چک ضمانت چیست؟ شرایط و نحوه وصل چک ضمانتی
چک ضمانت چیست؟ شرایط و نحوه وصل چک ضمانتی

چک یک سند تجاری است که تعهد به پرداخت مبلغی معین، در زمانی معین و به شخص معینی که معمولا برای یک تعهد یا قرارداد معینی است، می باشد. در هنگام نوشتن یک چک شما می توانید برخی از بخش های چک مانند تاریخ، دریافت کننده چک یا دیگر بخش های آن را خالی گذاشته یا به گونه ای دیگر بنویسید. یکی از انواع چک هایی که صادر می شود، چک ضمانتی است که در زیر هم تعریف چک ضمانتی و هم شرایط نوشتن، وصول و مطالبه چک ضمانتی آورده می شود.

ادامه

چک ضمانت چیست؟ شرایط و نحوه وصل چک ضمانتی
1396/04/04 11:35:03
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات

در مقاله شرایط و معافیت های مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات درخصوص شرایط و معافیت های مشمول مالیات بر مستغلات/اجاره املاک توضیح داده شد. در این نوشته بصورت کاربردی و به زبان ساده نحوه و مراحل محاسبه مالیات بر مستغلات/اجاره املاک توضیح داده می شوند.

ادامه

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات
1396/03/27 11:22:50
شرایط و معافیت های مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات
شرایط و معافیت های مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات

یکی از انواع منابع اخذ مالیات، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات است. در این نوشته سعی می شود که نکاتی درخصوص شرایط و افراد مشمول پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک و برخی از معافیت های مشمول این قانون آورده شوند و در مطلب نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات نحوه محاسبه مالیات بر درامد اجاره املاک و مستغلات به زبانی ساده و کاربردی توضیح داده شود.

ادامه

شرایط و معافیت های مالیات بر درآمد اجاره املاک و مستغلات
1396/03/27 11:19:34
شرایط فسخ قرارداد در صورت فوت موجر یا مستاجر
شرایط فسخ قرارداد در صورت فوت موجر یا مستاجر

یکی از شرایط و حالاتی که ممکن است در یک قرارداد اجاره پیش آید و البته ما کمتر به آن فکر می کنیم، مسئله فوت یکی از طرفین قرارداد اجاره یعنی موجر یا مستاجر است. در این نوشته کوتاه به بررسی مواردی که قانون برای این حالت درنظر گرفته است می پردازیم.

ادامه

شرایط فسخ قرارداد در صورت فوت موجر یا مستاجر
1396/03/17 12:28:33
قرارداد یا اوراق سلف و قرارداد سلف موازی چیست؟
قرارداد یا اوراق سلف و قرارداد سلف موازی چیست؟

در اسلام عقود مختلفی به منظور خرید کالا یا سرمایه گذاری و تامین مالی وجود دارد. یکی از این انواع قراردادها/عقود اسلامی قرارداد/عقد سَلَف(Salaf) است که صکوک(Sukuk) و قرارداد سلف موازی(Standard Parallel SALAM Contracts) نیز از انواع آن می شوند. در این مقاله سعی می شود به زبان ساده و کوتاه در مورد این نوع از قرار دادهای اسلامی توضیحی داده شود.

ادامه

قرارداد یا اوراق سلف و قرارداد سلف موازی چیست؟
1396/03/08 15:07:05
چرا و چگونه بانک های ایرانی ادغام می شوند و آیا ادغام بانک ها در ایران اثربخش است؟
چرا و چگونه بانک های ایرانی ادغام می شوند و آیا ادغام بانک ها در ایران اثربخش است؟

