هدف گذاری کسب و کار و سازمان براساس سبک های مختلف رهبری و مدیریت
هدف گذاری کسب و کار و سازمان براساس سبک های مختلف رهبری و مدیریت

درک این موضوع که کدام سبک رهبری به منظور کسب موفقیت در زندگی یا کسب و کار شما می تواند مفید تر و موثرتر باشد، بسیار مهم و حیاتی است. در واقع در تعیین هدف، عوامل مختلفی از جمله سبک رهبری و نگاه استراتژیک و کلان شما تاثیرگذار است. کارهایی مانند نگارش اهداف و برنامه ریزی برای رسیدن به آنها در موفقیت شما بسیار موثر و تاثیرگذار است؛ همچنین مطرح کردن و سنجش اهداف توسط دیگران در پیشرفت شما بسیار تاثیرگذار هستند. اما یکی از عوامل مهم در تعیین هدف و هدف گذاری برای یک شرکت/سازمان یا کسب و کار توجه به سبک رهبری است که شما به عنوان مدیر و رهبر آن کسب و کار یا بنگاه دارید. برای مثال اگر شما رهبری خودمختار(Autocratic leader) هستید که خود به تنهایی تصمیمات را می گیرید، بهترین سبک هدفگذاری، سبکی است که در آن شما اهدافی که فکر می کنید صحیح هستند را تعیین می کنید و از دیگران می خواهید در جهت رسیدن به آنها حرکت کنند.  در مقابل اگر شما سبک رهبری آرمانگرا و تعاملی(Visionary) را دارید، بهتر است هدفگذاری های شما با همکاری و مشورت همکارانتان باشد. در این مقاله به بررسی انواع سبک های رهبری و هدف گذاری مبتنی بر سبک رهبری می پردازیم.

ادامه

هدف گذاری کسب و کار و سازمان براساس سبک های مختلف رهبری و مدیریت
1396/01/28 14:04:57
دسته بندی و تقسیم بندی حوادث و نحوه کنترل حوادث
دسته بندی و تقسیم بندی حوادث و نحوه کنترل حوادث

تقسیم بندی حوادث

در صورتی که حوادث تا حد امکان ساده گرفته شوند بهتر مدیریت خواهند شد, اگر ضرورتی برای تقسیم بندی وجود ندارد, پس بهتر است برای کاهش موانع انتشار اطلاعات بین افراد عملیات و فرمانده حادثه, تقسیم بندی را انجام ندهیم. تقسیم بندی زمانی انجام می گیرد که فرمانده حادثه به منظور اجرای فرمان و نظارت بر امنیت تمام فعالیت ها و کاهش محدوده ی کنترل ماموران, مجبور به تقسیم مسئولیت و اختیارات می گردد.

حتی اگر فرمانده حادثه قادر باشد تمام عملیات را زیر نظر بگیرد, در صورتی که مسائل زیادی در حال پیش آمدن باشد و احتمال حواس پرتی فرمانده حادثه نسبت به آن مورد خاص و عدم توجه کافی او به هر کاری وجود داشته باشد, نیاز به تقسیم بندی وجود دارد. این می تواند نشانگر آن باشد که محدوده ی کنترل فرمانده حادثه گسترده است. زمانی که در محل حادثه, محدوده ی کنترل به 5 خط ارتباط مستقیم می رسد و یا افزایش پیدا می کند, احتمال این وجود دارد که موجب عملکرد منفی در کار شود.

ادامه

دسته بندی و تقسیم بندی حوادث و نحوه کنترل حوادث
1396/01/24 09:57:45
فرایندهای کسب و کار چیست و چگونه فرایند های کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنیم؟(2)
فرایندهای کسب و کار چیست و چگونه فرایند های کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنیم؟(2)

در مقاله فرایندهای کسب و کار چیست و چگونه فرایند های کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنیم؟(1) در خصوص چگونگی شناسایی، بررسی و تعریف فرایندهای کسب و کار به منظور اصلاح و بهبود این فرایندهای توضیح داده شد. در این مقاله به بخش دوم نحوه اصلاح و بهبود فرایندهای کسب و کار می پردازیم و نحوه تحلیل، تغییر و بهبود فرایندهای کسب و کار توضیح داده می شود.

