Hb1AC در خون چیست و چه کارکرد و نقشی دارد؟ میزان نرمال و محدوده مجاز Hb1AC در خون چیست؟

Hb1AC در خون چیست و چه کارکرد و نقشی دارد؟ میزان نرمال و محدوده مجاز Hb1AC در خون چیست؟

تست Hb1AC از دیگر انواع تست هایی است که هنگام انجام آزمایش خون، انجام می پذیرد. این تست برای بیماران دیابتی بیشتر اهمیت و کاربرد دارد. در زیر درخصوص تست Hb1AC و کارکرد آن توضیح داده می شود.

تست Hb1AC در واقع نشان دهنده هموگلوبین گلیکیت(Glycated Hemoglobin) شده است – HB مخف هموگلوبین و 1AC گلیکیت شدن را نشان می دهد. هموگلوبین گلیکیت شده بدین معناست که پروتئین های درون سلولهای قرمز/هموگلوبین که اکسیژن را در بدن حمل می کنند، با گلوکز خون ترکیب شده و در واقع گلیکیت می شوند. در واقع با اندازه گیری هموگلوبین گلیکیت شده(Hb1AC)، میزان میانگین سطح قند خون در یک دوره مشخص(هفتگی/ماهانه) مشخص می شود.

به Hb1AC هموگلوبین A1c یا تنها A1c نیز گفته می شود. میزان Hb1AC برای افراد دیابتی بسیار مهم است زیراکه هرچقدر میزان آن بالاتر باشد، ریسک بیماری و مشکلات دیابتی نیز بیشتر می شود.

نحوه عملکرد و کارکرد Hb1AC در خون بدین گونه است که هنگامیکه بدن مواد قندی را در بدن فرآوری می کند، گلوکز موجود در خون بطور طبیعی به هموگلوبین می چسبد. میزان گلوکزی که با پروتئین ترکیب می شود، معمولا متناسب با میزان قند موجود در بدن در آن زمان است. از آنجاییکه سلول های قرمز خون و هموگلوبین معمولا در یک دوره 8 تا 12 هفته ای تجدید می شود، اندازه گیری هموگلوبین گلیکیت شده می تواند نشانگر خوبی برای میانگین سطح گلوکز در آن دوره باشد و از آن طریق سطح گلوکز خون در بلند مدت کنترل شود. در واقع اگر گلوکز خون شما در یک دوره بالا باشد، Hb1AC نیز بالاتر است.

میزان Hb1AC در خون معمولا بصورت میلی مول بر مول اندازه گیری می شود اما در برگه آزمایش های خون بصورت درصد نشان داده می شود. در افراد معمولی میزان Hb1AC باید کمتر از 42 میلی مول بر مول یعنی کمتر از 6% باشد، در بیماران مستعد دیابت(Prediabetes) این میزان معمولا 42 تا 47 میلی مول بر مول معادل 6 تا 6.4 درصد خواهد بود و در بیماران دیابتی میزان Hb1AC مقدار 48 میلی مول بر مول و بیشتر یعنی معادل 6.5 درصد و بیشتر خواهد بود.

شکل زیر میزان نرمال و محدوده های خطر Hb1AC یا همان هموگلوبین گلیکیت شده در خون را نشان می دهد:

Hb1AC در خون چیست و چه کارکرد و نقشی دارد؟ میزان نرمال و محدوده مجاز Hb1AC در خون چیست؟

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 280
تعداد کل آرا: 2792
تعداد کل بازدیدها: 740422


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)