SSA for Protein در آزمایش ادرار به چه معناست و محدوده مجاز و مقدار نرمال SSA for Protein چقدر است؟

SSA for Protein در آزمایش ادرار به چه معناست و محدوده مجاز و مقدار نرمال SSA for Protein چقدر است؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/08/11

همانطور که در فهرست تست ها و موارد مورد بررسی در آزمایش ادرار در تفسیر آزمایش ادرار | انواع آزمایش ادرار | اختصارات و تست های آزمایش ادرار مشاهده می کنید، از جمله تست های آزمایش ادرار، تست SSA for Protein است. در این نوشته در خصوص نحوه انجام این تست، اینکه SSA for Protein نشانه چیست و مقدار نرمال SSA for Protein در یک برگه آزمایش ادرار توضیح داده می شود.

همانطور که در مقالات قبلی درخصوص آزمایش ادرار توضیح داده شد، یکی از موارد مورد تست و بررسی در آزمایش ادرار، میزان پروتئین موجود در ادرار است که این تست توسط یک نوار که در ادرار فرو می برند انجام می گیرد، اما برای سنجش دقیق تر میزان پروتئین موجود در ادرار، می توان از یک معرف(reagent) استفاده کرد که به آن SSA=Sulfosalicylic Acid می گویند. این روش دقیقتر و بهتر میزان پروتئین موجود در ادرار را مشخص کرده و نشان می دهد.

برای تست SSA for Protein از معرف سولفوسالیسیلیک اسید استفاده شده و میزان 3% از آن به مقدار کم و برابر ادرار شفاف افزوده می شود، نتیجه این کار این می شود که مقدار پروتئین در نمونه ادرار نمایان می شود که در واقع با کدر شدن رنگ ادرار مشخص می شود که حاصل این واکنش و کدر شدن حسب میزان کدر شدن ادرار درجه بندی(grade) شده و از +1 تا +4 درجه یا گرید بندی می شود.

مزیت تست SSA for Protein نسبت به تست پروتئین این است که این تست میزان پروتئین های گلوبولین و بنس جونز(Bence-Jones) را علاوه بر آلبومین تشخیص می دهد و مشخص می کند. در محیط قلیایی تست SSA for Protein نتایج دقیقتری نسبت به تست پروتئین ادرار که با نوار انجام می گیرد، بدست می دهد.

SSA for Protein در آزمایش ادرار به چه معناست و محدوده مجاز و مقدار نرمال SSA for Protein چقدر است؟

در خصوص تست SSA for Protein هم بهترین نتیجه در تست 24 ساعت ادرار مشخص می شود.

نتایج تست SSA for Protein در آزمایش ادرار، محدوده مجاز و مقدار نرمال تست SSA for Protein به شرح زیر است:

منفی(Negative): نشان دهنده عدم کدر شدن ادرار در تست SSA for Protein

تریس(Trace): کدر شدن بسیار اندک ادرار در تست SSA for Protein

1+: نشانه کدر شدن اندک ادرار در تست SSA for Protein

2+: نشانه کدر شدن واضح و مشخص ادرار در تست SSA for Protein که حالت مه آلود در شیشه ادرار مشاهده می شود

3+: نشانه کدر شدن ادرار در تست SSA for Protein است که هم حالت ذرات معلق و هم حالت لخته شدن در ادرار با این تست مشاهده شده است.

4+: این مقدار نشان دهنده کدر بودن کامل ادرار است که بصورت ذرات جامد در ادرار مشاهده شده و طرف دیگر ظرف ادرار مشخص نیست.

بنابراین بدترین وضعیت در تست SSA for Protein و محدوده خطر حالت +3و 4+ است که توسط پزشکان باید مورد توجه قرار گیرد.

منابع: austincc.edu، webmed.com, medlineplus.gov, labce.com

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 0
مجموع آرا: 0

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 351
تعداد کل آرا: 3708
تعداد کل بازدیدها: 1333217

نظرات کاربران

*