دنیا بهتر می باشد یا آخرت؟
دنیا بهتر می باشد یا آخرت؟

بسیاری از مردم در دنیا برای رسیدن به ثروت و مال و منال از هیچ کاری روی گردان نیستند و فکر می توانند که دنیا بهترین جا و پر برکت می باشد، در حالی که در قرآن کریم آخرت بهتر و با برکت تر از دنیا اعلام شده است و دنیا را محل زود اعلام نموده که باید برای زندگی در آن انسان آماده شود. برای بررسی این نکته که دنیا بهتر است تا آخرت، با توجه به آیات قران، مقابله زیر را تقدیم شما می کنیم.

ادامه

دنیا بهتر می باشد یا آخرت؟
1396/10/02 10:44:27
آیا چشم زخم یا چشم زدن وجود دارد؟ نظر دین اسلام درمورد چشم زخم یا چشم زدن چیست؟
آیا چشم زخم یا چشم زدن وجود دارد؟ نظر دین اسلام درمورد چشم زخم یا چشم زدن چیست؟

چشم زخم، همیشه مورد توجه مردم بوده، و بسیاری از مردم برای در امان ماندن از آن به کارهای خرافی و غیر معمول متوسل می شوند، غافل از اینکه در اسلام چشم زخم، به رسمیت شناخته شده و برای در امان ماندن از آن توصیه های شده است. از این رو در یادداشت حاضر ضمن بررسی نظر اسلام در مورد چشم زخم، توصیه اسلام در این مورد، گفته شده است.

ادامه

آیا چشم زخم یا چشم زدن وجود دارد؟ نظر دین اسلام درمورد چشم زخم یا چشم زدن چیست؟
1396/07/25 09:42:21
آیا شرط بندی در فوتبال حرام است؟ حکم شرعی شرط بندی برای فوتبال
آیا شرط بندی در فوتبال حرام است؟ حکم شرعی شرط بندی برای فوتبال

همانطور که می دانید، شرط بندی در اسلام بجز در مواردی مانند مسابقات اسب سواری، تیراندازی و وسائل جنگی کنونی – که البته آن هم باید بین شرکت کنندگان در مسابقه باشد- بطور کل حرام است. اما با توجه به تغییر شرایط زمانی و تبدیل شدن برخی از بازی ها به ورزش یا ورزش ها به بازی باید دید که مسئله شرط بندی در خصوص این بازی ها یا ورزش ها چگونه است، در این نوشته به مسئله شرط بندی در فوتبال می پردازیم و به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا شرط بندی در فوتبال حرام است؟

ادامه

آیا شرط بندی در فوتبال حرام است؟ حکم شرعی شرط بندی برای فوتبال
1396/07/23 13:43:33
آیا خواستگاری دختر از پسر جایز است؟ حکم خواستگاری دختر از پسر از نظر اسلام
آیا خواستگاری دختر از پسر جایز است؟ حکم خواستگاری دختر از پسر از نظر اسلام

در مقاله آیا دختر می تواند از پسر خواستگاری کند؟ آیا خواستگاری دختر از پسر درست است؟ درخصوص اینکه از لحاظ عرفی- فرهنگی، ذاتی و فیزیولوژیکی خواستگاری جنس مونث از مذکر یعنی دختر/زن از پسر/مرد چگونه است و آیا دختران می توانند از پسران خواستگاری کنند، توضیح داده شد. حال مسئله خواستگاری دختر از پسر یا خواستگاری جنس مونث از جنس مذکر از نظر اسلام در اینجا بررسی می شود.

ادامه

آیا خواستگاری دختر از پسر جایز است؟ حکم خواستگاری دختر از پسر از نظر اسلام
1396/07/22 11:04:54
آیا فال حقیقت دارد؟ آیا فال گرفتن درست است؟
آیا فال حقیقت دارد؟ آیا فال گرفتن درست است؟

در مقاله انواع فال کدامند؟ چگونه فال گرفته می شود؟ تفاوت بین فال ها چیست؟ فال تاروت چیست؟ توضیح داده شد که در اقوام و زمان های مختلف فال و فال گرفتن وجود داشته است و ما چند صد یا شاید هم هزارها نوع فال در بین قوم ها و اعصار مختلف تاریخی داشته ایم. اما اینکه تا چه میزان فال و فال گرفتن البته به این معنی که از آینده خبر دهد و نتیجه کاری را برای ما پیش بینی کرده و به اصطلاح از غیب بگوید، صحت دارد، جای شک و بحث دارد. در این نوشته سعی می شود به این موضوع پرداخته شود که آیا فال حقیقت و صحت دارد؟

ادامه

آیا فال حقیقت دارد؟ آیا فال گرفتن درست است؟
1396/07/11 15:40:53
آیا فال گرفتن حرام است؟ حکم شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد فال گرفتن و فال بینی
آیا فال گرفتن حرام است؟ حکم شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد فال گرفتن و فال بینی

