تگ ها

تاثیر قد بر روی سلامتی | آیا افراد قد بلند سالمترند با افراد قد کوتاه
تاثیر قد بر روی سلامتی | آیا افراد قد بلند سالمترند با افراد قد کوتاه

قد اگر چه یکی از ویژگی و نکات زیبایی و جذابیت به شمار می رود، ولی قد تنها برای خوش تیپ بودن و زیبا بودن نمی باشد، بلکه بلندی و یا کوتاهی قد بر روی سلامتی انسان تاثیر گذار است و بر حسب اینکه افراد بلند قد باشند یا کوتاه قد، می تواند بر طول عمر و سلامتی آنها تاثیر بگذارد.

ادامه

تاثیر قد بر روی سلامتی | آیا افراد قد بلند سالمترند با افراد قد کوتاه
1397/02/28 09:33:02