کتابهای چند رسانه ای کدامند | نقش کتاب های چند رسانه ای در آموزش کودکان چیست

کتابهای چند رسانه ای کدامند | نقش کتاب های چند رسانه ای در آموزش کودکان چیست

اگر از رسانه های مختلف مانند متن، طراحی، فیلم، گرافیگ، صدا، انیمشن و ... در کنار یکدیگر جهت انتقال بهتر مطالب و پیام استفاده کنیم، این کتاب را چندرسانه ای می گویند. که در مقابل کتاب های چاپی قرار می گیرند که صرفاً بر روی متن تاکید دارند. با توجه به همین کتاب های چندرسانه ای، امروز در بسیاری از کشورهای دنیا انتشار آن به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و حتی در مباحث آموزشی هم سعی می شود از کتاب های چند رسانه ای استفاده شود.

در دنیای امروز فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی را در رشد مترقی کشورها از ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایفا می کند. امروزه ارتباط و اطلاع رسانی در اولویت اول بسیاری از کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی قرار دارد و بی توجهی نسبت به این پیشرفت ها باعث می شود که جامعه درگیر عقب ماندگی و برخورد انفعالی در برابر هجوم اطلاعات گردد. در دنیای امروزی انسان به دنبال روش هایی از اطلاع رسانی است که بتواند اطلاعات را به سرعت بازیابی و پردازش نماید، اما در این میان تنوع شکل اطلاعات و میزان تاثیرگذاری و کارایی هر یک از این روش ها، بشر را نیازمند چند نوع اطلاع رسانی می نماید. لذا بشر نیازمند محیطی است تا رسانه های گوناگون را در کنار یکدیگر به او عرضه نماید یا به عبارتی دیگر یک پایگاه اطلاع رسانی باید محیطی «چند رسانه ای» باشد.

اصطلاح چند رسانه ای به ترکیب رسانه های منفرد نظیر فیلم، ویدئو، موسیقی، کلام و پایگاه های اطلاعاتی اطلاق می شود که از طریق فناوری رایانه به صورت محصولی واحد بر محلی دیجیتالی ذخیره شده باشد. چند رسانه ای و فناوری آن به صورت روز افزونی در حکم نظام انتقال مواد آموزشی ایفای نقش می کند فضای یادگیری مفیدی را ایجاد می کند. کتاب های چند رسانه ای در مقایسه با سایر کتاب ها دارای ویژگی های و مزایای زیر می باشند:

1- یادگیری در آن به صورت فردی صورت می گیرد.

2- یادگیرنده خودش محیط یادگیری را دستکاری می کند.

3- سرعت یادگیری متناسب با یادگیرنده تنظیم می شود.

4- شیوه های یادگیری فعال و چندگانه

5- تطبیق سازگاری با سبک ها، اولویت ها و نیز تفاوت های یادگیرنده

6- تعامل بالقوه

7- واقع گرایی

8- انفرادی کردن آموزش با استفاده از قابلیت های شاخه ای رایانه ای و یادگیری با مدیریت رایانه

9- تجارب منسجم و یکپارچه برای سطوح بالای نظارت یادگیرنده

- دلایل و علل استفاده از کتاب های چند رسانه ای در آموزش:

1- انگیزه دانش آموزان را برای مشارکت در فعالیت ها افزایش می دهد.

2- همه مهارت های زبانی را ترکیب می کند.

3- مهارت های همکاری را در بین دانش آموزان به وجود می آورد.

4- دلایل واقعی برای خواندن، نوشتن و اصلاح ارتباط را به دست می دهد.

5- مخاطبان بیشتری را در مقایسه با معلم و کلاس درس، برای دانش آموزان فراهم می آورد.

6- دانش آموزان را وادار می سازد که منابع را تجزیه و تحلیل و با روش های جدید تفکر آشنا کنند.

7- به معلمان کمک می کند با روش های تازه ای بیندیشند.

8- این پروژه ها به تفکر در سطح بالاتر و مهارت های حل مسئله نیاز دارند. تفکر غیر خطی را توسعه می بخشند و به دانش آموزان واگرا فرصت درخشش در کلاس می دهند.

9- نقش معلمان را از سخنران به نقش تسهیل کننده یادگیری تغییر می دهد و کلاس های درس دانش آموز محور به وجود می آورد.

10- سواد دانش آموزان را افزایش می دهد و آن ها را برای محیط کار امروز و فردا مورد نیاز است، آماده می سازد.

11- به معلمان امکان می دهد سبک های متفاوت یادگیری و تفکر را در کلاس بشناسد.

12- مجموعه ای از منابع و روش ها را که دانش آموزان از طریق آن ها به بهترین نحو یاد می گیرند با کار بگیرند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 1055
تعداد کل نظرات : 36
تعداد کل آرا: 2645
تعداد کل بازدیدها: 148588
کتابهای چند رسانه ای کدامند | نقش کتاب های چند رسانه ای در آموزش کودکان چیست
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)