نمونه ها و مطالعات موردی از تخریب خلاق
نمونه ها و مطالعات موردی از تخریب خلاق

در مقاله تخریب خلاق چیست؟ نقش و اهمیت تخریب خلاق(Creative Destruction) درخصوص مفهوم تخریب خلاق و مفاهیم وابسته به آن یعنی نوآوری و کارآفرینی توضیح داده شد. این مفهوم در تئوری و بیان شاید کمی مبهم باشد، بنابراین با مطالعه نمونه هایی از تخریب های خلاق شاید درک این مفهوم ساده تر گردد. در زیر برخی از نمونه های تخریب های خلاق آورده می شوند به امید اینکه این مفهوم برای شما ملموس و قابل درک گردد.

ادامه

نمونه ها و مطالعات موردی از تخریب خلاق
1396/03/22 10:39:45
تخریب خلاق چیست؟ نقش و اهمیت تخریب خلاق(Creative Destruction)
تخریب خلاق چیست؟ نقش و اهمیت تخریب خلاق(Creative Destruction)

در حوزه کارآفرینی در یک اقتصاد مسئله خلاقیت و نوآوری اهمیت ویژه ای دارد. این اهمیت از آنجا ناشی می شود که اساسا محرک و موتور اقتصادی هر کشور یا جامعه ای بحث کارآفرینی، اشتغال و تولید است که این سه مقوله نیز بدون استفاده از روش ها و ابزارهای خلاقیت و نوآوری نمی توانند پیشرفت داشته و توسعه یابند. حال در زمینه خلاقیت و نوآوری نیز مفاهیم، رویکردها و تکنیک های مختلفی وجود دارد و این دو ابزار کارآفرینی می توانند به اشکال و نمودهای مختلف و متعددی ظهور کنند. یکی از اشکال و نمودهای خلاقیت و نوآوری مفهومی به نام تخریب خلاق(Creative Destruction) است. تعریف و معنای این مفهوم تقریبا از واژگان آن که با هم در تضاد هستند مشخص است، اما ما در ادامه سعی داریم که مفهوم، نقش و اهمیت تخریب خلاق را توضیح و تشریح کنیم. 

ادامه

تخریب خلاق چیست؟ نقش و اهمیت تخریب خلاق(Creative Destruction)
1396/03/22 10:37:24
انواع کارآفرینی سازمانی کدامند؟ کارآفرین سازمانی و کارآفرینی شرکتی
انواع کارآفرینی سازمانی کدامند؟ کارآفرین سازمانی و کارآفرینی شرکتی

همانطور که در مقاله کارآفرینی سازمانی یا کارآفرینی شرکتی چیست؟ تاریخچه و تعریف کارآفرینی سازمانی ذکر شد، تعاریف و انواع مختلفی برای کارآفرینی در سازمان یا کارآفرینی سازمانی/شرکتی ارائه شده است که از میان آنها دو مفهوم کارآفرینی سازمانی/شرکت(Corporate Entrepreneurship) و کارآفرین سازمانی(Intrapreneurship/Intrapreneur) بیشتر مورد توجه و مطالعه بوده اند. در این مقاله سعی می شود که این دو مفهوم تشریح و وجوه تمایز و تفاوت و همچنین وجوه شباهت و فصل مشترک آنها بیان شوند.

ادامه

انواع کارآفرینی سازمانی کدامند؟ کارآفرین سازمانی و کارآفرینی شرکتی
1396/03/20 16:01:04
کارآفرینی سازمانی یا کارآفرینی شرکتی چیست؟ تاریخچه و تعریف کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی سازمانی یا کارآفرینی شرکتی چیست؟ تاریخچه و تعریف کارآفرینی سازمانی

در مقاله کارآفرینی چیست؟ درخصوص مفهوم کارآفرینی صحبت شد. در این نوشته سعی می شود که یکی از مفاهیم زیرمجموعه مفهوم کارآفرینی که با نام کلی کارآفرینی سازمانی/شرکتی(Corporate Entrepreneruship) شناخته می شود توضیح داده شده و تاریخچه و مفاهیم مرتبط با آن تشریح شوند.

ادامه

کارآفرینی سازمانی یا کارآفرینی شرکتی چیست؟ تاریخچه و تعریف کارآفرینی سازمانی
1396/03/20 15:57:58
مزیت ها، معایب و نواقص نوآوری باز
مزیت ها، معایب و نواقص نوآوری باز

در مقاله های تعریف و مقایسه پارادایم های نوآوری باز و نوآوری بسته و تفاوت های نوآوری باز(Open innovation) و نوآوری بسته(Closed innovation) درخصوص پاردایم نوآوری باز و تفاوت آن با نوآوری بسته توضیح داده شد. در این نوشته سعی می شود که به منظور درک بهتر، عملی و کاربردی از مفهوم نوآوری باز و مقایسه بهتر آن با نوآوری بسته، برخی از مزایا و معایب این روش و پارادایم نوآوری بیان شود.