اخیرا بانک مرکزی ایران در اقدامی تصمیم به ادغام تعدادی از بانک ها در ایران گرفته است. در ایران بیش از 35 بانک و موسسه مالی و اعتباری وجود دارند که درصد قابل توجهی از آنها از نوع بانک های خصوصی و تجاری هستند و البته برخی از آنها نیز وابسته به نهادهای دولتی، نظامی یا نهادهایی غیر دولتی و غیر خصوصی هستند. تعداد قابل توجهی از این بانک ها نیز در چند سال اخیر مجوز گرفته و تاسیس شده اند و موجب رشد قارچ گونه تعداد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور شده اند. وجود برخی از مشکلات در نظام بانکی و بطور خاص در عملکرد و ترازنامه تعداد قابل توجهی از بانک ها، بانک مرکزی ایران را ناچار به ادغام برخی از بانک ها کرده است. در این نوشته سعی می شود که با بررسی نظرات مختلف کارشناسان درخصوص ادغام بانک ها، جنبه های مختلف این اقدام بانک مرکزی بررسی شود. در زیر سعی شده است که دلایل و ضرورت ادغام بانک ها از نظر بانک بانک مرکزی و کارشناسان موافق ادغام ذکر شده و سپس پاسخ کارشناسان مخالف یا منتقد ادغام(در زمان فعلی) در پاسخ به هر یک از این دلایل آورده شود(لازم به ذکر است که این توضیحات مبتنی بر مستندات موجود در رسانه ها است).

ادامه

چرا و چگونه بانک های ایرانی ادغام می شوند و آیا ادغام بانک ها در ایران اثربخش است؟
1396/03/06 13:56:42
فهرست نرخ سود یا بهره بانکی در کشورهای مختلف دنیا
فهرست نرخ سود یا بهره بانکی در کشورهای مختلف دنیا

در مقاله های چرا نرخ سود بانکی تعیین می شود؟ دلیل و فلسفه نرخ سود یا بهره بانکی و نرخ سود بانکی چگونه تعیین می شود؟ عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر نرخ سود یا بهره بانکی درخصوص فلسفه و دلیل تعیین نرخ سود/بهره بانکی و همچنین عوامل تاثیرگذار و تعیین کننده نرخ سود/بهره بانکی(interest rate) توضیح داده شد. در این نوشته فهرستی از نرخ سود/بهره بانکی وام ها و اعتبارات برخی از کشورها که در سال 2016 اعمال کرده اند، آورده شده است. لازم به ذکر است که برای ایران در سال 2015 نرخ بهره بانکی یا آنچه به کارمزد وام معروف است به نقل از ویکی پدیا 24 درصد بوده است که در شمار بالاترین نرخ های بهره/سود بانکی محسوب می شود.

ادامه

فهرست نرخ سود یا بهره بانکی در کشورهای مختلف دنیا
1396/03/02 14:04:11
نرخ سود بانکی چگونه تعیین می شود؟ عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر نرخ سود یا بهره بانکی
نرخ سود بانکی چگونه تعیین می شود؟ عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر نرخ سود یا بهره بانکی

با در نظر گرفتن دلایل و فلسفه تعیین کننده نرخ سود/بهره بانکی که در مقاله چرا نرخ سود بانکی تعیین می شود؟ دلیل و فلسفه نرخ سود یا بهره بانکی توضیح داده شدند، حال باید ببینیم که چه عواملی روی این نرخ تاثیر می گذارند و میزان نرخ سود/بهره بانکی را تعیین می کنند.

اولین و شاید مهمترین عامل مسئله عرضه و تقاضاست. میزان و سطح نرخ بهره/سود عاملی از عرضه و تقاضاست. افزایش تقاضا برای اعتبارات(credits)/وام(loans) منجر به افزایش نرخ بهره و کاهش تقاضا منجر به کاهش آن می شود. در مقابل آن مسئله عرضه قرار دارد یعنی افزایش عرضه برای اعتبارات/وام منجر به کاهش نرخ بهره/سود و کاهش عرضه منجر به افزایش نرخ بهره/سود می شود.

ادامه

نرخ سود بانکی چگونه تعیین می شود؟ عوامل تعیین کننده و تاثیرگذار بر نرخ سود یا بهره بانکی
1396/03/02 13:59:30
چرا نرخ سود بانکی تعیین می شود؟ دلیل و فلسفه نرخ سود یا بهره بانکی
چرا نرخ سود بانکی تعیین می شود؟ دلیل و فلسفه نرخ سود یا بهره بانکی

در بیشتر کشورهای دنیا بانک ها و موسسات اعتباری بابت پولی که مردم در بانک سرمایه گذاری می کنند و یا وامی که از بانک می گیرند، از آنها سود/بهره می گیرند. این سود بصورت درصدی از مبلغ پول به عنوان نرخ سود یا بهره بانکی(interest rate) تعریف می شود. در این مطلب سعی می شود بطور خلاصه درخصوص عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی و اینکه اساسا فلسفه تعیین نرخ سود چیست، توضیح داده شود.