ادامه

فرایندهای کسب و کار چیست و چگونه فرایند های کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنیم؟(2)
1396/01/23 14:38:55
فرایندهای کسب و کار چیست و چگونه فرایند های کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنیم؟(1)
فرایندهای کسب و کار چیست و چگونه فرایند های کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنیم؟(1)

فرایند کسب و کار(Business Processes)، سیستمی یا روش نظام مندی است که توسط یک شرکت برای رسیدن به یک هدف مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین می توان آن را مجموعه گام ها یا مراحلی که برای ارزش آفرینی برای مشتری بکار برده می شوند تعریف کرد. مدیران باید فرایندهای کسب و کار/شرکت خود را تحلیل کنند تا دریابند که یک فرایند مشخص آیا خوب عمل می کند یا خیر. مدیر باید ابتدا فرایند فعلی یا موجود را تحلیل کند، سپس می تواند درخصوص تغییر، اصلاح یا بهبود فرایند کنونی موجود در سازمان/کسب و کار خود تصمیم بگیرد. فرایند تغییر یا بهبود یافته می تواند به شرکت/سازمان در صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه ها، تهیه یک محصول مطلوب برای مشتری و در کل پیشرفت و بهبود سازمان کمک کند. برای این کار مدیر یا تیم مدیریت یک بنگاه یا سازمان باید دو بخش یا فاز کلی و گام های مربوط به هر بخش/فاز که در این مقاله و مقاله فرایندهای کسب و کار چیست و چگونه فرایند های کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنیم؟(2) توضیح داده می شوند را به منظور رسیدن به یک فرایند کسب و کار خوب طی کند. در این مقاله بخش یا فاز اول تحلیل و بهبود فرایندهای کسب وکار که مربوط به شناسایی و تعریف فرایندها هستند، توضیح داده می شوند و در مقاله فرایندهای کسب و کار چیست و چگونه فرایند های کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنیم؟(2) بخش دوم و گام های مربوط به چگونگی تحلیل و بهبود فرایندها توضیح داده می شوند.

ادامه

فرایندهای کسب و کار چیست و چگونه فرایند های کسب و کار را تجزیه و تحلیل کنیم؟(1)
1396/01/23 14:48:12
فیلم و عکس جالب و دیدنی از محیط و فضای کار گوگل
فیلم و عکس جالب و دیدنی از  محیط  و فضای کار گوگل

گوگل(Google) یکی از موفق ترین شرکت های تجاری دنیا است و آرزوی هر فردی که در حوزه  IT کار می کند این است که روزی بتواند در گوگل مشغول به کار شود. امروز می خواهیم در مورد محیط داخلی شرکت گوگل و نحوه ی کار کارمندان آن (Googler) اشاره کنیم. در فیلم قسمت پایین به برخی نکات در مورد محیط کاری گوگل(google workplace) اشاره خوهد شد.

ادامه

فیلم و عکس جالب و دیدنی از  محیط  و فضای کار گوگل
1396/01/23 14:34:18
چگونه برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کنیم؛ تهیه برنامه سرمایه گذاری(2)
چگونه برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کنیم؛ تهیه برنامه سرمایه گذاری(2)

در مقاله چگونه برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کنیم؛ تهیه برنامه سرمایه گذاری(1) دو مرحله اولیه برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در زندگی شخصی توضیح داده شد. در این مطلب مراحل پایانی که مربوط به تهیه برنامه سرمایه گذاری و ارزیابی برنامه سرمایه گذاری می شود توضیح داده می شود.

ادامه

چگونه برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کنیم؛ تهیه برنامه سرمایه گذاری(2)
1396/01/21 14:36:41
چگونه برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کنیم؛ تهیه برنامه سرمایه گذاری(1)
چگونه برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کنیم؛ تهیه برنامه سرمایه گذاری(1)

