9 دروغی که والدین زیاد به فرزاندنشان می گویند | اشتباهات والدین در تربیت فرزند

9 دروغی که والدین زیاد به فرزاندنشان می گویند | اشتباهات والدین در تربیت فرزند

والدین هر روزه به بچه هایشان دروغ میگویند، و این را نیز نمیدانند!!. احتمال دارید به فرزندتان بگویید که شما دروغ نمیگویید، اما اگه به دروغ گفتن بطور پیوسته ادامه دهید، مهم نیست که دروغ تان چقدر کوچک باشد، مهم این است که با دروغ چه چیزهایی به فرزندتان آموزش میدهید! آنها فکر میکنند دروغ گفتن کار درستی است، چون پدر و مادر این کار را انجام میدهند. الگوی کودک در اویل زندگی، والدین وی میباشند.

هر پدر و مادری فرزندش را دوست دارد و بعضی اوقات بخاطر اینکه از فرزندش محافظت کند به وی دروغ میگوید، والدین دوست ندارند فرزندانشان صدمه ببیند. با اینحال عادت دروغ گفتن به بچه ها میتواند در آینده از آنها یک دروغگو بسازد. واضح است که هیچ والدینی این را نمیخواهد، پس باید دروغ گفتن به خود و بچه هایتان را متوقف کنید.

 بعضی از دروغ هایی که والدین ناخودآگاه میگویند.در زیربعضی از دروغ هایی که والدین به فرزندانشان میگویند را آورده ایم، همچنین راه حل هایی برای پرهیز از گفتن این دروغ ها بیان شده است. مثالهایی که به شما کمک میکند تا بتوانید راه حل هایی را برای پرهیز از دروغ گفتن منظم به فرزندانتان استفاده کنید.

 

9 دروغی که والدین زیاد به فرزاندنشان می گویند | اشتباهات والدین در تربیت فرزند

1."من هیچ وقت اجازه نمیدم هیچ اتفاق بدی برات بیفته". این شاید به معنای توجه شما باشد، اما امکان پذیر نیست. شما نمیتوانید کل روز را مراقب فرزندتان باشید. بجای آن، صادق باشید، ولی بطوریکه کودک احساس امنیت کند و در مورد خطرات نیز آگاه باشد. میتوانید جملاتی مانند جمله " من همیشه سعی میکنم از تو محافظت کنم، اما افراد بدی نیز در بیرون هستند، به همیم دلیل من نمیخواهم که وقتی در مغازه یا مکان های عمومی هستیم از من دور شوی، چون بچه هایی که اینکار را بکنند احتمال دارد آنها را از والدین شان جدا کنند. من اینجا هستم تا از تو محافظت کنم، اما اگر به حرف های من توجه نکنی و من نیز آنجا نباشم، خودت را در معرض خطر قرار داده ای ". شاید گفتن این حرف ها ترسناک باشد، اما یک واقعیت انکارناپذیر میباشد. شما نمیخواهید که کودک تان با حرف هایتان مضطرب شود، پس در انتخاب کلمات تان دقت کنید. به وی بگویید اگرچه آدم ربایی کم اتفاق می افتد، اما باید والدین و فرزندانشان در مورد آن اطلاع داشته باشند، پس وقتی بیرون از اماکن عمومی هستن باید بیشتر مراقب خودشان باشند (از افراد غریبه دوری کنند).

 

9 دروغی که والدین زیاد به فرزاندنشان می گویند | اشتباهات والدین در تربیت فرزند

2."پارک تعطیله".شما خیلی خوب میدانید که پارک باز است، اما وقت ندارید که بچه تان را به پارک ببرید، چون مشغول هستید. بجای دروغ گفتن، صادق باشید. میتوانید بگویید:" مامان نمیتونه تو رو ببره پارک، چون باید بره موادغذایی برای این هفته بخره، و اینکه امروز وظایفی مهم داره که باید انجام شون بده ". به احتمال زیاد کودک تان بعد از شنیدن این جملات، شروع به شکایت کردن و ناله کردن کند، اما نگران باشید چون کودک شما باید حقیقت زندگی را بفهمد که نمیتواند همیشه هرچیزی را که میخواهد، فورا به دست بیاورد. گفتن حقیقت همچنین میتوانید شما را والدینی راستگو نشان داده نه دروغگو !!! چون بالاخره آنها بزرگ میشوند و دروغ هایی که به آنها گفته اید را میفهمند، حتی بعضی از کودکان در سنین کودکی نیز این قضیه را میفهمند. دروغ گفتن به فرزندتان میتواند تاثیرات مخربی بر روی شکل گیری شخصیت وی داشته باشد و حتی بر روی رابطه شما تاثیر بد بگذارد.

