شش اشتباه بزرگ انسان های ثروتمند
شش اشتباه بزرگ انسان های ثروتمند

همه انسان ها استباهات زیادی در زندگی خود انجام می دهند، اشتباهاتی که زیان های بسیاری را ممکن است در پی داشته باشد، ثروتمندان و افراد ثروتمند هم از این قاعده خارج نیست، آنها هم ممکن است اشتباه کنند. اشتباهاتی که ممکن است ثروت آنها را به باد دهد، از این رو در این یاداشت اشتباهاتی که ثروتمندان انجام می دهند و یا ممکن است برخی از افراد ثروتمند آن را انجام دهند تقدیم شما می گردد.

 

ادامه

شش اشتباه بزرگ انسان های ثروتمند
1396/07/21 08:11:11
در مصاحبه های شغلی چه کارهایی را نباید انجام داد و چه حرفهایی نگوییم
در مصاحبه های شغلی چه کارهایی را نباید انجام داد و چه حرفهایی نگوییم

یکی از چالش های جویندگان کار در فرایند کاریابی و پیدا کردن کار، انجام مصاحبه شغلی یا مصاحبه استخدامی است. این چالش اگر مصاحبه کننده برای این فرصت شغلی فرد حرفه ای باشد سخت تر نیز می شود. در هنگام مصاحبه شغلی ما باید به سوالاتی پاسخ دهیم که نظر مصاحبه کننده را جلب کند، ضمن اینکه رفتار و حرکات ما نیز در جلب نظر مصاحبه کننده موثر است. در این مقاله برخی از کارها یا سخنانی که در یک مصاحبه شغلی/مصاحبه استخدامی نباید انجام دهیم- که البته برخی افراد سهوا ممکن است انجام دهند- توضیح داده می شوند.

ادامه

در مصاحبه های شغلی چه کارهایی را نباید انجام داد و چه حرفهایی نگوییم
1396/06/22 15:57:30