تمامی مقالات تجارت

مراحل و نحوه شکایت از مستاجر و گرفتن حکم تخلیه ملک برای مستاجر

مراحل و نحوه شکایت از مستاجر و گرفتن حکم تخلیه ملک برای مستاجر

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است پیش آید، عدم تخلیه ملک توسط مستاجر در موعد مقرر یا عدم پرداخت اجاره بها برای چند ماه توسط اوست، لذا در این مقاله سعی می شود که نحوه عملی و کاربردی شکایت از مستاجر به یکی از دلایل فوق و گرفتن حکم تخلیه توضیح داده شود.

ادامه مطلب
با چک برگشتی چه کار کنیم؟ (چند نکته حقوقی در مورد قوانین چک برگشتی)

با چک برگشتی چه کار کنیم؟ (چند نکته حقوقی در مورد قوانین چک برگشتی)

شاید برای بسیاری از افراد پیش آمده که برای وصول کردن یک چک به بانک مراجعه کرده اند و بعد با حساب خالی صاحب چک مواحه شده اند.

آیا تا کنون برای شما این مشکل پیش آمده؟ در این گونه موارد باید چه کار کرد؟ به کجا باید مراجعه کرد؟

در این مطلب می خواهیم به چند نکته در مورد چک بلامحل اشاره کنیم.

ادامه مطلب
شرایط فسخ (بر هم زدن) قرارداد اجاره چیست؟

شرایط فسخ (بر هم زدن) قرارداد اجاره چیست؟

تقریبا تمام افراد با اجاره نشینی یا گرفتن اجاره آشنا هستند و یا حداقل یکبار خود مستاجر یا موجر (صاحب ملک) بودن را تجربه کرده اند.

در بسیاری از شهرهای بزرگ افراد استطاعت کافی برای خرید ملک یا مغازه را ندارند و ناچار به اجاره ملک می شوند.

در مقاله ای در این سایت به نام چگونه یک قرارداد اجاره خوب ببندیم؟  به شرایط و نکاتی در مور عقد قرارداد اجاره اشاره کردیم و در این مطلب قصد داریم به شرایط و موارد فسخ قرارداد اجاره بپردازیم.

ادامه مطلب
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (3)

به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (3)

شرکت با مسئولیت محدود در مواد 94 تا 115 قانون تجارت (ق.ت.) تعریف گشته و وظایف و قوانین مرتبط با آن مشخص گردیده است. در این مبحث و مباحث بعدی به بررسی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود پرداخته می شود تا خوانندگان این مباحث با آشنایی کافی نسبت به اینگونه شرکت ها برای تاسیس یا سرمایه گذاری و یا سایر عمل های حقوقی و اقتصادی داشته باشند تا بهترین نتایج ممکن حاصل گردد. در ادامه "به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (2)" به سایر مواد قانونی این شرکت شاره می گردد.

ادامه مطلب
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (2)

به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (2)

شرکت با مسئولیت محدود در مواد 94 تا 115 قانون تجارت (ق.ت.) تعریف گشته و وظایف و قوانین مرتبط با آن مشخص گردیده است. در این مبحث و مباحث بعدی به بررسی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود پرداخته می شود تا خوانندگان این مباحث با آشنایی کافی نسبت به اینگونه شرکت ها برای تاسیس یا سرمایه گذاری و یا سایر عمل های حقوقی و اقتصادی داشته باشند تا بهترین نتایج ممکن حاصل گردد. در ادامه "به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (1)" به سایر مواد قانونی این شرکت شاره می گردد.

ادامه مطلب
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (1)

به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (1)

شرکت با مسئولیت محدود در مواد 94 تا 115 قانون تجارت (ق.ت.) تعریف گشته و وظایف و قوانین مرتبط با آن مشخص گردیده است. در این مبحث و مباحث بعدی به بررسی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود پرداخته می شود تا خوانندگان این مباحث با آشنایی کافی نسبت به اینگونه شرکت ها برای تاسیس یا سرمایه گذاری و یا سایر عمل های حقوقی و اقتصادی داشته باشند تا بهترین نتایج ممکن حاصل گردد.

