تملک اموال و مالکیت املاک توسط اتباع خارجی چگونه است؟
تملک اموال و مالکیت املاک توسط اتباع خارجی چگونه است؟

همانطورکه در مقاله تبعه خارجی چیست؟ تابعیت خارجی داشتن یعنی چه؟ تابعیت و تبعه خارجی تعریف شد، اشخاصی که تابعیت ایرانی ندارد، تبعه یا اتباع خارجی محسوب می شوند. این اتباع خارجی برای در اختیار داشتن و مالکیت اموال منقول و غیر منقول باید تابع شرایط و محدودیت هایی باشند که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می شود.

ادامه

تملک اموال و مالکیت املاک توسط اتباع خارجی چگونه است؟
1396/05/22 15:22:49
تبعه خارجی چیست؟ تابعیت خارجی داشتن یعنی چه؟
تبعه خارجی چیست؟ تابعیت خارجی داشتن یعنی چه؟

در قوانین هر کشور و نظام های حقوقی بین المللی مفهومی به نام تابعیت(nationality) تعریف شده است که در یک تعریف علمی عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد. دو سیستم و حالت کلی برای تعریف تابعیت یک کشور در نظام های حقوقی بین المللی وجود دارد که به سیستم خون یا سیستم خاک تعبیر می شود.

سیستم خاک در تعریف تابعیت به این معنی است که اگر شخص در خاک یک کشور به دنیا بیاید تبعه آن کشور محسوب می شود. نمونه هایی از کشورهایی که از این سیستم برای تعریف تابعیت و تبعه خود استفاده می کنند کشورهای آمریکا و کانادا هستند؛ بدین معنی که اگر کسی در خاک آمریکا یا کانادا به دنیا بیاید تبعه آن کشور محسوب می شود و تابعیت آمریکایی یا کانادایی دارد.

اما در سیستم خون تعریف از تابعیت بدین معنی است که اگر کسی پدر یا مادر یا یکی از آنها تبعه یک کشور باشند فرزندان آنها نیز تبعه آن کشور محسوب می شوند. ایران یکی از کشورهایی است که از سیستم خون برای تعریف تابعیت استفاده می کند یعنی همانطور که گفته شد اگر شخصی پدر و مادر او و یا تنها پدر او ایرانی باشد حتی اگر شخص در خارج از ایران نیز به دنیا بیاید، ایرانی محسوب می شود و تابعیت ایرانی دارد.

ادامه

تبعه خارجی چیست؟ تابعیت خارجی داشتن یعنی چه؟
1396/05/22 13:33:34
طبقه وراث در قانون مالیات بر ارث چیست؟
طبقه وراث در قانون مالیات بر ارث چیست؟

همانطور که در مقاله نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث ذکر شد در قانون مالیات بر ارث و به منظور محاسبه نرخ مالیات بر ارث طبقاتی برای وراث از لحاظ نسبت و نزدیکی با متوفی(شخص فوت شده) تعریف شده است که در زیر به توضیح هر یک از این طبقات وراث و نسبت آنها با متوفی می پردازیم. این طبقات طبق ماده 862 قانون مدنی تعریف شده اند و هر کدام از لحاظ نسبت نزدیکی و نوع نسبت دارای درجاتی هستند که به شرح زیر می باشند:

ادامه

طبقه وراث در قانون مالیات بر ارث چیست؟
1396/05/22 13:26:16
نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث
نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث

در مقاله تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394 درخصوص قوانین مالیات بر ارث جدید مصوب سال 1394 شمسی که از سال 1395 اجرایی است، توضیح داده شد. یکی از تغییرات در قانون مالیات بر ارث،  نحوه محاسبه و نرخ مالیات بر ارث است. براساس قانون مالیات بر ارث جدید مصوب سال 1394، نرخ های مالیات بر ارث برای وراث طبقات مختلف کاهش پیدا کرده است که این تغییرات به شرح زیر هستند. لازم به ذکر است که طبقات مختلف وراث براساس نسبت وارث با متوفی مشخص می شوند و هرچه نسبت وارث با متوفی دورتر باشد، میزان مالیات بر ارث بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه نوع دارایی نیز در قانون جدید نیز در نحوه و نرخ مالیات بر ارث تاثیرگذار است در حالیکه در قانون قبلی مالیات بر ارث تنها ارزش کل دارایی ها در نظر گرفته می شد. توجه شود که در محاسبه مالیات بر ارث برای وراث طبقه دوم و سوم که به عنوان تبعه خارجی ذکر می شود، منظور تبعه خارجی است که دارایی هایی در ایران دارد.

