تگ ها

آیا انجام ام.آر.آی (MRI) عارضه دارد؟ عوارض ام آر آی چیست
آیا انجام ام.آر.آی (MRI) عارضه دارد؟   عوارض ام آر آی چیست

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی یک روش غیرتهاجمی و مانند آهن رباست . ام آر آی از میدان مغناطیسی و امواج رادیویی استفاده می کند و تصاویری دقیق از اندام ها و بافت ها و سیستم اسکلتی در بدن ارائه می دهد. MRI تصاویری ۳ بعدی را از بافتها و عروق خونی ایجاد می کند.

ادامه

آیا انجام ام.آر.آی (MRI) عارضه دارد؟   عوارض ام آر آی چیست
1397/10/19 14:18:38