تگ ها

راه های نفوذ و آسیب زدن ویروس وانا کریپت(WannaCrypt)
راه های نفوذ و آسیب زدن ویروس وانا کریپت(WannaCrypt)

در مقاله ویروس وانا کریپت (wannacrypt) و راههای مقابله با آن در مورد ویروس واناکریپت(WannaCrypt) و چند راه مقابله با این باج افزار توضیح داده شد. در این نوشته برای آشنایی بیشتر شما با این باج افزار خطرناک، راه های نفوذ و آسیب زدن این ویروس به شما توضیح داده می شود. این راه ها رایج ترین راه های آلوده کردن انواع بد افزارها و ویروس ها از جمله باج افزار واناکریپت(WannaCrypt Ransomware) بوده اند که مایکروسافت شناسایی و معرفی کرده است.

ادامه

راه های نفوذ و آسیب زدن ویروس وانا کریپت(WannaCrypt)
1396/02/24 10:05:26