تگ ها

آیا فرزندان انیشتین آی کیوی او را به ارث بردند؟
آیا فرزندان انیشتین آی کیوی او را به ارث بردند؟

فرزندان انیشتین به جزء پدر، هوش مادر را نیز به ارث برده‌اند. میلوا ماریچ (Mileva Marić)، همسر انیشتین نیز زنی بسیار باهوش بود. در واقع، این خانم برخی از کارهای همسرش را که زمین مانده بود توسعه داد. ولی از آنجایی که هوش او به اندازه‌ی انیشتین نبود، تاثیرش را در پایین آمدن آی‌کیو فرزندان می‌توان انتظار داشت.

 

ادامه

آیا فرزندان انیشتین آی کیوی او را به ارث بردند؟
1397/03/16 19:52:59