ادامه

مزیت ها، معایب و نواقص نوآوری باز
1396/03/20 11:35:36
تفاوت های نوآوری باز(Open innovation) و نوآوری بسته(Closed innovation)
تفاوت های نوآوری باز(Open innovation) و نوآوری بسته(Closed innovation)

در مقاله تعریف و مقایسه پارادایم های نوآوری باز و نوآوری بسته درخصوص تعاریف دو مفهوم نوآوری باز و نوآوری بسته توضیح داده شد. در این نوشته سعی می شود با توجه به تعاریف فوق و بررسی ادبیات حوزه نوآوری باز و نوآوری بسته این دو مفهوم را با یکدیگر مقایسه کرد تا تفاوت های این دو نوع نوآوری بهتر اشکار شوند.

ادامه

تفاوت های نوآوری باز(Open innovation) و نوآوری بسته(Closed innovation)
1396/03/20 11:30:59
تعریف و مقایسه پارادایم های نوآوری باز و نوآوری بسته
تعریف و مقایسه پارادایم های نوآوری باز و نوآوری بسته

در حوزه های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و نوآوری در دانشگاه ها، سازمان و شرکت ها روش ها و رویکردهای مختلفی به جهت نوآوری(به مفهوم کلی که شامل طراحی و خلق محصول، فرایند، نوآوری در بازار، نوآوری در خدمات و غیره می شود) وجود دارد و هر سازمانی رویکرد خاصی نسبت به چگونگی نوآوری و تجاری سازی(محصول/خدمت) دارد. در این نوشته دو الگو یا آنچه به آن پارادایم(paradigm) گفته می شود به نام های نوآوری باز(Open innovation) و نوآوری بسته(Closed innovation) تعریف شده و تفاوت آنها بیان می شوند.

ادامه

تعریف و مقایسه پارادایم های نوآوری باز و نوآوری بسته
1396/03/20 11:19:34
خصوصیات شخصیتی و اخلاقی کارآفرینان و رهبران بزرگ و معروف دنیا
خصوصیات شخصیتی و اخلاقی  کارآفرینان و رهبران بزرگ و معروف دنیا

در یک مطالعه که توسط ابرکامپیوترهای شرکت آی بی ام و وبسایت توسعه شغلی پایسا و با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری بررسی شخصیت انجام شده است، خصوصیات شخصیتی و اخلاقی این دو کارآفرین مشهور تحلیل و مشخص شده اند. این تحلیل ها با بررسی سخنرانی ها، نوشته ها، مصاحبه ها و دیگر پارامترهای یک فرد انجام شده است. این مطالعه بر روی کارآفرینان و رهبران معروف در هشت حوزه مختلف از جمله سرگرمی، مد، مالی، حقوق، بازاریابی، رسانه، دارو و درمان و سیاست انجام شده است و نشان داده است که برترین خصوصیات اخلاقی این افراد هوش(intellect) آنهاست.

ادامه

خصوصیات شخصیتی و اخلاقی  کارآفرینان و رهبران بزرگ و معروف دنیا
1396/03/18 12:10:43
مدل های کسب و کار آنلاین یا اینترنتی برای یک وبسایت
 مدل های کسب و کار آنلاین یا اینترنتی برای یک وبسایت

در خصوص مفهوم مدل کسب و کار در مقاله مدل کسب و کار چیست؟ تعریف و معنی مفهوم مدل کسب و کار صحبت شد. در این مقاله 9 مدل کسب و کار آنلاین(online business models) یا اینترنتی که رایج ترین مدل های کسب و کار وبسایت ها(Websites) در فضای اینترنت یا تجارت الکترونیک هستند، معرفی می شوند. انتخاب یک مدل کسب و کار مناسب برای استارتاپ های حوزه فاوا و وبسایت ها می تواند در موفقیت آنها بسیار موثر باشد. علی رغم اینکه تعداد مدل های کسب و کار اینترنتی یا وبسایت ها در این مقاله و بطور کل مشخص و محدود است و یک استارتاپ حوزه اینترنت یا تجارت الکترونیک می تواند یکی از آنها را برگزیند، اما باید توجه داشته که مدل کسب و کارهای اینترنتی/آنلاین یک نسخه از قبل پیچیده شده نیست و شما با توجه به شرایط و محیط کسب و کارتان می توانید آنها را تغییر و تعدیل کنید.