تهیه یک برنامه سرمایه گذاری خوب و مطمئن بیش از داشتن یک حساب سرمایه گذاری یا پس انداز یا خرید سهام در بورس است. به منظور تهیه برنامه ی خوب سرمایه گذاری شما باید درک درستی از وضعیت فعلی خود و آنچه می خواهید به آن دست یابید داشته باشید. اگر هدف و مقصد سرمایه گذاری خود را مشخص کنید، می توانید بهترین گزینه سرمایه گذاری را به جهت رسیدن به آن هدف تعریف کنید. توجه داشته باشید که با وجودیکه سرمایه گذاری ها بهتر است در سنین جوانی و هرچه زودتر صورت گیرد، اما تهیه یک برنامه سرمایه گذاری شخصی هیچگاه دیر نیست و شما همیشه باید تخم آنچه باید در آینده درو کنید را هم اکنون بکارید. در این مقاله دو مرحله از مراحل نحوه سرمایه گذاری شخصی خوب و صحیح آموزش داده می شود و در مقاله چگونه برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کنیم؛ تهیه برنامه سرمایه گذاری(2) دو مرحله نهایی برنامه ریزی برای سرمایه گذاری خوب آموزش داده می شود.

ادامه

چگونه برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کنیم؛ تهیه برنامه سرمایه گذاری(1)
1396/01/21 14:42:44
خدمات و سرویس های مدیریت شده(Managed services) چیست؟
خدمات و سرویس های مدیریت شده(Managed services) چیست؟

شرکت ها و سازمان ها به منظور مدیریت بخش ها یا خدمات مختلف سازمان، شرکت یا بنگاه خود نیازمند روشی مدیریت یا روشی برای دریافت این نوع خدمات/سرویس هستند. این دریافت خدمات برای کل یا بخشی از یک سازمان یا بنگاه می تواند از طریق روش هایی مانند خود خدمتی(یعنی انجام کار یا خدمت توسط بخشی از سازمان همانند انجام خدمات نرم افزاری و سخت افزاری توسط بخش فاوا یک سازمان)، روش برون سپاری یا برون سپاری حسب نیاز(on-demand outsourcing) یا خدمات مدیریت شده(Managed services) صورت گیرند. در این مقاله درخصوص روش خدمات یا سرویس مدیریت شده، انواع خدمات مدیریت شده و شرکت های ارائه دهنده خدمات مدیریت شده توضیح داده می شود.

ادامه

خدمات و سرویس های مدیریت شده(Managed services) چیست؟
1395/12/19 12:40:55
شیوه های بازاریابی اینترنتی محبوب کدامند؟
شیوه های بازاریابی اینترنتی محبوب کدامند؟

در دنیای امروزه، دنیای ما در حال انتفال به فضای مجازی است و می توان در محیط مجازی به هر خلاقیتی دست زد، یکی از این خلاقیت ها بازاریابی اینترنتی است. در این مقاله قصد داریم به 4 روش محبوب بازار یابی اینترنتی اشاره کمنیم. در ادامه با ما همراه باشید.

ادامه

شیوه های بازاریابی اینترنتی محبوب کدامند؟
1395/12/16 16:49:07
چگونه یک کسب و کار یا شرکت را مدیریت و اداره کنیم؟(2)
چگونه یک کسب و کار یا شرکت را مدیریت و اداره کنیم؟(2)

در ادامه مقاله  چگونه یک کسب و کار یا شرکت را مدیریت و اداره کنیم؟ در این مقاله به بررسی موارد دیگری که یک صاحب کسب و کار یا مدیرعامل خوب به منظور مدیریت موفق کسب و کار خود باید در نظر بگیرد، می پردازیم.

ادامه

چگونه یک کسب و کار یا شرکت را مدیریت و اداره کنیم؟(2)
1395/11/30 13:35:38
چگونه یک کسب و کار یا شرکت را مدیریت و اداره کنیم؟(1)
چگونه یک کسب و کار یا شرکت را مدیریت و اداره کنیم؟(1)

چه شما یک شرکت نوپا یا استارت آپ باشید- برای اطلاعات بیشتر به مقاله استارتاپ چیست و چگونه یک استارتاپ راه بیندازیم؟- و چه به عنوان مدیرعامل(CEO) یک شرکت بزرگ و تثبیت شده منصوب شده باشید، مواردی را باید به منظور مدیریت و اداره موفق و اثربخش این شرکت رعایت کنید. اداره و مدیریت یک شرکت نیازمند مهارت ها و دانش چگونگی اداره یک کسب و کار است. سازماندهی یک کسب و کار/شرکت می تواند بسیار پیچیده باشد به گونه ای که تمام بخش های آن بصورت یکپارچه به منظور دستیابی به کارایی و سودآوری حرکت کنند. یک مدیر باید ساختارها و سیستم هایی را به منظور یکپارچه کردن کار شرکت در جهت هدف کلی آن ایجاد کند. این کار نیازمند شناسایی موقعیت تان در سازمان، ارزیابی عملیات و فعالیت های فعلی سازمان و سپس خلق و پیاده سازی برنامه عملیاتی شرکت است. در این مقاله هرکدام از این قسمت ها یا مراحل کلی مدیریت و اداره موفق یک کسب و کار یا شرکت را توضیح می دهیم.

