تگ ها

روش های تشخیص سرطان ولو یا سرطان فرج
روش های تشخیص سرطان ولو یا سرطان فرج

در مقاله علائم و نشانه های سرطان ولو یا سرطان فرج درخصوص علائم و نشانه های سرطان ولو یا سرطان فرج توضیح داده شد. قطعا با بروز علائمی که مشکوک به سرطان است فرد باید به پزشک به منظور تشخیص دقیق و قطعی رجوع کند. در این مقاله روش های تشخیص سرطان ولو(vulva cancer) ذکر می شوند.

ادامه

روش های تشخیص سرطان ولو یا سرطان فرج
1396/09/19 16:26:49