در مقاله فال گرفتن و فال بینی در دیدگاه و نظر اسلام درخصوص دیدگاه و نظر اسلام درخصوص فالگیری و فال بینی توضیح داده شد. همانطور که در این مقاله ذکر شد، فال گرفتن یا فال بینی از نوع خوب یا به نیکی گرفتن نشانه ها در روایات و تعالیم اسلام ذکر شده است که البته اصل بر بررسی خوب بودن عمل و کاری که می خواهید انجام دهید، می باشد و سپس توکل بر خداوند متعال در انجام آن کار. بنابراین می توان گفت که فال به معنای به نیکی گرفتن یک نشانه مشکل ندارد. اما برخی از افراد امروزه از فال به عنوان ابزاری به جهت پیشگویی آینده و هدایت فردی به انجام کاری استفاده می کنند و از این راه کسب درآمد می کنند. اینکه از نظر اسلام، می توان به فال(به عنوان خبردهنده از آینده و غیب) اتکا کرد و اینکه آیا افرادی می توانند از فال گرفتن درآمد کسب کنند، جای سوال دارد که در زیر به پاسخ این سوال که آیا فال بینی یا فال گرفتن حرام است با بررسی فتوای مراجع تقلید درخصوص فال گرفتن و فال زدن/فال بینی می پردازیم.

ادامه

آیا فال گرفتن حرام است؟ حکم شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد فال گرفتن و فال بینی
1396/07/11 14:12:20
فال گرفتن و فال بینی در دیدگاه و نظر اسلام
فال گرفتن و فال بینی در دیدگاه و نظر اسلام

در مقاله تعریف و فرق تفأل با استخاره درخصوص اینکه فال گرفتن(تفأل) یا فال بینی چیست و وجه تمایز و تفاوت آن با استخاره کردن به قرآن چیست توضیح داده شد. این مقاله بطور نسبی نظر اسلام در مورد فال گرفتن یا تفأل را بیان می کند، اما در ادامه سعی می شود که بیشتر به موضوع فال گرفتن یا فال بینی پرداخته شود و دیدگاه اسلام و تعالیم اسلامی مربوط به فال گرفتن توضیح داده شود.

ادامه

فال گرفتن و فال بینی در دیدگاه و نظر اسلام
1396/07/11 12:41:08
چگونه نماز احتیاط بخوانیم | نحوه خواندن نماز احتیاط | نماز احتیاط چیست | علت خواندن نماز احتیاط
چگونه نماز احتیاط بخوانیم | نحوه خواندن نماز احتیاط |  نماز احتیاط چیست | علت خواندن نماز احتیاط

چگونه نماز احتیاط بخوانیم؟ در این بخش ما به شما روش خواندن نماز احتیاط را بیان می کنیم و کسانی این نماز به آن واجب شده چه کسانی هستند را در مطلب تهیه شده مطالعه فرمایید.

ادامه

چگونه نماز احتیاط بخوانیم | نحوه خواندن نماز احتیاط |  نماز احتیاط چیست | علت خواندن نماز احتیاط
1396/07/05 16:01:28
پیام های عرفانی قیام عاشورا| عرفان در قیام امام حسین(ع)
پیام های عرفانی قیام عاشورا| عرفان در قیام امام حسین(ع)

در مقاله پیام عاشورا چیست؟ درس هایی از قیام عاشورا درخصوص انواع پیام ها و درس هایی که از قیام امام حسین و واقعه عاشورا در کربلا می توان گرفت توضیح داده شد. از دسته پیام ها و درس هایی که از قیام عاشورا می توان گرفت درس های عرفانی و خداشناسی است که در زیر به اختصار مبانی عرفانی قیام عاشورا و امام حسین تبیین می شود.

ادامه

پیام های عرفانی قیام عاشورا| عرفان در قیام امام حسین(ع)
1396/07/03 16:02:48
پیام عاشورا برای زنان
پیام عاشورا برای زنان

در مقاله پیام عاشورا چیست؟ درس هایی از قیام عاشورا دسته بندی ها و برخی از پیام ها و درس هایی که از قیام امام حسین و واقعه عاشورا می توان گرفت توضیح داده شدند. به دلیل نقش بسزایی که اهل بیت امام حسین(ع) در قیام عاشورا داشتند، در این نوشته سعی می شود که پیام ها و درس هایی که از قیام عاشورا و واقعه کربلا و وقایع پس از آن می توان گرفت را توضیح داد.

