چگونه یک قرارداد اجاره خوب ببندیم؟
چگونه یک قرارداد اجاره خوب ببندیم؟

انسان ها برحسب تعاملاتی که با یکدیگر دارند، بین خود قراردادهایی را منعقد می کنند تا عملکردشان در این تعامل یا انجام کار حسب آن قرارداد صورت گیرد. یکی از انواع قراردادهای بین افراد قراردادهای مربوط به املاک است که از میان این نوع قراردادها، قرارداد اجاره رواج بیشتری بین افراد دارد. معمولا در هنگام عقد این نوع قرارداد، اکثر افراد(چه به عنوان موجر(مالک) و چه به عنوان مستاجر) به نکاتی که ممکن است برای آنها در طول مدت قرارداد یا پس از آن مشکل ساز شود، توجه نمی کنند. در این مقاله سعی می شود یک راه حل عملی و برخی از این نکاتی که می توانند کمک کنند تا یک قرارداد اجاره برای هر دو طرف بدون مشکل منعقد و اجرا شود، به زبانی ساده(غیر حقوقی) ارائه شود.

ادامه

چگونه یک قرارداد اجاره خوب ببندیم؟
1395/10/15 14:22:23