ادامه مطلب
انواع شرکت های تجاری کدامند؟

انواع شرکت های تجاری کدامند؟

در ماده 20 قانون تجارت (ق.ت.)، قانونگذار فهرستی از شرکت ها را ارائه کرده و در فصل های بعدی خود به تعریف هریک پرداخته است و موارد قانونی مرتبط به آنها را بیان نموده است. در این بحث تنها قصد معرفی فهرست وار این شرکت ها می باشد. در آینده به هر یک از این شرکتها به طور مستقل پرداخته خوا هد شد.

ادامه مطلب
چه کسانی کسبه جزءهستند؟

چه کسانی کسبه جزءهستند؟

گرچه در قانون تجارت (ق.ت.) کسبه جزء تاجر محسوب می شوند، ولی از بعضی الزامات قانونی مثل داشتن دفاترتجارتی (روزنامه، کل، دارایی و کپیه) و یا ثبت اسم در دفتر تجارتی در نقاطی که قوه قضاییه تاسیس کرده است معاف هستند. حال این مساله اهمیت پیدا می کند که چه کسانی کسبه جزء قلمداد می شوند؟

ادامه مطلب
دفاتر تجارتی چیست؟

دفاتر تجارتی چیست؟

در قانون تجارت (ق.ت.) برای هر تاجری طبق قانون دفاتری وجود دارد که باید آن را داشته باشد و به ترتیب خاصی که بیان خواهد شد از آن استفاده و نگهداری کند. درصورت رعایت نکردن، تاجر ممکن است هنگام ورشکستگی به یکی از دو جرم ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب محکوم گردد.

ادامه مطلب
معاملات تجاری تبعی چیست؟

معاملات تجاری تبعی چیست؟

بعضی از اعمال تجاری نیستند ولی نسبت به اینکه چه کسی آن را انجام دهد تجاری یا غیرتجاری محسوب می گردد. لذا هنگامی که اشخاص مختلف این اعمال را انجام می دهند انتظار ندارند که با آنان مانند تجار برخورد شود چون به نظرشان این عمل کاری معمولی و عادی است. بنابراین دانستن این اعمال و چگونگی تجاری یا غیرتجاری محسوب شدن آن برای نتایج قانونی آن مهم جلوه می کند.

ادامه مطلب
 تاجر چه کسی است؟

تاجر چه کسی است؟

اهمیت دانستن این موضوع زمانی آشکار می گردد که افراد در معاملات خود با افراد دیگر دچار مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت بدهی و طلب می شوند. در این هنگام باید تعریفی دقیق و جامع از تاجر مشخص باشد تا کسانی که با او معامله کرده اند بر اثر ورشکستگی تاجر دچار ضرر و زیان فراوانی نگردند.

ادامه مطلب
چگونه یک قرارداد اجاره خوب ببندیم؟

چگونه یک قرارداد اجاره خوب ببندیم؟

انسان ها برحسب تعاملاتی که با یکدیگر دارند، بین خود قراردادهایی را منعقد می کنند تا عملکردشان در این تعامل یا انجام کار حسب آن قرارداد صورت گیرد. یکی از انواع قراردادهای بین افراد قراردادهای مربوط به املاک است که از میان این نوع قراردادها، قرارداد اجاره رواج بیشتری بین افراد دارد. معمولا در هنگام عقد این نوع قرارداد، اکثر افراد(چه به عنوان موجر(مالک) و چه به عنوان مستاجر) به نکاتی که ممکن است برای آنها در طول مدت قرارداد یا پس از آن مشکل ساز شود، توجه نمی کنند. در این مقاله سعی می شود یک راه حل عملی و برخی از این نکاتی که می توانند کمک کنند تا یک قرارداد اجاره برای هر دو طرف بدون مشکل منعقد و اجرا شود، به زبانی ساده(غیر حقوقی) ارائه شود.

ادامه مطلب