تگ ها

چگونه با آیپاد پرو اسکرین شات بگیریم | اسکرین شات گرفتن با ipad pro
چگونه با آیپاد پرو اسکرین شات بگیریم | اسکرین شات گرفتن با ipad pro

اپل پرو (2018 و بعد از آن)    به صفحه ای که می خواهید اسکرین شات بگیرید بروید.    اطمینان حاصل کنید که همه کسانی که میخواهید به تصویر تصویری برسند در کادر قرار دارند.    دکمه Sleep / Wake را فشار دهید    در حالی که نگه داشتن آن را به سرعت فشار دکمه میزان بالا در سمت iPad Pro خود را فشار دهید    هر دو دکمه را آزاد کنید

ادامه