ادامه

 مدل های کسب و کار آنلاین یا اینترنتی برای یک وبسایت
1396/03/10 16:18:17
شرکت های دانش بنیان چه فعالیتی می کنند؟ و چگونه یک شرکت دانش بنیان ثبت کنیم؟
شرکت های دانش بنیان چه فعالیتی می کنند؟ و چگونه یک شرکت دانش بنیان ثبت کنیم؟

بنا به تعریف آیین نامه شرکت ها، شرکت های دانش بنیان به شرکت هایی اطلاق می شود که به منظور افزایش علم و ثروت و بر پایه ی دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی تاسیس شده اند. در این مطلب سعی بر این داریم به توضیحاتی در مورد شرکت های دانش بنیان بپردازیم

 

ادامه

شرکت های دانش بنیان چه فعالیتی می کنند؟ و چگونه یک شرکت دانش بنیان ثبت کنیم؟
1396/03/06 12:42:49
فیلم روند صعود و افول شرکت نوکیا
فیلم روند صعود و افول شرکت نوکیا

در مقاله فیلم تاریخچه و پیشینه شرکت نوکیا درخصوص نحوه شکل گیری و توسعه فعالیت شرکت نوکیا در زمینه مخابرات تا دهه هشتاد میلادی توضیح داده شد. در این مقاله و ویدئو مربوط به تاریخچه نوکیا به نحوه توسعه و تثبیت شرکت نوکیا به عنوان یک تولید کننده برتر تجهیزات شبکه های مخابراتی و بطور خاص گوشی های تلفن همراه می پردازیم.

ادامه

فیلم روند صعود و افول شرکت نوکیا
1396/02/10 16:34:02
فیلم تاریخچه و پیشینه شرکت نوکیا
فیلم تاریخچه و پیشینه شرکت نوکیا

شرکت ارتباطی نوکیا که در دهه نود میلادی و اوایل قرن بیست و یکم یکی از برترین و بزرگترین شرکت های تولید کننده تجهیزات مخابراتی و بطور خاص گوشی های تلفن همراه بود، هم اکنون دچار افول شده است به گونه ای که توسط شرکت مایکروسافت خریداری شده و زیر سایه این شرکت فعالیت می کند. در این مقاله به بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تاسیس شرکت نوکیا می پردازیم. در ضمن فیلم آموزشی که بطور تصویری تاریخچه نوکیا را توضیح و نشان می دهد نیز در پایان مقاله آورده شده است.

ادامه

فیلم تاریخچه و پیشینه شرکت نوکیا
1396/02/10 15:59:31
چگونه تبلیغات مفید و موثر برای کسب و کار خود داشته باشیم؟
چگونه تبلیغات مفید و موثر برای کسب و کار خود داشته باشیم؟

از هر کار آفرینی در مورد سخت ترین و چالش برانگیز ترین جنبه کار سوال کنید، به احتمال بسیار زیاد به شما پاسخ خواهند داد: جذب مشتری.

بله! بازاریابی برای یک کسب و کار جدید نیازمند زمان و هزینه بسیار می باشد، چیزی که بسیاری از صاحبان تازه کار استارت آپ ها آن را ندارند.

ادامه

چگونه تبلیغات مفید و موثر برای کسب و کار خود داشته باشیم؟
1396/02/04 10:48:54
مدل کسب و کار چیست؟ تعریف و معنی مفهوم مدل کسب و کار
مدل کسب و کار چیست؟ تعریف و معنی مفهوم مدل کسب و کار

به منظور شروع یک کسب و کار جدید(New Business) یا آنچه به آن شرکت نوپا یا استارت آپ(Startups) نیز می گویند، شما نیز به مشخص کردن نحوه شروع کسب وکار، جذب مشتری، تامین مالی و موارد دیگر دارید که بسیاری از این ابعاد مختلف کسب و کار در آنچه به آن طرح کسب و کار(Business Plan) می گویند، گنجانده می شود. اما درکنار یک طرح کسب و کار، برای شروع و راه اندازی یک کسب و کار جدید(چه کوچک و چه بزرگ) شما نیازمند یک چارچوب، الگو و مدل هستید که اجزا مختلف این طرح کسب و کار را به هم متصل کرده و ارتباط دهد. این الگو یا مدل را مدل کسب و کار می گویند. در این مقاله سعی می شود به زبان ساده و به اختصار مفهوم آنچه به آن مدل کسب و کار(Business model) می گویند، تشریح و توضیح داده شود.