ادامه

چرا نرخ سود بانکی تعیین می شود؟ دلیل و فلسفه نرخ سود یا بهره بانکی
1396/03/02 13:55:21
مراحل و نحوه شکایت از مستاجر و گرفتن حکم تخلیه ملک برای مستاجر
مراحل و نحوه شکایت از مستاجر و گرفتن حکم تخلیه ملک برای مستاجر

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است پیش آید، عدم تخلیه ملک توسط مستاجر در موعد مقرر یا عدم پرداخت اجاره بها برای چند ماه توسط اوست، لذا در این مقاله سعی می شود که نحوه عملی و کاربردی شکایت از مستاجر به یکی از دلایل فوق و گرفتن حکم تخلیه توضیح داده شود.

ادامه

مراحل و نحوه شکایت از مستاجر و گرفتن حکم تخلیه ملک برای مستاجر
1396/02/20 11:12:27
با چک برگشتی چه کار کنیم؟ (چند نکته حقوقی در مورد قوانین چک برگشتی)
با چک برگشتی چه کار کنیم؟ (چند نکته حقوقی در مورد قوانین چک برگشتی)

شاید برای بسیاری از افراد پیش آمده که برای وصول کردن یک چک به بانک مراجعه کرده اند و بعد با حساب خالی صاحب چک مواحه شده اند.

آیا تا کنون برای شما این مشکل پیش آمده؟ در این گونه موارد باید چه کار کرد؟ به کجا باید مراجعه کرد؟

در این مطلب می خواهیم به چند نکته در مورد چک بلامحل اشاره کنیم.

ادامه

با چک برگشتی چه کار کنیم؟ (چند نکته حقوقی در مورد قوانین چک برگشتی)
1396/02/19 15:09:48
شرایط فسخ (بر هم زدن) قرارداد اجاره چیست؟
شرایط فسخ (بر هم زدن) قرارداد اجاره چیست؟

تقریبا تمام افراد با اجاره نشینی یا گرفتن اجاره آشنا هستند و یا حداقل یکبار خود مستاجر یا موجر (صاحب ملک) بودن را تجربه کرده اند.

در بسیاری از شهرهای بزرگ افراد استطاعت کافی برای خرید ملک یا مغازه را ندارند و ناچار به اجاره ملک می شوند.

در مقاله ای در این سایت به نام چگونه یک قرارداد اجاره خوب ببندیم؟  به شرایط و نکاتی در مور عقد قرارداد اجاره اشاره کردیم و در این مطلب قصد داریم به شرایط و موارد فسخ قرارداد اجاره بپردازیم.

ادامه

شرایط فسخ (بر هم زدن) قرارداد اجاره چیست؟
1396/02/18 16:13:00
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (3)
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (3)

شرکت با مسئولیت محدود در مواد 94 تا 115 قانون تجارت (ق.ت.) تعریف گشته و وظایف و قوانین مرتبط با آن مشخص گردیده است. در این مبحث و مباحث بعدی به بررسی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود پرداخته می شود تا خوانندگان این مباحث با آشنایی کافی نسبت به اینگونه شرکت ها برای تاسیس یا سرمایه گذاری و یا سایر عمل های حقوقی و اقتصادی داشته باشند تا بهترین نتایج ممکن حاصل گردد. در ادامه "به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (2)" به سایر مواد قانونی این شرکت شاره می گردد.

ادامه

به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (3)
1395/12/14 18:17:54
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (2)
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (2)

شرکت با مسئولیت محدود در مواد 94 تا 115 قانون تجارت (ق.ت.) تعریف گشته و وظایف و قوانین مرتبط با آن مشخص گردیده است. در این مبحث و مباحث بعدی به بررسی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود پرداخته می شود تا خوانندگان این مباحث با آشنایی کافی نسبت به اینگونه شرکت ها برای تاسیس یا سرمایه گذاری و یا سایر عمل های حقوقی و اقتصادی داشته باشند تا بهترین نتایج ممکن حاصل گردد. در ادامه "به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (1)" به سایر مواد قانونی این شرکت شاره می گردد.

