چگونه سنتور بزنیم؟(با آموزش تصویری)
چگونه سنتور بزنیم؟(با آموزش تصویری)

یادگیری نواختن یک ساز می تواند زمان بر باشد و قطعا به سادگی نمی توان گفت که چگونه می توان سنتور نوازی را فراگرفت.  اما اینکه از کجا و چگونه این کار را آغاز کنیم، خود می تواند چالشی باشد که باید به آن پاسخ گفت. در زیر بطور مختصر چگونگی آغاز فراگیری سنتور نوازی و نکاتی در این خصوص را بیان می کنیم.

ادامه

چگونه سنتور بزنیم؟(با آموزش تصویری)
1395/10/26 14:48:49