ادامه

چگونه یک کسب و کار یا شرکت را مدیریت و اداره کنیم؟(1)
1395/11/30 13:51:50
چگونه به یک بازار اشباع وارد شویم؟
چگونه به یک بازار اشباع وارد شویم؟

اگر شما به دنبال راه اندازی کسب و کار خود هستید و به دلیل وجود رقبای سر سخت و رقابت سنگین در آن حوزه با تردید مواجه هستید، این مقاله می تواند که کمک شایانی بشما بکند. در چگانه همراه ما باشید تا روش هایی را برای ورود به یک بازار اشباع و پر رقابت را بررسی کنیم. در ادامه همراه ما باشید.

ادامه

چگونه به یک بازار اشباع وارد شویم؟
1395/08/16 20:00:59
چگونه یک کلاس را مدیریت کنیم
چگونه یک  کلاس را مدیریت کنیم

به نظر من, یکی از مهم ترین ویژگی هایی که هر مدرس باید در خود داشته باشد, قابلیت دیدن زیبایی در هر دانش آموز است. 

زمانی که از مدیزیت یک کلاس صحبت می کنیم, اولین نکته, توجه به فرد فرد دانش آموزان است. 

 

ادامه

چگونه یک  کلاس را مدیریت کنیم
1395/07/01 18:47:09
چگونه مشاور مالی خود را انتخاب کنیم
چگونه مشاور مالی خود را انتخاب کنیم

اگر می خواهید یک مشاور مالی انتخاب کنید شاید بهتر باشد با کسی مشورت کنید. برای این کار لازم است فرد انتخاب شده به عنوان مشاور مالی حرفه ای برخی ویژگی ها را دارا باشد.

 

ادامه

چگونه مشاور مالی خود را انتخاب کنیم
1395/06/21 19:02:49
چگونه گروه بازاریابی خود را هماهنگ و مدیریت کنیم
چگونه گروه بازاریابی خود را هماهنگ و مدیریت کنیم

یک مدیر باید با کارکنان و افراد تیم بتزتریابی خود در باره ی موارد مهم مشورت کند تا شرکت خود را سازمان دهی کند.

ادامه

چگونه گروه بازاریابی خود را هماهنگ و مدیریت کنیم
1395/06/10 19:59:01
چگونه با مدیریت درست به رشد دست بیابیم؟
چگونه با مدیریت درست به رشد دست بیابیم؟

استیو جابز می گوید: " بهترین رهبران, بر جهان تاثیر می گذارند."

ادامه

چگونه با مدیریت درست به رشد دست بیابیم؟
1395/05/28 09:31:27
چگونه کارکنان خود را مدیریت کنیم
چگونه کارکنان خود را مدیریت کنیم

"اگر من تنها هشت ساعت برای قطع یک درخت وقت داشته باشم, شش ساعت آن را صرف تیز کردن تبر خود می کنم."

ادامه

چگونه کارکنان خود را مدیریت کنیم
1395/05/23 08:11:31
چطور می توان در 30 سالگی از وضعیت مالی پایداری برخوردار بود
چطور می توان در 30 سالگی از وضعیت مالی پایداری برخوردار بود

اینکه در دهه ی 30 زندگی و مخصوصاً اوایل آن از نظر مالی در وضعیت پایداری قرار داشته باشید و خیالتان از بابت آینده راحت باشد، موفقیت چشمگیری محسوب می شود. اما به ندرت پیش می آید که این موضوع جزء اولویت های نخست ما قرار بگیرد. نکاتی وجود دارد که رعایت آن ها می تواند به شما در رسیدن به ثبات وضعیت مالی کمک کند.

ادامه