تگ ها

زنان با سگ ها بهتر از مردان ارتباط برقرار می کنند | ارتباط عجیب بین زنان و سگ ها
زنان با سگ ها بهتر از مردان ارتباط برقرار می کنند | ارتباط عجیب بین زنان و سگ ها

سگ ها یکی از باوفاترین و نزدیک ترین حیوانات به انسان است. این حیوان دلبستگی بسیار عجیبی با انسان داشته از دیرباز یار وی بوده است. ارتباط سگ ها با صاحبانشان بعد از مدتی بسیار با هم اخت گرفته و صاحب سگ از کوچکترین حرکتی می تواند متوجه شود که حیوانش چه چیزی طلب می کند. برای مثال اگر سگ شما در حال پارس کردن است، احتمالا می دانید که او چه میخواهد.

شما قطعا درک خاصی از رفتارهای سگتان دارید، برای مثال اگر بنشیند یعنی گشنه است، یا اگر پنجه های خود را به در می کشد می خواهد از خانه خارج شود.

ادامه

زنان با سگ ها بهتر از مردان ارتباط برقرار می کنند | ارتباط عجیب بین زنان و سگ ها
1396/11/09 01:43:53