MCV در آزمایش خون به چه معناست؟ معنی و مفهوم MCV و مقدار نرمال MCV در خون

MCV در آزمایش خون به چه معناست؟ معنی و مفهوم MCV و مقدار نرمال MCV در خون

از دیگر شاخص ها و تست هایی که در یک برگه آزمایش خون ممکن است نتیجه آن وجود داشته باشد MCV است - همانطور که فهرست اختصارات و تست های آزمایش خون را در اختصارات آزمایش خون | تفسیر آزمایش خون می توانید مشاهده کنید - که در این نوشته معنی و مفهوم MCV و مقدار نرمال و محدوده مجاز آن توضیح داده می شود.

MCV مخفف Mean Corpuscular Volume است که به معنای حجم متوسط گلبول قرمز است. MCV حجم میانگین یا متوسط سلول های قرمز را در یک نمونه نشان می دهد. این شاخص معمولا با تغییرات در میانگین اندازه سلول های قرمز کاهش یا افزایش می یابد. در واقع اندازه کوچک یا بزرگ MCV نشان دهنده میانگین کوچک یا بزرگ اندازه سلول های قرمز خون است.

حجم متوسط گلبول قرمز(MCV) برحسب فمتو لیتر محاسبه می شود. برای محاسبه MCV هماتوکریت را در 10 ضرب کرده و بر تعداد RBC بیمار که حسب میلیون است تقسیم می کنند – مطابق فرمول زیر:

MCV=HCT*10/RBC

مقدار نرمال و محدوده مجاز یا محدوده خطر MCV در خون چه میزان است؟

همانطور که ذکر شد MCV حسب فمتولیتر محاسبه می شود و مقدار نرمال آن برای افراد بالغ بین 80 تا 96 فمتولیتر است. در کودکان مقدار نرمال MCV را می توان با فرمول 70 به اضافه سن کودک محاسبه کرد.

مقادیر MCV بالاتر از نرمال به آنها ماکروسیتیک(Macrocytic) که می تواند نشانه هایی از کمبود ویتامین B12، بیماری کبدی یا امراض خونی باشد، میزان نرمال یا در واقع تعداد نرمال اندازه های سلول های قرمز را نرموسیتیک(normocytic) و پایین بودن MCV را میکروسیتیک(Microcytic) می گویند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 280
تعداد کل آرا: 2795
تعداد کل بازدیدها: 741056


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)