ادامه

نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث
1396/05/22 13:20:49
تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394
تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394

در مقاله انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟ درخصوص انحصار وراثت و گواهی انحصار وراثت و ضرورت تسلیم برگه اظهارنامه مالیات بر ارث برای اخذ گواهی انحصار وراثت توضیح داده شد. اما در نظام مالیاتی ایران همانند بسیاری از دیگر کشورها از ماترک شخص متوفی و ارثی که به وراث می شود، مالیات اخذ می شود که به آن مالیات بر ارث می گویند. این مالیات را شما بعد از تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث و بررسی کارشناسان اداره مالیاتی مربوطه و هنگامیکه برگه مالیات بر ارث قطعی صادر شد، باید پرداخت کنید.

ادامه

تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394
1396/05/22 13:18:18
انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟
انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟

بعد از فوت هر شخصی، طبعا او ورثه ای دارد که باید مشخص گردند که به مراحلی که برای انجام این کار باید صورت می پذیرد انحصار وراثت گفته شده  و برگه ای که بدین منظور توسط دادگاه صادر می شود گواهی انحصار وراثت می گویند. برای تعیین تکلیف این ورثه و اینکه ورثه شخص متوفی/فوت شده چه کسانی هستند و چه میزان ارث می برند، تشریفات خاصی لازم است که این تشریفات از طریق شورای حل اختلاف/دادگاه آخرین محل اقامت متوفی(شخص فوت شده) انجام می شود. برای گرفتن گواهی انحصار وراثت مدارک و مراحلی باید طی شود که در زیر توضیح داده می شوند.

ادامه

انحصار وراثت چیست و برای گرفتن انحصار وراثت چه مراحل و مدارکی لازم است؟
1396/05/21 16:38:51
فهرست قوانین ایران(2)
فهرست قوانین ایران(2)

در مقاله فهرست قوانین ایران(1) فهرستی از مهمترین و اصلی ترین قوانین ایران مطرح شد. در این مقاله در ادامه دیگر قوانین اصلی و اساسی جمهوری اسلامی ایران فهرست و توضیح داده می شوند.

ادامه

فهرست قوانین ایران(2)
1396/05/18 16:57:47
فهرست قوانین ایران(1)
فهرست قوانین ایران(1)

برای بسیاری از ما شاید این سوال وجود داشته باشد که تعداد قوانین موجود در ایران چه تعداد است و این قوانین کدام هستند. تعداد این قوانین بسیار هستند و با لحاظ کردن قوانین زیردستی ممکن است به چند صد قانون برسند. در این مقاله و مقاله فهرست قوانین ایران(2) ما فهرستی از دسته بندی های کلی و اصلی قوانین جمهوری اسلامی ایران را ذکر می کنیم که برخی از آنها خود شامل چندین قانون و برخی دیگر خود تنها یک قانون هستند.

ادامه

فهرست قوانین ایران(1)
1396/05/18 16:54:55
قانون پارک در کوچه و حکم پارک کردن جلوی درب پارکینگ
قانون پارک در کوچه و حکم پارک کردن جلوی درب پارکینگ

استفاده از مکان ها و معابر عمومی در قانون هر کشوری از جمله ایران تابع شرایط و ضوابط خاصی هستند و شهروندان هر کشور باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشند. البته این قوانین زمانی که تخلف و آسیبی ایجاد شود، بیشتر نمود می یابند؛ دو نمونه از این حالات تخلف مربوط پارک کردن جلوی درب پارکینگ و استفاده از جلوی مغازه ها به عنوان پارکینگ است. در این نوشته به بررسی برخی از قوانین مربوط به این امر می پردازیم.