ادامه

مدل کسب و کار چیست؟ تعریف و معنی مفهوم مدل کسب و کار
1396/01/30 13:45:36
هفت مدل کسب و کار برای یک کسب و کار جدید یا استارتاپ
هفت مدل کسب و کار برای یک کسب و کار جدید  یا استارتاپ

اینکه بدانیم برای یک کسب و کار نوپا(Startups) چه نوع مدل کسب و کاری استفاده کنیم- برای آشنایی با مفهوم مدل کسب و کار به مدل کسب و کار چیست؟ تعریف و معنی مفهوم مدل کسب و کار رجوع کنید - و همچنین دانستن تفاوت های بین مدل های کسب و کار برای شروع یک کسب و کار بسیار مهم و مفید است. در این نوشته هفت مدل کاربردی و مفید کسب و کار با کمک گرفتن از تشبیه داشتن یک گاو(بدلیل مولد و تولید کننده بودن) به عنوان دارایی یک کسب و کار تشریح و معرفی می شوند. با استفاده از این تشبیه شما هم درک بهتر و ساده تری از مدل های کسب و کار داشته و هم می توانید با توجه به کسب و کاری که می خواهید راه اندازی کنید، مدل کسب و کار خود را انتخاب کنید.

ادامه

هفت مدل کسب و کار برای یک کسب و کار جدید  یا استارتاپ
1396/01/30 13:29:10
چگونه بر ترس های راه اندازی یک کسب و کار و کارآفرینی غلبه کنیم
چگونه بر ترس های راه اندازی یک کسب و کار و کارآفرینی غلبه کنیم

در حالیکه بسیاری از افراد رویا راه اندازی کسب و کار(Business)/استارت آپ(Startup) خود را می بینند، اما اندکی از این افراد خود اقدام به راه اندازی یک کسب و کار می کنند. طبقه مطالعه موسسه فایندلاو، دو سوم از آمریکایی های بزرگسال به شروع یک کسب و کار فکر کردند، اما تنها یک سوم از آنها جرات حرکت را داشته اند. دلیل این امر ترس های غیرمنطقی و بی دلیل آنها است که سبب می شود از شروع یک کسب و کار عقب بکشند.

نکته جالب و خنده دار این است که کسانیکه بر این موانع ذهنی غلبه کرده و یک کسب و کار/استارتاپ(شرکت نوپا) را آغاز می کنند، معمولا به عقب نگاه نمی کنند. در حقیقت این ترس ها معمولا کوتاه مدت است و پس از شروع به فعالیت برای راه اندازی یک کسب و کار با تجربه ای از توانمندسازی و تعهد به موفقیت جایگزین می شود.

در این مقاله به پنج مورد از مهمترین باورها، ترس ها و فرضیات غلط و اشتباهی که در اکثر افرادی که می خواهند یک کار یا کسب و کار را شروع کنند، وجود دارد، اشاره می شود و نکاتی در خصوص غلبه بر این باورها و ترس های نادرست برای شروع یک کسب و کار بیان می شود. نکاتی که در کمتر مطلب یا مقاله ای شما در خصوص کارآفرینی و راه های غلبه بر ترس های کارآفرینی و شروع یک فعالیت اقتصادی/کسب و کار خوانده اید.

ادامه

چگونه بر ترس های راه اندازی یک کسب و کار و کارآفرینی غلبه کنیم
1396/01/29 11:45:03
فیلم تاریخچه، چگونگی شکل گیری و رشد گوگل Google
فیلم تاریخچه، چگونگی شکل گیری و رشد گوگل Google

شرکت گوگل(Google Incorporation) در حال حاضر یکی از بزرگترین و پرسودترین شرکت های دنیاست؛ همچنین بطور خاص موتور جستجوی گوگل یکی از وبسایت هایی است که چندین سال رتبه اول ترافیک در جهان را به خود اختصاص داده است. اما اینکه گوگل چگونه توانسته است با پشت سر گذاشتن رقبایی همچون یاهو – که زمانی بزرگترین موتور جستجو بود؛ در این خصوص می توانید به مقاله فیلم تاریخچه و روند صعود و افول یاهو(Yahoo) رجوع کنید- به این جایگاه برسد، ممکن است ذهن بسیاری را به خود جذب کرده باشد. در این نوشته و فیلم به بررسی سرگذشت و تاریخچه گوگل و چگونگی تاسیس و راه اندازی شرکت و موتورجستجوی گوگل می پردازیم.