ادامه

پیام عاشورا برای زنان
1396/07/03 14:43:40
پیام های اخلاقی قیام عاشورا
پیام های اخلاقی قیام عاشورا

در مقاله پیام عاشورا چیست؟ درس هایی از قیام عاشورا درخصوص جنبه های مختلف پیام ها و درس هایی که از واقعه عاشورا و قیام امام حسین(ع) می توان گرفت توضیح داده شد. در این مقاله به یکی از ابعاد پیام ها و درس های واقعه عاشورا یعنی پیام ها و درس های اخلاقی واقعه عاشورا می پردازیم.

ادامه

پیام های اخلاقی قیام عاشورا
1396/07/03 14:42:12
پیام های اعتقادی قیام عاشورا
پیام های اعتقادی قیام عاشورا

در مقاله پیام عاشورا چیست؟ درس هایی از قیام عاشورا درخصوص ابعاد مختلف پیام ها و درسهایی که از قیام امام حسین(ع) و واقعه عاشورا می توان گرفت توضیح داده شد. قیام عاشورا و واقعه ای که در کربلا و روز عاشورا به وقوع می پیوندند پیام ها و درس های اعتقادی بسیاری دارد که در این مقاله به تشریح آنها بطور مختصر می پردازیم.

ادامه

پیام های اعتقادی قیام عاشورا
1396/07/03 14:38:24
پیام عاشورا چیست؟ درس هایی از قیام عاشورا
پیام عاشورا چیست؟ درس هایی از قیام عاشورا

در مقاله های علت قیام امام حسین(ع) و وقوع نبرد کربلا به بیان ساده و واقعه عاشورا چیست؟ جزئیات واقعه کربلا به زبان ساده و مختصر درخصوص واقعه عاشورا و علت و فلسفه قیام امام حسین علیه السلام و مقابله ایشان با سپاهیان نا به حق یزید توضیح داده شد. در این نوشته سعی می شود با توجه به وقایع پیش از روز عاشورا و همچنین وقایع به وقوع پیوسته در دهه محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا سال 61 هجری قمری، پیام ها و درس هایی که از این واقعه و قیام عاشورا می توان گرفت را تشریح کرد.

ادامه

پیام عاشورا چیست؟ درس هایی از قیام عاشورا
1396/07/03 14:29:14
انواع و روش های استخاره کردن
انواع و روش های استخاره کردن

در مقاله تعریف و فرق تفأل با استخاره درخصوص استخاره، تفال و تفاوت آنها توضیح داده شد و بیان شد که استخاره در چه مواردی کاربرد دارد. در این مقاله انواع استخاره و روش های انجام استخاره توضیح داده می شوند.

ادامه

انواع و روش های استخاره کردن
1396/06/15 13:22:59
احکام نگاه کردن به عکس یا فیلم مبتذل و غیر اخلاقی
احکام نگاه کردن به عکس یا فیلم مبتذل و غیر اخلاقی

در مقاله احکام و فتواهای نگاه کردن به نامحرم درخصوص نگاه کردن به نامحرم و برخی از شرایط و فتواهای مربوط به نگاه کردن زن و مرد نامحرم به یکدیگر توضیح داده شد. یکی از حالات نگاه کردن به نامحرم در چارچوب فیلم ها و عکس هایی است که یا اساسا فیلم های مبتذل و غیر اخلاقی هستند و یا بخشی از آن شامل تصاویر مردان یا زنان برهنه و عریان است که حکم مخصوص به خود را دارد. در این نوشته به بررسی احکام و نظر اسلام درخصوص نگاه کردن به فیلم و عکس های مبتذل، غیر اخلاقی و شهوت انگیز توضیح داده می شود.

ادامه

احکام نگاه کردن به عکس یا فیلم مبتذل و غیر اخلاقی
1396/06/14 16:24:58
احکام و فتواهای نگاه کردن به نامحرم
احکام و فتواهای نگاه کردن به نامحرم

در دین اسلام هرگونه رابطه نامحرم ضوابط و شرایطی دارد که اگر از آنها تخطی شود، منجربه مفسده و گناه برای طرفین می شود. یکی از این موارد در روابط زن و مرد نامحرم نگاه کردن آنها به یکدیگر است که در زیر سعی می شود به برخی از احکام کلی مربوط به نگاه کردن به نامحرم پرداخته شود. لازم به ذکر است که درخصوص شرایط و جزئیات نگاه کردن به نامحرم می توانید به رساله و استفتائات مرجع تقلید خود مراجعه کنید- زیرا در خصوص برخی موارد نگاه کردن ممکن است تفاوت های در فتواهای مراجع تقلید باشد.

