فهرست خدمات و دعاوی قابل طرح در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
فهرست خدمات و دعاوی قابل طرح در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

همانطور که می دانید اخیرا قوه قضاییه بعضی از خدمات خود را توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خود ارائه می کند. یعنی شما دیگر لازم نیست که برای طرح دعاوی قضایی و انجام کارهایی مانند اظهارنامه دادن به دادگاه ها یا شوراهای حل اختلاف رجوع کنید. می توانید این کار را از طریق دفاتر خدمات قضایی که در شهر وجود دارند انجام دهید. در زیر لیستی از دعاوی قابل طرح از طریق دفاتر خدمات قضایی آورده می شود. البته این لیست، فهرست کامل کلیه خدماتی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می دهند نیست و مهمترین آنها در اینجا آورده شده است و همه دعاوی قابل طرح و مدارک مورد نیاز برای ثبت این درخواست ها در دفاتر خدمات قضایی در عکس زیر آورده شده است. این دعاوی قابل طرح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در چند دسته بندی هستند که در زیر آورده می شوند.

ادامه

فهرست خدمات و دعاوی قابل طرح در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
1396/03/24 10:58:25
مدارک و مراحل دریافت خسارت حادثه و تصادف از طریق بیمه نامه بدنه
مدارک و مراحل دریافت خسارت حادثه و تصادف از طریق بیمه نامه بدنه

در مقاله شرایط دریافت خسارت حادثه، تصادف یا سرقت از طریق بیمه نامه بدنه درخصوص شرایط و حوادثی که خودرو را مشمول دریافت خسارت از طریق بیمه نامه بدنه می کند، توضیح داده شد. در این نوشته بطور خلاصه مدارک لازم برای دریافت خسارت از بیمه نامه بدنه و مراحل دریافت خسارت از شرکت بیمه براساس بیمه نامه بدنه فهرست و توضیح داده می شود.

ادامه

مدارک و مراحل دریافت خسارت حادثه و تصادف از طریق بیمه نامه بدنه
1396/03/21 11:06:45
شرایط دریافت خسارت حادثه، تصادف یا سرقت از طریق بیمه نامه بدنه
شرایط دریافت خسارت حادثه، تصادف یا سرقت از طریق بیمه نامه بدنه

علاوه بر دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث که در آن طرف مقصر حادثه/تصادف براساس بیمه نامه شخص ثالث خود خسارت را پرداخت می کند و مدارک و مراحل آن در مقاله های مراحل و مدارک دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث با گزارش و کروکی پلیس و مراحل و مدارک دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث بدون گزارش و کروکی پلیس توضیح داده شد، نوع دیگری از بیمه نامه وجود دارد که به شما خسارت ناشی از یک حادثه رانندگی یا تصادف رانندگی را پرداخت می کند. البته این پرداخت خسارت شرایطی دارد. در این نوشته ما شرایط لازم برای دریافت خسارت از شرکت بیمه و با بیمه بدنه را توضیح می دهیم.

ادامه

شرایط دریافت خسارت حادثه، تصادف یا سرقت از طریق بیمه نامه بدنه
1396/03/21 11:03:57
مراحل و مدارک دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث بدون گزارش و کروکی پلیس
مراحل و مدارک دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث بدون گزارش و کروکی پلیس

در مقاله مراحل و مدارک دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث با گزارش و کروکی پلیس درخصوص نحوه دریافت خسارت تصادف از طریق بیمه نامه شخص ثالث از شرکت بیمه با گزارش و کروکی پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین مقامات انتظامی و قضایی در دو حالت عدم توافق/سازش طرفین بر سر میزان خسارت و در حالت توافق یا سازش طرفین تصادف بر سر میزان خسارت توضیح داده شد. در این نوشته نحوه، مدارک و مراحل دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث از شرکت بیمه در حالتی که میزان خسارت کمتر از 3 میلیون تومان است توضیح داده می شود.