 

9 دروغی که والدین زیاد به فرزاندنشان می گویند | اشتباهات والدین در تربیت فرزند

 3. "درد نداره، من بهت قول میدم". آنها نیاز دارند تا نزد دکتر آمپول بزنند، اما جیغ میزنند و شما از آنها میخواهید تا جیغ زدن را متوقف کنند، بنابراین آنها میتوانند آمپول شان را بزنند. با اینحال، آنها جیغ میزنند و گریه میکنند چون شما دروغ گفته اید!!! همه میدانند تزریق آمپول درد دارد. شما به آنها گفته اید وقتی برای بار اول آمپول زدید، درد نداشته است. آنها بهتر میدانند، به آنها اجازه دهید تا بفهمند که کمی درد خواهد داشت، اما درد حاصل از تزریق آمپول زود تمام میشود، در نتیجه بیماری آنها سریع تر بهبود پیدا میکند. برای آنها توضیح دهید که تزریق آمپول به بهتر شدن حال آنها کمک خواهد کرد. دروغگو نباشید. با دروغ گفتن در این مورد، سریعا به فردی بد نزد کودک تان تبدیل خواهید شد، زیرا اگر به آنها بگویید که درد نخواهد داشت و درد فوق العاده ای داشته باشد، شما را مورد سرزنش قرار خواهد داد. واقعیت این است که تزریق آمپول درد داد، اما درد آن زود رفع میشود، بنابراین با این قضیه صادقانه برخورد کنید و خواهید دید که با این کار شما، آنها نیز به شما بیشتر از قبل اعتماد خواهند کرد. چه کسی به آدم دروغگو اعتماد میکند ؟!

 

9 دروغی که والدین زیاد به فرزاندنشان می گویند | اشتباهات والدین در تربیت فرزند

4."کارت عالیه، بهتری شغل برای توی نقاشی هستش". به دروغ فرزندتان را تحسین نکنید. اعتقاد داشته باشید یا نه، فرزند شما آنطور که شما فکر میکنید، فریب نمیخورد. آنها میتوانند از نحوه گفتار شما، زبان بدنتان، بفهمند که آیا حقیقت را میگویید یا نه. بجای آن، میتوانید خلاقیت و نبوغ وی را تحسین کنید. وی را برای کاری که کرده است و توانایی هایش که معتقد هستید واقعی است، ستایش کنید اما یادتان باشد نباید افراط کنید بطوریکه فرزندتان متوجه شود. واقعیت را بگویید، و وی را حمایت کنید. البته نباید همیشه از فرزندتان توقع داشته باشید که مانند مونالیزا، طراحی کند!، ولی باید به وی انگیزه بدهید و همچنین خلاقیت وی را تحسین کنید.

 

9 دروغی که والدین زیاد به فرزاندنشان می گویند | اشتباهات والدین در تربیت فرزند

5." وقت خوابه". 7:30 واقعا وقت خوابیدن نیست، در حالیکه میدانید وقت به خواب رفتن آنها 8:00 میباشد. یک راه حل ساده :" حالا وقتشه که برای خوابیدن آماده بشی". کلمات مهم هستند. شاید منظور شما این است که باید برای خواب آماده بشی، اما با جمله " وقت خوابه " فرق دارد. همه چیز در مورد حفظ اعتماد بین شما و فرزندتان میباشد. شاید به نظرتان دروغ سفید یا مصلحتی باشد، اما دروغ های این شکلی، دری را بسوی دروغ های بزرگتر به رویتان باز میکند.

 

9 دروغی که والدین زیاد به فرزاندنشان می گویند | اشتباهات والدین در تربیت فرزند

6." من نمیدونم چه اتفاقی برای نقاشی که به یخچال آویزان کرده بودی، افتاده ". شما میدونید چه اتفاقی برای آن نقاشی افتاده، چون خودتان آن را دور انداخته اید. شما نمیتوانید هر نقاشی را بر روی دیوار یا یخچال نگهدارید چون فضای کافی برای نگهداری آنها ندارید. بهترین راه حل این است که برای کودک تان توضیح دهید. صندوق هایی را برای نگهداری وسایل ها یا نقاشی ها و اثر های فرزندتان درست کرده و به آنها نشان دهید. اگر صندوق پر شد، باید هرماه فرزندتان به جستجو در بین وسایل ها پرداخته تا وسایل های بدردنخور را به درون سطل آشغال بیندازید. اینکار به کودک تان حس مسئولیت خواهد داد، و همچنین شما را والدینی راستگو نشان خواهد داد.

