تگ ها

بیماری صرع و وحشت زدگی | درمان بیماری صرع و وحشت زدگی در قرآن کریم
بیماری صرع و وحشت زدگی | درمان بیماری صرع و وحشت زدگی در قرآن کریم

از بیماری هایی روحی – روانی که برخی از افراد جامعه با آن درگیر می باشند، بیماری وحشت زدگی (Panic attack) و نیز بیماری صرع می باشد، برای درمان این بیماری ها هنوز راه حل های علمی مطمئن به دست نیامده است، ولی در گذشته در امپراتوری عثمانی به وسیله آیات قرآن این بیماری ها را درمان می کردند.

ادامه

بیماری صرع و وحشت زدگی | درمان بیماری صرع و وحشت زدگی در قرآن کریم
1397/01/25 00:45:33