تمامی مقالات اینترنت اشیا

اینترنت اشیا چگونه به حوزه بهداشت و سلامت کمک می کند؟

اینترنت اشیا چگونه به حوزه بهداشت و سلامت کمک می کند؟

در مقاله های اینترنت اشیا چیست؟ و اینترنت اشیا چگونه به ما کمک می کند؟ به مفهوم و کاربردهای اینترنت اشیاء(Internet of Things) پرداختیم. یکی از کاربردها یا بازارهای عمودی(Vertical market) که برای اینترنت اشیا تعریف می شود، حوزه بهداشت و سلامت است. در این مقاله سعی می شود به اختصار و به زبان ساده توضیحی در خصوص کارکردهای مختلف اینترنت اشیا در حوزه بهداشت(Healthcare) و سلامت داده شود. در ابتدا ما سه چارچوب کلی که اینترنت اشیا در حوزه بهداشت می تواند موثر باشد را تشریح کرده، سپس مصادیق و اقداماتی از کاربردهای اینترنت اشیا در حوزه بهداشت را بیان می کنیم. چارچوب هایی که می توان برای کاربردهای اینترنت اشیا در حوزه بهداشت و سلامت تعریف کرد شامل بخش پیشگیری، بیماری های مزمن، بیماری های حاد و مراقبت بعد از بیماری های حاد/ وضعیت های اورژانسی می شود.

ادامه مطلب
اینترنت اشیاء(IoT) چگونه می تواند به صنعت حمل و نقل کمک کند؟

اینترنت اشیاء(IoT) چگونه می تواند به صنعت حمل و نقل کمک کند؟

اینترنت اشیاءIoT در حوزه های مختلفی کاربرد دارد(برای اطلاعات بیشتر به مقاله اینترنت اشیا چگونه به ما کمک می کند؟ مراجعه کنید). در این مقاله سعی می شود به کاربردها و مصادیق آن در صنعت حمل و نقل پرداخته شود.

ادامه مطلب
اینترنت اشیا چگونه  به ما کمک می کند؟

اینترنت اشیا چگونه به ما کمک می کند؟

اینترنت اشیاء، مفهومی است که در سالهای اخیر و با توجه به گسترش خدمات ارتباطی و دستگاه های متصل به شبکه جهانی اینترنت، شکل گرفته است(برای اطلاعات بیشتر در خصوص مفهوم اینترنت اشیاء به مقاله اینترنت اشیاء چیست؟ مراجعه کنید). این مفهوم با کاربردهای گسترده ای که دارد و برخی از آنها از سال ها پیش هم به نوعی عملیاتی شده اند، معنا می یابد. اما در سالهای اخیر این کاربردها به واسطه گسترش ارتباطات اینترنتی و شبکه های ارتباطی بیشتر شده اند که این خود نیازمند دسته بندی کاربردهای این حوزه می باشد.

ادامه مطلب
اینترنت اشیا IoT چیست؟

اینترنت اشیا IoT چیست؟

عبارت اینترنت اشیا یا اینترنت چیزها(Internet of Things/IoT) اولین بار در سال ۱۹۹۹ توسط کوین اشتون ابداع شد که منظورش جهانی بود که در آن هر چیزی، از جمله اشیا، برای خود هویت دیجیتال داشته باشند و به رایانه های مرکزی که به آنها متصلند، اجازه دهند که آنها را سازماندهی و مدیریت کنند. شاید این ایده در زمان خود کمی عجیب به نظر می رسد، اما همانطور که می دانید در حال حاضر همه مردم دنیا بوسیله دستگاه های متصل به اینترنت به هم متصل و با هم در ارتباطند و روز به روز این دستگاه های متصل در حال افزایش شده و بسیاری از آنها در کنترل هیچ شخصی نیست و به همین سبب فضایی در حال شکل گرفتن است که در ان تمام اشیا/دستگاه ها به اینترنت متصلند که می توان به آن اینترنت اشیا گفت. این حالت را کوین کلی در کتاب قوانین نوین اقتصادی در عصر شبکه‌های خود در سال 1998 با اشاره به  نودهای کوچک هوشمند (مانند حسگرها) که به شبکه جهانی اینترنت وصل هستند، توصیف کرد. البته مفهوم امروزی اینترنت اشیا که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد شامل اتصال هر موجودی اعم از انسان، حیوان یا اشیاء به اینترنت می شود که به نوعی قابلیت ارسال داده ها از طریق شبکه ای ارتباطی را داشته باشند – البته بوسیله دستگاهی که قابلیت دریافت اطلاعات از آن موجود و ارسال آن به یک دستگاه مرکزی(پردازنده یا مرکز داده) را داشته باشد. شکل گسترده تر مفهوم اینترنت اشیاء که به آن اینترنت همه چیز(IoE) گفته می شود در مقاله اینترنت همه چیز(Internet of Everything) چیست؟ تشریح شده است.

ادامه مطلب