 

9 دروغی که والدین زیاد به فرزاندنشان می گویند | اشتباهات والدین در تربیت فرزند

7."من 1 دقیقه دیگه اونجام". بلی، توجه شما خوب است. شما میخواهید که آنجا باشید تا به وی در پروژه اش یا هرکار دیگه ای کمک کنید. با اینحال، چه کسی با 1 دقیقه میتواند خودش را به جایی برساند ! مگر اینکه با سرعت نور سفر کنید J. بجای گفتن این جمله میتوانید بگویید:" من سعی میکنم خودم را زود برسانم عزیزم، تا با هم روی کاردستی یا پروژه کار کنیم". یادتان باشد زمان از نظر کودکان سریعتر میگذرد، پس با کودکتان صادق باشید.

 

9 دروغی که والدین زیاد به فرزاندنشان می گویند | اشتباهات والدین در تربیت فرزند

8." من این خونه رو بدون تو ترک میکنم". بجای استفاده از این عبارت ترسناک، از جملات خاص و واقعی استفاده کنید تا وی را به انجام کاری تشویق کند. میتوانید بگویید:" اگر 5 دقیقه دیگه کفشاتو نپوشی و داخل ماشین نباشی، امروز عصر از تماشای تلویزیون محروم خواهی شد". خواهید دید فرزندتان بعد از مدتی به حرف شما گوش خواهد کرد، نه بخاطر ترس، بلکه بخاطر نحوه بیان شما. یادتان باشد اگر تنبیهی مانند محروم شدن از تلویزیون را برای مدتی معین برای کودک تان در نظر گرفتید، حتما آن را اجرا کنید، چون در غیر اینصورت به مرور زمان کودک تان از این قضیه به نفع خود استفاده کرده و حرف شما را نیز گوش نخواهد کرد، چون جریمه ای که گفته بودید را اجرا نکرده اید.

 

9 دروغی که والدین زیاد به فرزاندنشان می گویند | اشتباهات والدین در تربیت فرزند

9." ما پول کافی نداریم برای خرید ...." بجای دروغ گفتن، با توجه به سن بچه تان برایش توضیح دهید. به او بگویید همه شما میخواهید که به تعطیلات بروید، بنابراین نمیتوانیم به سینما رفته و یا بعضی چیزها را بخریم. هیچ وقت جلوی فرزندتان حتی اگر حقیقت داشته باشد، از این جمله " ما پول کافی نداریم برای خرید ...." استفاده نکنید، چون فرزند شما در سن حساسی قرار داشته و به مرور زمان نسبت به مسائل مادی حس بدی پیدا خواهد کرد که در بزرگسالی نتیجه سو را خواهد داشت. شما باید دلایل واقعی این کار را برای وی توضیح دهید. مثلا وقتی در یک هفته برای وی یک اسباب بازی خریده اید، لازم نیست به وی بگوید پول کافی برای خرید اسباب بازی ندارید، باید متناسب با سن کودکتان از عبارتی مثبت استفاده کنید. نه تنها به آنها درس زندگی ارزشمند را خواهید آموخت، بلکه شما میتوانید همچنین نشان دهید که یک دروغگو نیستید.

 

در مقایسه با دروغگویی، دانستن حقیقت بهترین روش برای یادگیر و رشد فرزندتان میباشد.

1.یادگیری در مورد پیامد و عواقب رفتار بد، سریعترین راه برای اصلاح آنهاست. اگر فرزندتان هر بار که به خرید می روید از عصبانیت، و با جیغ و فریاد داد میزند: باید برایم آب نبات بخری ، بنابراین میگویید:" دفعه بعد برات میخرم"، در واقع با گفتن این جمله خود را برای شکست های آینده آماده میکنید. در نهایت کودک شما خواهد فهمید که هر بار که این حرف را میزنید، دروغ میگویید و همین امر میتواند در آینده روی رفتار فرزندتان تاثیر داشته باشد. روابط بین والدین و فرزندان باید براساس اعتماد و راست گویی باشد، چون این گونه رفتار ها و حتی دروغ های به ظاهر کوچک، از فرزندتان دروغگویی قهار میسازد. انتظار نداشته باشید فرزندی که از والدینش دروغ میشنود، آدم راستگویی شود.!

