تگ ها

اورست بلندترین کوه دنیا نیست | بلندترین کوه دنیا کدام است
اورست بلندترین کوه دنیا نیست | بلندترین کوه دنیا کدام است

همه ما از کودکی آموختیم که کوه اورست بلندترین کوه دنیا است. اما به تازگی در تحقیقات مشخص شده است که کوه دیگری نیز در جهان وجود دارد که از اورست بلند تر است و می باید این آموخته را از ذهن خود بیرون کنیم که اورست بلند ترین کوه دنیا است.

ادامه

اورست بلندترین کوه دنیا نیست | بلندترین کوه دنیا کدام است
1397/04/15 11:56:19