ادامه

قانون پارک در کوچه و حکم پارک کردن جلوی درب پارکینگ
1396/05/14 16:32:14
چگونه از همسایه مزاحم شکایت کنیم؟
چگونه از همسایه مزاحم شکایت کنیم؟

یکی از موارد مزاحمتی که امروزه، بویژه بواسطه زندگی آپارتمان نشینی، بیش از پیش شاهد آن خواهیم بود، مزاحمت برای همسایگان یا به اصطلاح همسایه آزاری است. در این نوشته برخی از شرایط و نحوه شکایت از همسایه مزاحم به اختصار توضیح داده می شود.

ادامه

چگونه از همسایه مزاحم شکایت کنیم؟
1396/05/14 14:35:22
آیا مهریه را پس از فوت همسر می توان دریافت کرد؟
آیا مهریه را پس از فوت همسر می توان دریافت کرد؟

سوال بسیاری از خانم ها پس از مرگ همسرشان این است که آیا پس از فوت شوهر می توان مهریه را دریافت کرد؟ تکلیف مهریه زن، پس از مرگ شوهر چیست؟ اگر قرار بر پرداخت مهریه باشد، زن باید مهریه خود را از جه شخص یا اشخاصی دریفات کند؟  با چه شرایطی می توان مهریه را پس از مرگ همسر دریافت کرد؟ در این مطلب قصد داریم در مورد به شرایط لازم و قانونی برای دریافت مهریه پس از مرگ همسر اشاره کنیم. با ما همراه باشید.

ادامه

آیا مهریه را پس از فوت همسر می توان دریافت کرد؟
1396/05/14 14:29:17
شرایط گرفتن مهریه بیش از 110 سکه: آیا مهریه بالای 110 سکه زندان دارد؟
شرایط گرفتن مهریه بیش از 110 سکه: آیا مهریه بالای 110 سکه زندان دارد؟

مهریه همانطور که در مقالات چگانه ذکر شد به محض جاری شدن خطبه عقد(عقد نکاح) از جمله دیون شوهر به همسر(زن) او می باشد که باید به همسر پرداخت شود. اما تحت شرایطی که درمقاله چگونه مهریه ندهیم؟ راه های قانونی پرداخت نکردن مهریه و شرایط صدور حکم اعسار چیست؟ذکر شد می توان بخشی یا کل مهریه را پرداخت نکرد. همچنین در چند سال گذشته قانونی به نام قانون حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد که تغییراتی در قوانین مربوط به اجرای حکم مهریه و نحوه وصول مهریه و به جهت تقویت بنیان خانواده در آن آورده شده است. یکی از موارد این قانون در نظر گرفتن شرط 110 سکه به عنوان سقف یا حدی برای اجرای مهریه به عنوان یک بدهی است که در زیر به توضیح آن می پردازیم.

ادامه

شرایط گرفتن مهریه بیش از 110 سکه: آیا مهریه بالای 110 سکه زندان دارد؟
1396/05/14 12:58:10
شرایط صدور حکم اعسار چیست؟
شرایط صدور حکم اعسار چیست؟

در مقاله حکم اعسار و نحوه تقسیط مهریه چگونه است؟ درخصوص اینکه تحت شرایط خاصی که زوج/مرد توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارد، می تواند تقاضای حکم اعسار کند، توضیح داده شد. اما صدور این حکم تابع شرایطی است، در واقع صدور حکم اعسار و تقسیط مهریه تنها در شرایطی که زوج/شوهر هیچ مالی ندارد، صورت نمی پذیرد، بلکه این حکم در شرایطی که مرد حداقل های زندگی را نیز داشته باشد و به آن نیاز داشته باشد، نیز صادر می شود.

