تاریخچه حقوق بین الملل عمومی
تاریخچه حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین ‌الملل عمومی را از پیشینه‌ دارترین رشته‌های حقوق دانسته ‌اند. در روم باستان آن را «حقوقِ مِلَل» می ‌نامیدند که به ‌معنای مجموعه قواعد حاکم بر مناسبات دولتها در عرصه ‌های خصوصی و عمومی و نیز مناسبات رومیان با اتباع بیگانه بود.

ادامه

تاریخچه حقوق بین الملل عمومی
1395/12/03 09:24:43
تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی وحقوق بین الملل عمومی چیست؟
تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی وحقوق بین الملل عمومی چیست؟

حقوق بین الملل عمومی بر خلاف حقوق بین الملل خصوصی در تمام کشورهای عضو معاهدات بین المللی یکسان و یکنواخت است، در حالی که حقوق بین الملل خصوصی به تعداد نظامهای حقوقی کشورها متعدد و متنوع است، زیرا حقوق مزبور ناظر بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در جامعه بین المللی است و هر دولت این اختیار را دارد که قواعد آن را به طور جداگانه در قلمرو خود تنظیم کند مگر آنکه در معاهده دو یا چند جانبه به توافق دولتها برسد. در این مقاله بیشتر به این موضوع پرداخته می شود که حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی چه تفاوت هایی دارند.

ادامه

تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی وحقوق بین الملل عمومی چیست؟
1395/12/03 09:40:43
حقوق بین الملل چیست؟
حقوق بین الملل چیست؟

واژه حقوق بین الملل(International Law) مرتبط با  جامعه بین الملل است به این معنی که مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه حقوق بین الملل حاکم و قابل اجرا است می باشد. جامعه حقوق بین الملل، اجتماعی است که بر اساس، همکاری و همبستگی مبتنی بر منابع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده است .

ادامه

حقوق بین الملل چیست؟
1395/12/03 09:30:20