کاربردهای علم اقتصاد | علم اقتصاد چه کاربردی دارد؟

کاربردهای علم اقتصاد | علم اقتصاد چه کاربردی دارد؟

اقتصاد شاخه ای از علوم اجتماعی و دوره ای مورد نیاز در بسیاری از دبیرستان ها و دانشگاه ها در سراسر دنیا است. در کل مطالعه علم اقتصاد درک بهتری از اقتصاد، همچنین حوادث در اخبار را تقویت می کند. همچنین علم اقتصاد دانشجویان را برای تحصیل پیشرفته در تجارت، حقوق، و سایر رشته ها  را آماده می سازد.

 

شناسایی

علم اقتصاد مطالعه ای از چگونگی تخصیص منابع کم یاب در جامعه است. خواسته های جامعه نامحدود هستند، اما توانایی برای رضایت آن ها محدود هستند.

اقتصاددانان مطالعه می کنند که چگونه جوامع تعیین می کنند که چه تولید کنند، چگونه تولید کنند و برای چه کسی.

فواید

شناخت اصول اقتصاد مانند عرضه و تقاضا درک دانشجویان از فعالیت های اقتصای، و تعاملات مصرف کنندگان و تجار را تقویت می نماید.

فعالیت اقتصادی به طور فزایده در مقیاس جهانی ، به صورت چرخه ای روی کالاها و خدمات در میان کشورها سریعتر و با تناوب بیشتر رخ میدهد. مطالعه علم اقتصاد به درک دانشجویان از حوادث اقتصادی جهان و نحوه تاثیر آن براقتصاد داخلی بستگی دارد.

شهروندان نامحدود

سیاست دولت یک بعد اقتصای به آن دارد، و اقدامات مقامات رسمی می تواند عواقب اقتصادی مثبت یا منفی همراه داشته یاشد.آگاهی از اقتصاد درک پیچیده تری از سیاست دولت و تاثیرات آن را فراهم میاورد.

اخبار و رویداهای کنونی

رویدادهای اقتصادی در داخل و خارج از کشوریکی از مهمترین اخبار قابل چاپ و پخش هستند. مطالعه علم اقتصاد موجب درک  بیشتر در مورد رویداد های موجود در اخبار و اینکه چگونه می توانند بر شما به عنوان یک فرد تاثیر بگذارند را با خود به همراه دارد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 148
تعداد کل نظرات : 24
تعداد کل آرا: 1218
تعداد کل بازدیدها: 122719
کاربردهای علم اقتصاد | علم اقتصاد چه کاربردی دارد؟
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)