ادامه

شرایط صدور حکم اعسار چیست؟
1396/05/14 11:36:18
حکم اعسار و نحوه تقسیط مهریه چگونه است؟
حکم اعسار و نحوه تقسیط مهریه چگونه است؟

در مقاله های چگونه مهریه را به اجرا بگذاریم؟ مراحل مهریه گرفتن و چگونه مهریه ندهیم؟ راه های قانونی پرداخت نکردن مهریه درخصوص نحوه مطالبه مهریه و شرایطی که طبق آن می توان مهریه را پرداخت نکرد، توضیح داده شد. همانطور که ذکر شد، مهریه یک بدهی مرد به زن محسوب می شود که به محض جاری شدن عقد نکاح بر گردن مرد است و تنها تحت شرایط خاص و اندکی مهریه به نصف مبلغ کاهش یافته یا حکم به عدم پرداخت مهریه داده می شود.  در این مقاله در خصوص شرایطی که زوج/مرد می تواند حکم اعسار گرفته و مهریه خود را تقسیط کند توضیح داده می شود.

ادامه

حکم اعسار و نحوه تقسیط مهریه چگونه است؟
1396/05/14 11:34:12
چگونه مهریه ندهیم؟ راه های قانونی پرداخت نکردن مهریه
چگونه مهریه ندهیم؟ راه های قانونی پرداخت نکردن مهریه

در مقالات مهریه چیست و انواع مهریه کدامند؟ و چگونه مهریه را به اجرا بگذاریم؟ مراحل مهریه گرفتن درخصوص انواع و نحوه گرفتن مهریه توضیح داده شد. در این مقاله در خصوص موارد و شرایطی که پرداخت قسمتی یا کل مهریه را از مرد(شوهر) ساقط می کند، توضیح داده می شود. البته یادآور می شوم که موارد ذکر شده در اینجا تنها برخی از شرایط و حالت های عدم پرداخت مهریه است و برای اینکه دقیقا بتوانید از پرداخت مهریه که یک دین یا بدهی مرد به زن می باشد، خودداری کنید، باید با یک وکیل خبره مشورت کرده و نیاز به مدارک و دلایل زیادی برای اثبات این حالات و شرایط زن دارید.

ادامه

چگونه مهریه ندهیم؟ راه های قانونی پرداخت نکردن مهریه
1396/05/12 13:20:46
چگونه مهریه را به اجرا بگذاریم؟ مراحل مهریه گرفتن
چگونه مهریه را به اجرا بگذاریم؟ مراحل مهریه گرفتن

در مقاله مهریه چیست و انواع مهریه کدامند؟ در خصوص انواع مهریه و در مقاله آخرین قوانین مربوط به مهریه و نحوه ی پرداخت آن درخصوص برخی از جدیدترین مفاد قانونی مهریه توضیح داده شد. همانطور که می دانید سند ازدواج/قواله/عقدنامه یک سند رسمی محسوب می شود- برای توضیح در خصوص اسناد رسمی و عادی به مقاله سند عادی و سند رسمی چیست و چه تفاوتی دارند؟ مراجعه نمایید- بنابراین علاوه بر روش مراجعه به دادگاه می توان آن را از طریق اداره ثبت اسناد نیز پیگیری و مطالبه کرد. در زیر نحوه و مراحل مطالبه و گرفتن مهریه از دو طریق مراجعه به اداره ثبت و مراجعه به دادگاه توضیح داده می شود.

ادامه

چگونه مهریه را به اجرا بگذاریم؟ مراحل مهریه گرفتن
1396/05/12 11:26:55
مهریه چیست و انواع مهریه کدامند؟
مهریه چیست و انواع مهریه کدامند؟

در قانون مدنی ایران(ماده 1078 تا 1101 ) و برمبنای تعالیم اسلامی و آیا قرآن(برای نمونه آیه 4 سوره نساء) مهریه یا صداق برای یک عقد نکاح/ازدواج تعریف شده است. در واقع مهریه یا صداق بهایی است که مرد برای حلال کردن استفاده جنسی از زن باید پرداخت کند. اما این مهریه بسته به زمان تعیین آن و نحوه دریافت آن می تواند انواعی داشته باشد که در زیر توضیح داده می شوند.