 

صادق باشید و برای اینگونه رفتار ها باید عواقب را نیز در نظر بگیرید. پس باید برای موقعیت بعدی، راه حلی را پیدا کنید. دفعه بعد، قبل از اینکه داخل مغازه شوید با فرزندتان در این باره صحبت کنید و به وی بگویید که با جیغ و داد کردن هیچ چیزی حل نخواهد شد، و وی نیز به خواسته خود نخواهد رسید. فرزند شما باید بداند که با گریه و زاری به چیزی نمیرسد، چون یادمیگیرد هرموقع خواسته ای داشت، اگر با آن خواسته مخالف بودید، شروع به گریه و زاری کند تا رضایت شما را بدست آورد.

به کودک خود بفهمانید که اگر در مکان های عمومی مانند مغازه رفتارهایی مانند جیغ و فریاد از خود نشان دهد، با جریمه ای مانند محروم شدن از تماشای تلویزیون یا رفتن به بیرون، برای یک روز روبرو خواهدشد.(به هیچ وجه از تنبیه بدنی استفاده نکنید و یا در مکان های عمومی از الفاظ زشت برای فرزند دلبندتان استفاده نکنید، این رفتارها بسیار تخریب گر میباشد و اعتمادبنفس وی را از بین میبرد). شاید وی این کار را ادامه دهد اما بعد از اعمال تنبیه مانند محروم شدن از تماشای تلویزیون، خواهد فهمید که هر کار اشتباهی عواقبی خواهد داشت، و این درسی بزرگ برای کودک تان خواهد بود. کلماتی که استفاده میکنید قدرت این را دارند تا از شما والدینی قابل اعتمادتر بسازند یا نه، و باید این اعتماد سازی که با صداقت همراه است را از دوران کودکی فرزندتان شروع کنید.

واقعیت این است اگر کودکان حمایت والدین شان را داشته باشند، میتوانند هر ناامیدی را کنار بگذارند. اگر والدین از دروغ های زیادی استفاده کنند، به مرور زمان کودک، به ساده ترین واقعیت ها نیز شک میبرد.

صادق باشید، دروغ نگویید، تا فرزندتان در آینده توانایی اعتمادکردن به شما را داشته باشد. اگر فرزند شما در مسائل کوچه به شما اعتماد نمیکند، چطور توقع دارید در مسائل مهمی مانند جنسیت و رابطه جنسی و مسائل مربوط به بلوغ به شما اعتماد کند !!!. همه والدین میخواهند فرزندانی راستگو و قابل اعتماد داشته باشند، اما باید این نکته مهم را به یاد داشته باشید که تا وقتیکه شما دروغ بگویید، فرزند شما نیز رفتار شما را تکرار خواهد کرد.

به هیچ عنوان از دروغ های مصلحتی استفاده نکنید. همیشه واقعیت را به فرزندتان بگویید. برای مثال اگه به فرزندتان قول داده اید که وی را به پارک ببرید، اما برایتان کار پیش آمده است، به وی نگویید:" نتونستم خودموم برسونم عزیزم، توی ترافیک وحشتناکی گیر کرده بودم، منو ببخشید". این در حالی است که شما قول تان به کودک تان را از یاد برده اید، و به دروغ مصلحتی میخواهید وی را فریب دهید. اگر اینگونه رفتار کنید، در آینده کودک تان یادمیگرد مانند خودتان دروغ های مصلحتی بگوید تا به هدفش برسد!.

 

 9 دروغی که والدین زیاد به فرزاندنشان میگویند، ولی توجهی ندارند.

کودک موهبتی از سوی خداوند مهربان است، باید در امر تربیت و آموزش آنها بیشتر تلاش کرده و همچنین در وهله اول کارهایی که از فرزندمان میخواهیم را خودمان نیز انجام دهید. پدری که به فرزند خود دروغ میگوید، نباید از فرزندش توقع راستگویی داشته باشد. تا حد امکان به هیچ وجه از تنبیه بدنی و یا تحقیر در جمع استفاده نکنید، باید کودک تان بخاطر رفتارش جریمه شود، نه اینکه شخصیت وی را له کنید. کودک شما از پوست و گوشت شما است، همانطور که از لحاظ فیزیکی هوای آنها را دارید، باید از نظر روانی نیز مراقب آنها باشید.

 

منبع : lifehack.org

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 127
تعداد کل نظرات : 101
تعداد کل آرا: 675
تعداد کل بازدیدها: 162271
9 دروغی که والدین زیاد به فرزاندنشان می گویند | اشتباهات والدین در تربیت فرزند
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)