ادامه

فیلم تاریخچه، چگونگی شکل گیری و رشد گوگل Google
1396/01/09 12:20:14
یوتیوب چگونه شکل گرفت و تاسیس شد؟ + فیلم
یوتیوب چگونه شکل گرفت و تاسیس شد؟ + فیلم

تا پیش از ظهور و شکل گیری وبسایت یوتیوب، دسترسی و به اشتراک گذاشتن محتوا ویدئویی بسیار دشوار و غیرممکن بود. بسیاری از ما زمان استفاده از فیلم های ویدئو مغناطیسی و سپس دیسک ها را برای تماشای فیلم به یاد می آوریم و می دانیم که در آن زمان دسترسی و تماشای یک فیلم به راحتی ممکن نبود، اما با ظهور و گسترش اینترنت و تاسیس وبسایت هایی مانند یوتیوب نه تنها تماشا بلکه به اشتراک گذاری فیلم و ویدئو بسیار ساده و آسان شده است. سرویس اشتراک ویدئو یوتیوب که هم اکنون یکی از سرویس های شرکت گوگل است، کاربران و مخاطبان بسیاری دارد. جالب است که بدانید این سرویس در ابتدا توسط گوگل شکل نگرفته است و موسسان دیگری داشته است که آن را در ابتدا بصورت یک محصول/سرویس نوآور و در قالب یک شرکت نوپا تاسیس کرده اند. در این مقاله و ویدئو تاریخچه، نحوه شکل گیری و رشد یوتیوب(Youtube) توضیح و نمایش داده می شود.

ادامه

یوتیوب چگونه شکل گرفت و تاسیس شد؟ + فیلم
1396/01/08 13:36:33
فیلم تاریخچه و روند صعود و افول یاهو(Yahoo)
فیلم تاریخچه و روند صعود و افول یاهو(Yahoo)

برای بسیاری از ما نام شرکت یاهو(Yahoo) و بویژه موتور جستجوی آن شناخته شده است و می دانیم که این موتورجستجو تا پیش از گوگل برترین موتور جستجو در فضای اینترنت بود. اما اخیرا و بویژه با ظهور گوگل سرویس های شرکت یاهو و بطور اخص موتورجستجوی آن دچار افول شده است. در این مقاله و فیلم به تاریخچه، سرگذشت و فراز و فرودهای شرکت یاهو می پردازیم.

ادامه

فیلم تاریخچه و روند صعود و افول یاهو(Yahoo)
1396/01/08 13:41:13
فیلم تاریخچه، روند رشد و افول شرکت سونی (2)
فیلم تاریخچه، روند رشد و افول شرکت سونی (2)

در مقاله فیلم تاریخچه، تاسیس، پیدایش و رشد شرکت سونی درخصوص نحوه تاسیس و شکل گیری شرکت سونی و اینکه در اواخر دهه 50 میلادی بواسطه تولید ترانزیستورها حوزه فعالیت و حضورش را در امریکا گسترش داد صحبت شد. در این نوشته و فیلم زیر نحوه گسترش و توسعه فعالیت ها و تبدیل شدن به یک برند مطرح و شناخته شده ای به نام سونی توضیح داده می شود.

ادامه

فیلم تاریخچه، روند رشد و افول شرکت سونی (2)
1395/12/28 13:58:14
فیلم تاریخچه، تاسیس، پیدایش و رشد شرکت سونی (1)
فیلم تاریخچه، تاسیس، پیدایش و رشد شرکت سونی  (1)

در دنیای صنعت و تجارت شرکت های بسیاری وجود دارند که اکنون در جایگاه ویژه و بالایی از لحاظ برند، تولید و کیفیت محصولات قرار گرفته اند. رسیدن و قرار گرفتن در این جایگاه به واسطه تلاش و سابقه خوب و همچنین فعالیت کارآفرینانه و نگاه کارآفرینانه چنین شرکت هایی است- برای اطلاعات بیشتر درخصوص کارآفرینی و شرکت های نوپا(Startups) به مقالات استارتاپ چیست و چگونه یک استارتاپ راه بیندازیم؟ و کارآفرینی چیست؟ رجوع کنید. یکی از این شرکت ها، شرکت سونی(Sony) است که هم اکنون یکی از 3 شرکت برتر در زمینه محصولات الکتریکی و الکترونیکی در دنیاست. در این نوشته با تاریخچه، نحوه شکل گیری و تاسیس و همچنین رشد آن به همراه ویدئویی از تاریخچه سونی آشنا می شویم.

ادامه

فیلم تاریخچه، تاسیس، پیدایش و رشد شرکت سونی  (1)
1395/12/28 14:02:08