تگ ها

بهترین زمان آزمایش هورمونی زنان | آزمایش هورمونی روز سوم پریود چیست
بهترین زمان آزمایش هورمونی زنان | آزمایش هورمونی روز سوم پریود چیست

همانطور که در مقاله هورمون های زنانه چیست و انواع آزمایش های هورمون های زنانه کدامند؟ توضیح داده شد، زنان در حالات و وضعیت های مختلف جسمی نیازمند انجام آزمایش های هورمونی بویژه آزمایش هورمون های زنانه یا هورمون های جنسی هستند. اما اینکه چه زمانی و در چه دوره ای زنان بهتر است تست یا آزمایش هورمونی را انجام دهند، سوال بسیاری است که البته معمولا پزشکان خود زمان آن را می گویند، اما به جهت اطلاع در زیر برخی از نکات مربوط به زمان مناسب برای آزمایش هورمونی زنانه آورده می شود.

ادامه

بهترین زمان آزمایش هورمونی زنان | آزمایش هورمونی روز سوم پریود چیست
1396/08/21 11:42:17