ادامه

احکام و فتواهای نگاه کردن به نامحرم
1396/06/14 16:21:42
احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد موسیقی
احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد موسیقی

در مقاله موسیقی حلال و موسیقی حرام چیست و چه نوع موسیقی حرام است؟ درخصوص حرام بودن گوش دادن، نواختن یا شنیدن برخی از انواع موسیقی(موسیقی که لهو و لعب و مختص مجالس عیاشی و مطربی می باشد) توضیح داده شد. همانطور که می دانید موسیقی تنها گوش دادن و شنیدن نیست بلکه در حوزه موسیقی ما بحث آموزش و یادگیری، نواختن، خوانندگی، کنسرت ها و امثالهم را داریم که بسته به شرایط هر کدام از این جنبه های موسیقی می تواند حکم شرعی درخصوص حرام یا حلال/جایز بودن آن متفاوت باشد. در این مقاله و مقاله احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در آموزش، یادگیری موسیقی و نواختن ساز و استفاده از آلات موسیقی برخی از فتاوی مراجع تقلید درخصوص موسیقی و جنبه های مختلف آن آورده می شوند.

ادامه

احکام شرعی و فتوای مراجع تقلید در مورد موسیقی
1396/06/14 11:53:22
موسیقی حلال و موسیقی حرام چیست و چه نوع موسیقی حرام است؟
موسیقی حلال و موسیقی حرام چیست و چه نوع موسیقی حرام است؟

از دیدگاه اسلامی و بر مبنای فتاوی مراجع تقلید برخی از انواع موسیقی حرام اعلام شده است و به اصطلاح ما می توانید موسیقی حلال و موسیقی حرام داشته باشیم. اما در پاسخ به اینکه چه نوع موسیقی حلال و چه نوع موسیقی حرام است باید ابتدا تعریفی از موسیقی حلال و موسیقی حرام ارائه دهیم که در ادامه به آن می پردازیم.

ادامه

موسیقی حلال و موسیقی حرام چیست و چه نوع موسیقی حرام است؟
1396/06/14 11:47:00
فتوای مراجع تقلید درخصوص حرام بودن رقص و رقصیدن
فتوای مراجع تقلید درخصوص حرام بودن رقص و رقصیدن

در مقاله دلیل حرام بودن رقص و رقصیدن از دیدگاه علمی و قرآن با فیلم آموزشی درخصوص علت ها و فلسفه حرام بودن رقص و رقصیدن از دیدگاه اسلام و براساس منابع قرآنی و روایات مطالبی ذکر شد. البته بر همین اساس علمای اسلام و مراجع تقلید(شیعه) فتاوی دارند که در اکثریت موارد یکسان است و ممکن است در حالت و شرایط خاصی برخی موارد از رقصیدن را جایز یا بدون اشکال دانسته باشند که در زیر به شرح آنها می پردازیم:

ادامه

فتوای مراجع تقلید درخصوص حرام بودن رقص و رقصیدن
1396/06/13 15:42:53
دلیل حرام بودن رقص و رقصیدن از دیدگاه علمی و قرآن با فیلم آموزشی
دلیل حرام بودن رقص و رقصیدن از دیدگاه علمی و قرآن با فیلم آموزشی

همانطور که بسیاری از ما می دانیم، رقصیدن و رقص از نظر شریعت اسلام و فقه حرام است. اما بسیاری از ما شاید این سوال برایمان پیش آمده باشد که دلیل و فلسفه حرام کردن رقص و رقصیدن در اسلام چیست و چرا فقهای اسلامی حکم بر حرام بودن رقصیدن(بویژه رقصیدن زنان در جمع و ملا عام) داده اند. در این نوشته و مقاله فتوای مراجع تقلید درخصوص حرام بودن رقص و رقصیدن سعی می شود که دیدگاه های موافقان رقص و رقصیدن و از طرف دیگر نظرات و دیدگاه های اسلام، قرآن و فقها و مجتهدان بررسی و ذکر شود.

ادامه

دلیل حرام بودن رقص و رقصیدن از دیدگاه علمی و قرآن با فیلم آموزشی
1396/06/13 15:37:28
آیا گوش دادن به صدای خواننده زن حرام است
آیا گوش دادن به صدای خواننده زن حرام است

برای بسیاری از ما شنیدن یا گوش دادن به موسیقی بسیار لذت بخش است و خواسته یا ناخواسته هر روز به نوعی موسیقی می شنویم یا گوش می دهیم. یکی از نکات یا مسائلی که درخصوص موسیقی برای مسلمانان و بویژه مسلمانان معتقد و مومن مطرح است، موسیقی همراه با صدای زن یا به بیان ساده خوانندگی زن است. بسیاری از افراد عامه و حتی صاحبنظران اسلامی درخصوص حرام بودن گوش دادن یا شنیدن صدای زن اختلاف نظر یا دیدگاه های مختلفی دارند. در این نوشته به بررسی دیدگاه های مختلف علماء و مراجع دینی درخصوص خوانندگی زنان و گوش دادن به صدای زن می پردازیم.

ادامه

آیا گوش دادن به صدای خواننده زن حرام است
1396/06/07 16:15:20