قانون واگذاری قیمومت محجور به سازمان بهزیستی کشور چیست؟
قانون واگذاری قیمومت محجور به سازمان بهزیستی کشور چیست؟

قانون واگذاری قیومیت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی به سازمان مذکور در بیست و نهم تیر ماه 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون به قیمومت افراد محجور اشاره شده است که به وسیله این قانون افراد محجور بدون قیم باید زیر نظر سازمان بهزیستی تا مشخص شدن قیم برای آنان باشند. در زیر به این قانون اشاره می گردد:

ادامه

قانون واگذاری قیمومت محجور به سازمان بهزیستی کشور چیست؟
1395/12/15 09:11:21
قانون رشد متعاملین چیست؟
قانون رشد متعاملین چیست؟

در سیزدهم شهریور 1313 قانونی در یک ماده واحده به تصویب رسید که برای افرادی که می خواهند در معاملات شرکت کنند سن رشد و شرایط رشید شدن را بیان نموده است. در گذشته برای رشد هر فردی شرایط مختلف در نظر گرفته می شد مانند بلوغ و بررسی رشد از طریق آزمایش کردن قدرت عقل او با در اختیار قراردادن مالی برای تجارت کردن. پس از تصویب این قانون، چارچوب کلی برای ثابت کردن رشد و روش آن به وجود آمد که همه افراد باید آن را قبل از رشید اعلان شدن رعایت کنند.

ادامه

قانون رشد متعاملین چیست؟
1395/12/15 10:07:55
قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه چیست؟
قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه چیست؟

در بیست و پنجم دی ماه 1345 قانونی در مجلس شورای ملی با عنوان "قانون منع ازدواج کارمندان وزارت خارجه با اتباع بیگانه" به تصویب رسید. این قانون کارمندان وزارت خارجه را از ازدواج کردن با اتباع بیگانه منع می کند و اجازه ازدواج به آنان داده نمی شود. این قانون در یک ماده واحده و دو تبصره به تصویب رسیده است.

ادامه

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه چیست؟
1395/12/07 10:18:52
نحوه اهداءجنین به زوجین نابارور چگونه است؟
نحوه اهداءجنین به زوجین نابارور چگونه است؟

در روز 29 تیر سال 1384 قانونی در مجلس شورای اسلامی برای اهداء جنین به زوجین نابارور تصویب شد که چارچوب کلی اهداء جنین به زوجین نابارور را بیان کرده است. در این بحث به آن قانون اشاره کلی می گردد.

ادامه

نحوه اهداءجنین به زوجین نابارور چگونه است؟
1395/12/07 09:35:18
عِدّه و موارد آن چیست؟
عِدّه و موارد آن چیست؟

در مواد 1150 تا 1157 قانون مدنی (ق.م.) برای عِدّه تعریف مشخصی بیان شده است و نکات فراوانی را درباره عِدّه بیان نموده است که در اینجا به مطالب آن به طور کلی اشاره می گردد.

ادامه

عِدّه و موارد آن چیست؟
1395/12/07 09:27:04
فسخ نکاح چیست؟
فسخ نکاح چیست؟

در قانون مدنی (ق.م.)  در مواد 1121 تا 1131 به مواردی اشاره شده است که موجب فسخ نکاح می گردد. در این مبحث به این موراد به طور کلی اشاره می گردد تا با آگاهی از این مسائل از به وجود آمدن مشکلات خانوادگی برای افراد درباره این مسائل جلوگیری به عمل آید.

ادامه

فسخ نکاح چیست؟
1395/12/07 09:56:54
شرایط قانونی ازدواج موقت یا صیغه چیست؟
شرایط قانونی ازدواج موقت یا صیغه چیست؟

ازدواج موقت- برای اطلاعات بیشتر درخصوص عقد/ازدواج موقت به مقاله ازدواج موقت چیست؟ رجوع کنید- یا به اصطلاح عام صیغه همواره یکی از چالش برانگیز ترین و مبهم ترین احکام اسلام بوده است. در حال حاضر نیز با افزایش جمعیت جوان کشور و دشوار شدن شرایط ازدواج، ازدواج موقت بدل به یکی از مسائل روز جامعه شده است. اما باید به شرایط صیغه یا ازدواج موقت نیز توجه کرد. در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز شرایطی برای ازدواج موقت(که مبتنی بر اصول فقهی است) تعیین شده اند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.

ادامه

شرایط قانونی ازدواج موقت یا صیغه چیست؟
1395/11/25 13:45:04
وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (5)
وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (5)

هنگامی که شخصی به درخواست و یا دادخواست  دادن در دادگاه نیاز پیدا می کند باید بداند که چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به چه مسائلی را دارد. در غیر اینصورت زمان و شاید حق خویش را از دست یافته ببیند. در این مقاله در ادامه مقاله وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (4) وظایف دادگاه خانواده اشاره می شود.

ادامه

وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (5)
1395/11/18 13:17:05
وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (4)
وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (4)

هنگامی که شخصی به درخواست و یا دادخواست  دادن در دادگاه نیاز پیدا می کند باید بداند که چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به چه مسائلی را دارد. در غیر اینصورت زمان و شاید حق خویش را از دست یافته ببیند. در این مقاله در ادامه مقاله وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (3) وظایف دادگاه خانواده اشاره می شود.

ادامه

وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (4)
1395/11/18 09:34:44
وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (3)
 وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (3)

هنگامی که شخصی به درخواست و یا دادخواست  دادن در دادگاه نیاز پیدا می کند باید بداند که چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به چه مسائلی را دارد. در غیر اینصورت زمان و شاید حق خویش را از دست یافته ببیند. در این مقاله در ادامه مقاله وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (2) به وظایف دادگاه خانواده اشاره گشته است.

ادامه

 وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (3)
1395/11/18 09:40:08
وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (2)
وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (2)

هنگامی که شخصی به درخواست و یا دادخواست  دادن در دادگاه نیاز پیدا می کند باید بداند که چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به چه مسائلی را دارد. در غیر اینصورت زمان و شاید حق خویش را از دست یافته ببیند. در این مقاله در ادامه مقاله وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (1) به وظایف دادگاه خانواده اشاره می شود.

ادامه

وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (2)
1395/11/18 09:21:03
وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (1)
وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (1)

هنگامی که شخصی به درخواست و یا دادخواست  دادن در دادگاه نیاز پیدا می کند باید بداند که چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به چه مسائلی را دارد. در غیر اینصورت زمان و شاید حق خویش را از دست یافته ببیند. در این مقاله به وظایف دادگاه خانواده اشاره گشته است. تا بتوان از همان ابتدا به درستی در چاچوب قانون از حق و حقوق خویش دفاع کرد.

ادامه

وظایف هجده گانه دادگاه خانواده چیست؟ (1)
1395/11/13 10:51:10