ادامه

به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (2)
1395/12/14 18:13:59
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (1)
به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (1)

شرکت با مسئولیت محدود در مواد 94 تا 115 قانون تجارت (ق.ت.) تعریف گشته و وظایف و قوانین مرتبط با آن مشخص گردیده است. در این مبحث و مباحث بعدی به بررسی اجمالی شرکت با مسئولیت محدود پرداخته می شود تا خوانندگان این مباحث با آشنایی کافی نسبت به اینگونه شرکت ها برای تاسیس یا سرمایه گذاری و یا سایر عمل های حقوقی و اقتصادی داشته باشند تا بهترین نتایج ممکن حاصل گردد.

ادامه

به چه شرکتی شرکت با مسئولیت محدود می گویند؟ (1)
1395/12/14 18:10:49
انواع شرکت های تجاری کدامند؟
انواع شرکت های تجاری کدامند؟

در ماده 20 قانون تجارت (ق.ت.)، قانونگذار فهرستی از شرکت ها را ارائه کرده و در فصل های بعدی خود به تعریف هریک پرداخته است و موارد قانونی مرتبط به آنها را بیان نموده است. در این بحث تنها قصد معرفی فهرست وار این شرکت ها می باشد. در آینده به هر یک از این شرکتها به طور مستقل پرداخته خوا هد شد.

ادامه

انواع شرکت های تجاری کدامند؟
1395/12/02 10:47:36
چه کسانی کسبه جزءهستند؟
چه کسانی کسبه جزءهستند؟

گرچه در قانون تجارت (ق.ت.) کسبه جزء تاجر محسوب می شوند، ولی از بعضی الزامات قانونی مثل داشتن دفاترتجارتی (روزنامه، کل، دارایی و کپیه) و یا ثبت اسم در دفتر تجارتی در نقاطی که قوه قضاییه تاسیس کرده است معاف هستند. حال این مساله اهمیت پیدا می کند که چه کسانی کسبه جزء قلمداد می شوند؟

ادامه

چه کسانی کسبه جزءهستند؟
1395/12/02 10:16:04
دفاتر تجارتی چیست؟
دفاتر تجارتی چیست؟

در قانون تجارت (ق.ت.) برای هر تاجری طبق قانون دفاتری وجود دارد که باید آن را داشته باشد و به ترتیب خاصی که بیان خواهد شد از آن استفاده و نگهداری کند. درصورت رعایت نکردن، تاجر ممکن است هنگام ورشکستگی به یکی از دو جرم ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب محکوم گردد.

ادامه

دفاتر تجارتی چیست؟
1395/12/02 10:05:16
آیا معاملات غیرمنقول تجاری هستند؟
آیا معاملات غیرمنقول تجاری هستند؟

معاملات غیرمنقول در قانون تجارت چه ویژگی از نظر قانون دارد؟ آیا می توان این عمل را تجاری نامید؟ دانستن این مطلب می تواند در معاملات افراد با یکدیگر راهگشا باشد.

ادامه

آیا معاملات غیرمنقول تجاری هستند؟
1395/11/30 11:30:54
معاملات تجاری تبعی چیست؟
معاملات تجاری تبعی چیست؟

بعضی از اعمال تجاری نیستند ولی نسبت به اینکه چه کسی آن را انجام دهد تجاری یا غیرتجاری محسوب می گردد. لذا هنگامی که اشخاص مختلف این اعمال را انجام می دهند انتظار ندارند که با آنان مانند تجار برخورد شود چون به نظرشان این عمل کاری معمولی و عادی است. بنابراین دانستن این اعمال و چگونگی تجاری یا غیرتجاری محسوب شدن آن برای نتایج قانونی آن مهم جلوه می کند.

ادامه

معاملات تجاری تبعی چیست؟
1395/11/30 10:52:55
تاجر چه کسی است؟
 تاجر چه کسی است؟

اهمیت دانستن این موضوع زمانی آشکار می گردد که افراد در معاملات خود با افراد دیگر دچار مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت بدهی و طلب می شوند. در این هنگام باید تعریفی دقیق و جامع از تاجر مشخص باشد تا کسانی که با او معامله کرده اند بر اثر ورشکستگی تاجر دچار ضرر و زیان فراوانی نگردند.

ادامه

 تاجر چه کسی است؟
1395/11/30 11:31:30