تگ ها

با گوشی بازی کردن کودک آنقدر ها هم بد نیست | نظر جدید دانشمندان
با گوشی بازی کردن کودک آنقدر ها هم بد نیست | نظر جدید دانشمندان

امروزه، والدین با استفاده از گوشی های هوشمند یا رایانه های لوحی معمولی نیستند تا کودکان خود را در هنگام شام نگهداری کنند.

ادامه