کارآفرینی سازمانی یا کارآفرینی شرکتی چیست؟ تاریخچه و تعریف کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی یا کارآفرینی شرکتی چیست؟ تاریخچه و تعریف کارآفرینی سازمانی

در مقاله کارآفرینی چیست؟ درخصوص مفهوم کارآفرینی صحبت شد. در این نوشته سعی می شود که یکی از مفاهیم زیرمجموعه مفهوم کارآفرینی که با نام کلی کارآفرینی سازمانی/شرکتی(Corporate Entrepreneruship) شناخته می شود توضیح داده شده و تاریخچه و مفاهیم مرتبط با آن تشریح شوند.

تاریخچه کارآفرینی سازمانی

مفهوم کارآفرینی سازمانی/کارآفرین شرکتی و کارآفرین سازمانی(Intrapreneur) با وجودیکه قدمت چندان زیادی در ادبیات حوزه کارآفرینی و مدیریت ندارند، اما از لحاظ کاربردی و مصادیق قدمتی چند دهه ای دارند. شاید تاریخچه و شکل گیری کارآفرینی سازمانی را بتوان در دهه 1970 میلادی زمانیکه کالینز و مور(Collins & Moore) مفهوم کارآفرینی اداری(Administrative entrepreneurship) را شکل دادند، نسبت داد. در واقع آنها سعی داشتند بین کارآفرین مستقل(entrepreneur) و کارآفرینی که در یک سازمان، اداره یا شرکت تحول می آفریند و نوآوری می کند تمایز قائل شوند و از این واژه استفاده کردند. بعد از آن محققان و اندیشمندان بسیاری در حوزه مدیریت واژگان مشابهی که از لحاظ تعریف و معنا نیز با مفهوم کارآفرینی سازمانی یا کارآفرین سازمانی که امروز متداول است شباهت دارند، ابداع کرده و در ادبیات این حوزه مورد استفاده قرار دادند. از جمله می توان به واژگان کارآفرین درون شرکتی(intra-corporate entrepreneurship) توسط سوسبائر، فعالیت مخاطره آمیز شرکتی(Corporate venturing) توسط برگلمان، کارآفرینی سازمانی/کارآفرین سازمانی(Intrapreneurship) توسط پینکات، کارآفرینی شرکتی(Corporate entreprenruship) توسط کاث و کینگزبرگ، کارآفرینی سازمانی یا کارآفرین در سازمان(Organization entrepreneurship) توسط کورنوال و پرلمن و احیا سازمانی(Organizational revitalization) توسط کینگزبرگ اشاره کرد.

مفاهیم و واژگان فوق الذکر با وجودیکه در تعریف و عمل کمی با هم تفاوت داشتند اما وجوه مشترکی نیز داشتند که می توان فصل مشترک همه تعاریف کارآفرینی سازمانی/شرکتی و کارآفرین سازمانی را موارد زیر بیان کرد:

  • وجود فردی در سازمان/شرکت که نقش محوری دارد و منابع سازمان از جمله کارکنان را به سوی بهره گیری از یک فرصت جدید سوق می دهد
  • ایجاد یک فعالیت جدید و نوآور(از جمله محصول، خدمت یا فرایند) یا یک واحد مستقل یا نیمه مستقل در شرکت
  • افزایش افراد نوآور بیش از حد متداول
  • تلاش در جهت نهادینه نمودن و ایجاد بینشی مشترک نسبت به تغییرات در ساختار فرهنگی سازمان، گرایش به فعالیت های گروهی، پیشگامی در زمینه فعالیت های نوآورانه، یادگیری سازمانی و...

تعریف کارآفرینی سازمانی/شرکتی و کارآفرین سازمانی

از میان محققان و دانشمندان فوق پینکات تاثیر بیشتری بر مفهوم کارآفرینی سازمانی/کارآفرین سازمانی داشته است و پس از او بود که سیر مطالعات کارآفرینی در سازمان شدت بیشتری گرفت. او مفهوم کارآفرینی سازمانی و کارآفرین سازمانی(Intrapreneur) را ابداع نمود و آن را اینگونه تعریف کرد: فردی که در سازمان های بزرگ همچون یک کارآفرین مستقل عمل می نماید و فعالیت وی ایجاد واحدهای جدید در سازمان ارائه محصولات، خدمات و فرایندهای جدید می باشد که شرکتها را به سوی رشد و سودآوری سوق دهد.

پس از پینکات تعاریف متعددی از این واژه شده است و در کنار آن واژه کارآفرینی شرکتی نیز وارد ادبیات این حوزه شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. از میان مفاهیم و واژه های کارآفرینی سازمانی امروزه دو مفهوم کارآفرینی سازمانی/شرکتی(Corporate entrepreneurship) و کارآفرین سازمانی(Intrapreneurship) بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و به عنوان دو مفهوم و استراتژی متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته و در سازمان ها اعمال می شوند. تفاوت دو مفهوم کارآفرینی شرکت/سازمان و کارآفرین سازمانی را می توان اینگونه بیان کرد که در کارآفرین سازمانی یک فرد آغازگر فعالیت های مخاطره آمیز در شرکت/سازمان می باشد و در کارآفرینی سازمانی کل شرکت و کارکنان دارای روحیه کارآفرینی بوده و شرکت/سازمان بطور کلی به سمت نوآوری در حرکت است.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4.5
sigmaمجموع آرا: 4

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه بوده و به حوزه فاوا و کارآفرینی علاقه دارند.

تعداد کل مقالات: 261
تعداد کل نظرات : 75
تعداد کل آرا: 1111
تعداد کل بازدیدها: 143169


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
S
صدیقه ( 2017-06-10 17:27:33 )
بسیارخوب وقابل توجه