ادامه

مراحل و مدارک دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث بدون گزارش و کروکی پلیس
1396/03/21 10:59:08
مراحل و مدارک دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث با گزارش و کروکی پلیس
مراحل و مدارک دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث با گزارش و کروکی پلیس

در مقاله نحوه، مراحل و راه های دریافت خسارت تصادفات رانندگی از بیمه درخصوص نحوه و شرایط دریافت خسارت از طریق بیمه شخص ثالث توضیح داده شد، در این نوشته درخصوص مدارک لازم و مراحلی که برای اعلام خسارت و دریافت خسارت از شرکت بیمه و براساس بیمه نامه شخص ثالث باید طی شود، توضیح داده می شود. توجه کنید که مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه نامه با گزارش/کروکی پلیس راهنمایی و رانندگی و بدون گزارش آن کمی متفاوت است که در این مقاله حالت دریافت خسارت با گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی توضیح داده می شود و در مقاله مراحل و مدارک دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث بدون گزارش و کروکی پلیس حالت بدون گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی و در حالتیکه میزان و مبلغ خسارت تصادف کمتر از 3 میلیون تومان است، توضیح داده می شوند. لازم به ذکر است که این مراحل و مدارک دریافت خسارت از شرکت بیمه براساس مدارک و مراحل اعلامی شرکت های بیمه در ایران جمع آوری و در زیر ذکر شده است.

ادامه

مراحل و مدارک دریافت خسارت از طریق بیمه نامه شخص ثالث با گزارش و کروکی پلیس
1396/03/21 10:55:51
نحوه، مراحل و راه های دریافت خسارت تصادفات رانندگی از بیمه
نحوه، مراحل و راه های دریافت خسارت تصادفات رانندگی از بیمه

یکی از مشکلاتی که ما امروزه به آن بسیار مبتلا هستیم، تصادفات رانندگی است – که البته بخش عمده آن به دلیل عدم رانندگی صحیح و قانونمند است. این تصادفات معمولا خساراتی به خودرو یا وسیله نقلیه وارد می کنند که طرف مقصر باید خسارت آن را دریافت کند. این خسارات را اگر طرفین با توافق و قبول اینکه یکی از آنها مقصر است پرداخت کنند که مشکل برطرف می شود، اما معمولا این خسارات را شرکت بیمه ای که وسیله نقلیه را بیمه کرده است پرداخت می کند و این کار مستلزم طی مراحلی و انجام چند کار است که در اینجا به اختصار توضیح داده می شود.

ادامه

نحوه، مراحل و راه های دریافت خسارت تصادفات رانندگی از بیمه
1396/03/17 13:54:54
وقف چیست؟ (2)
وقف چیست؟ (2)

وقف به عنوان یکی از عوامل کمک به توسعه و پیشرفت انسان ها در نظر گرفته می شود. اگر کسانی که وقف می کنند و متولیان آنان به مسائل مختلف جامعه توجه کنند می توانند به یاری نیازمندان برسند و بسیاری از مشکلات اقتصادی مردمی که در تنگدستی به سر می برند حل می گردد. قانون برای وقف و اجرای آن قوانینی تصویب کرده است که در این مبحث و مباحث بعدی به آن پرداخته می شود. وقف طبق قانون مدنی حبس عین مال و تسبیل منافع می باشد یعنی اینکه باید عین مال بعداز وقف شدن سالم بماند و تنها منافع آن صرف آنچه که واقف برای آن موضوع وقف کرده است گردد. این مبحث در ادامه وقف چیست؟ (1) ارائه می گردد.

