تگ ها

شغل‌های مناسب برای دوران بازنشستگی | شغل های مناسب برای بازنشستگان
شغل‌های مناسب برای دوران بازنشستگی |  شغل های مناسب برای بازنشستگان

در گذشته بازنشستگی به معنی پایان زندگی کاری بود و معمولا افراد فعالیت کاری خود را بسیار محدود می‌کردند. اما امروزه افراد زیادی در سرتاسر دنیا به دنبال کار بعد از بازنشستگی هستند. افراد زیادی به دلایل مالی یا شخصی دوست دارند بعد از سن بازنشستگی باز هم کار کنند، اما دیگر شرایط اشتغال برای این افراد مانند جوانی‌شان نیست و محدودیت‌هایی دارد.

ادامه