ادامه

مهریه چیست و انواع مهریه کدامند؟
1396/05/12 10:38:16
گواهی تجرد و مراحل اخذ(گرفتن) گواهی تجرد چیست
گواهی تجرد و مراحل اخذ(گرفتن) گواهی تجرد چیست

گواهی تجرد، گواهی است که نشان دهنده مجرد بودن و عدم داشتن سابقه یک ازدواج که یا همچنان پا برجاست یا منجر به طلاق(فسخ نکاح) شده است، می باشد. در واقع این گواهی براساس مشخصات سجلی(شناسنامه) فعلی و شناسنامه های قبلی(اگر شناسنامه فعلی المثنی باشد) نشان می دهد که شما همسری داشته اید و یا دارید.

ادامه

گواهی تجرد و مراحل اخذ(گرفتن) گواهی تجرد چیست
1396/05/11 17:05:10
تعلل در تمدید قرارداد اجاره نامه چه عواقب و حکمی دارد؟
تعلل در تمدید قرارداد اجاره نامه چه عواقب و حکمی دارد؟

همانطور که می دانید بعد از اتمام مدت/دوره قرارداد اجاره(اجاره نامه) در صورت عدم تمایل و توافق موجر و مستاجر مبنی بر تمدید قرارداد اجاره، مستاجر موظف به تخلیه و تحویل ملک و موجر موظف به پرداخت مبلغ قرض الحسنه(پول پیش) می باشد. اما اگر موجر(مالک) و مستاجر بر سر مبلغ قرارداد(که توصیه می شود هر دو این کار را یک ماه پیش از خاتمه قرارداد اجاره انجام دهند) توافق و مایل به تمدید قرارداد اجاره باشند، باید قرارداد اجاره نامه جدید را با شرایط توافق شده جدید(که می تواند تنها مبلغ یا مفاد دیگر اجاره نامه باشد) منعقد و امضا نمایند. اما بعضا پیش آمده است که مالک/موجر و مستاجر پیش یا پس از اتمام مدت قرارداد اجاره نامه بصورت شفاهی توافق بر سر تمدید قرارداد اجاره نامه کرده اما یکی از طرفین نسبت به انعقاد قرارداد اجاره نامه و امضا آن یا عمدا و یا سهوا(که البته قابل قبول نیست و حتی در صورت پیش آمدن شرایط و مشکلات خاص باید قرارداد جدید را امضا کنند) تعلل می کنند و حاضر به تمدید قرار داد اجاره نمی شوند. در اینجا به بررسی شرایط و عواقب تعلل موجر یا مستاجر نسبت به تمدید قرارداد می پردازیم.

ادامه

تعلل در تمدید قرارداد اجاره نامه چه عواقب و حکمی دارد؟
1396/05/11 15:32:32
آیا وکالتنامه عادی(دستی) اعتبار دارد؟
آیا وکالتنامه عادی(دستی) اعتبار دارد؟

همانطور که در مقاله سند عادی و سند رسمی چیست و چه تفاوتی دارند؟ ذکر شد، اسناد مختلف را می توان بصورت رسمی(در دفترخانه) و عادی تنظیم و منعقد کرد. وکالتنامه هم یکی از انواع سند است که به منظور محول کردن انجام کاری از جانب موکل به وکیل بین آن دو تنظیم و منعقد می شود. حال ممکن است این سوال پیش آید که آیا این سند هم از نوع عادی(غیر محضری) معتبر است یا خیر. در این مقاله به بررسی اعتبار یک وکالتنامه عادی/دستی می پردازیم.

ادامه

آیا وکالتنامه عادی(دستی) اعتبار دارد؟
1396/05/11 13:48:29
آیا اجاره نامه و مبایعه نامه دستی(عادی) و بنگاهی اعتبار دارد
آیا اجاره نامه و مبایعه نامه دستی(عادی) و بنگاهی اعتبار دارد

در مقاله سند عادی و سند رسمی چیست و چه تفاوتی دارند؟ در خصوص سند رسمی و سند عادی صحبت شد. در این مقاله به یکی از انواع سند عادی که اجاره نامه یا مبایعه نامه عادی که در عام به آن قولنامه(اجاره نامه یا مبایعه نامه) دستی نیز می گویند، اشاره و توضیح داده می شود که آیا این سند اعتبار دارد یا خیر.

ادامه

آیا اجاره نامه و مبایعه نامه دستی(عادی) و بنگاهی اعتبار دارد
1396/05/11 11:37:29