ادامه

وقف چیست؟ (2)
1395/12/21 09:31:11
وقف چیست؟ (1)
وقف چیست؟ (1)

وقف به عنوان یکی از عوامل کمک به توسعه و پیشرفت انسان ها در نظر گرفته می شود. اگر کسانی که وقف می کنند و متولیان آنان به مسائل مختلف جامعه توجه کنند می توانند به یاری نیازمندان برسند و بسیاری از مشکلات اقتصادی مردمی که در تنگدستی به سر می برند حل می گردد. قانون برای وقف و اجرای آن قوانینی تصویب کرده است که در این مبحث و مباحث بعدی به آن پرداخته می شود. وقف طبق قانون مدنی حبس عین مال و تسبیل منافع می باشد یعنی اینکه باید عین مال بعداز وقف شدن سالم بماند و تنها منافع آن صرف آنچه که واقف برای آن موضوع وقف کرده است گردد.

 

ادامه

وقف چیست؟ (1)
1395/12/21 09:38:04
دعاوی مربوط به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی چگونه رسیدگی می شوند؟‌
دعاوی مربوط به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی چگونه رسیدگی می شوند؟‌

در سوم تیر 1372 ماده واحده ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که به آن قانون "‌رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی" گفته می شود. این قانون به تبعیت از قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم برای برطرف کردن مشکلات و مسائل مربوط به ادیان مورد تایید قانون اساسی در دادگاه ها از طریق احکام و مسائل دینی آنان به تصویب رسیده است. در زیر به آن اشاره می گردد:

ادامه

دعاوی مربوط به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی چگونه رسیدگی می شوند؟‌
1395/12/15 09:53:07
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه چیست؟
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه چیست؟

در چهارم تیر 1312 ماده واحده ای در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که این ماده واحده به عنوان قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم نام دارد. این قانون ایرانیان غیرشیعه را در مسائلی که مربوط به خود شخص در تعریف قانون مدنی، با شرایطی مجاز به استفاده کردن و تبعیت کردن از قواعد و عادات مذهب آنان کرده است. در ادامه به آن قانون اشاره می گردد.

ادامه

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه چیست؟
1395/12/15 09:58:22
حقوق بیمه بیکاری چیست؟ و چگونه آن را دریافت کنیم؟
حقوق بیمه بیکاری چیست؟ و چگونه آن را دریافت کنیم؟

فرد بیکار از نظر قانون بیمه، فرد بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود از کار بیکار شده و آماده به کار باشد.  بنابر این قانون اگر فرد بیمه شده ای به دلیل تغییر ساختار کارگاه اقتصادی مربوطه، ورشکستگی و یا عوامل دیگر، از کار بی کار شود به تایید شورای عالی کار، بی کار موقت شناخته می شود و همچنین  بیمه شدگانی که بر اساس حوادث  طبیعی مانند سیل، زلزله و طوفان از کار بیکار شده باشند، می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند.

ادامه

حقوق بیمه بیکاری چیست؟ و چگونه آن را دریافت کنیم؟
1395/12/10 14:31:58
نحوه تغییر و اصلاح تاریخ تولد به شکل قانونی چگونه است؟
نحوه تغییر و اصلاح تاریخ تولد به شکل قانونی چگونه است؟

در  دوم بهمن 1367 قانونی  با عنوان  "قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا از تغییرات و اصلاح در تاریخ تولد افراد جلوگیری به عمل آید. این قانون در یک ماده واحده و با یک تبصره تصویب گشته است که شرایطی را برای افرادی که مدعی هستند سن آنان کمتر یا بیشتر از آنچه که در شناسنامه مندرج است، می باشد از آن طریق اقدام قانونی برای تغییر تاریخ تولد خود انجام دهند. در ادامه به این مبحث اشاره می گردد.

ادامه

نحوه تغییر و اصلاح تاریخ تولد به شکل قانونی چگونه است؟
1395/12/07 09:43:29
حق انتفاع چیست؟
حق انتفاع چیست؟

حق انتفاع یکی از مسائل مهم در ق.م. و در مسائل روزمره زندگی افراد می باشد که کم وبیش همه افراد با آن در ارتباط هستند هرچند که ممکن است از وجود آن به طور خودآگاه اطلاعی نداشته باشند و یا آن را با اصطلاح قانونیش نشناسند، ولی گاهی اوقات به طور غیرمستقیم از مفهوم آن استفاده می نمایند و برای گرفتن حق یا ثابت کردن حق خود به آن استناد می نمایند. در اینجا به حق انتفاع و انواع آن اشاره مختصری می گردد.

ادامه

حق انتفاع چیست؟
1395/12/07 10:25:45
اموال به چند نوع یا قسم تقسیم می شوند؟
اموال به چند نوع یا قسم تقسیم می شوند؟

در قانون مدنی (ق.م.) طبق ماده 11 "اموال بر دوقسم است منقول و غیرمنقول." قانون مدنی اموال را به دوقسم تقسیم کرده است که یکی از آنها منقول و دیگری غیرمنقول است، ولی منظور از منقول وغیرمنقول چیست و چه مفهومی دارند؟ در این مبحث به طور اجمالی به آن اشاره خواهد شد.

ادامه

اموال به چند نوع یا قسم تقسیم می شوند؟
1395/12/07 10:06:21
تامین خواسته چیست؟
تامین خواسته چیست؟

گاهی اوقات اگر شخصی که از نظر حقوقی با شخص دیگر مشکلی دارد دادخواست بدهد و بعد منتظر بماند تا وقت دادرسی فرا رسد ممکن است منجر به از بین رفتن آن حق گردد، به همین منظور در قانون راه کاری به عنوان تامین خواسته مشخص گردیده است.

ادامه

تامین خواسته چیست؟
1395/11/30 11:29:56
ابلاغ اخطاریه و انواع آن چیست؟
ابلاغ اخطاریه و انواع آن چیست؟

دانستن اینکه ابلاغ چیست و انواع آن کمک می کند تا با مسائل قانونی بیشتر آشنا شد و در هنگام نیاز بتوان به درست ترین شیوه عمل کرد و از سوء استفاده دیگران به علت عدم آشنایی با قانون جلوگیری به عمل آورد.

ادامه

ابلاغ اخطاریه و انواع آن چیست؟
1395/11/30 15:17:37
اظهارنامه قضایی چیست؟
اظهارنامه قضایی چیست؟

اظهارنامه و ارسال آن در بعضی از موارد از ایجاد هزینه ها و هدر رفتن وقت جلوگیری نموده است و منجر به رسیدن حق افراد گشته است. این راه کار می تواند در بعضی موارد از اتلاف وقت دادگاه ها نیز جلوگیری نماید وآنها را مشغول به پرونده های مهمتر و حیاتی تر گرداند.

ادامه

اظهارنامه قضایی چیست؟
1395/11/30 09:47:33
دادخواست چیست و چگونه دادخواست بنویسیم؟
دادخواست چیست و چگونه دادخواست بنویسیم؟

هر شهروندی که خواهان به دست آوردن حق خویش است باید چارچوبی را در دادگاه ها رعایت نماید تا بتواند در کوتاهترین زمان ممکن و به بهترین شکل به آن نائل گردد.  قانون آیین دادرسی مدنی (که به اختصار ق.آ.د.م. نوشته و گفته می شود) در موادی از قوانین خود به این چارچوب اشاره کرده است که در این مختصر به آن اشاره می شود.

ادامه

دادخواست چیست و چگونه دادخواست بنویسیم؟
1395/11/20 09:27:31
ماده 10 قانون مدنی چیست؟
ماده 10 قانون مدنی چیست؟

برای بهبود و جلوگیری از قراردادهای زیان آور باید با دقت به نکات ماده 10 قانون مدنی- که پایه اصلی بسیاری از قراردادهاست- پرداخت و تلاش کرد که مفهوم این ماده را دریافت تا بتوان در قراردادها مسائل و مشکلاتی که منجر به ضرر وزیان می شود را یافت و از آنها جلوگیری کرد . در این مقاله اول به مفهوم خود ماده 10 اشاره می گردد و سپس به نکاتی که می توان دریافت به طور مختصر اشاره می گردد.

ادامه

ماده 10 قانون مدنی چیست؟
1395/11/12 13:15:47