چگونه گواهی کسر از حقوق بنویسیم؟ قالب و نمونه گواهی کسر از حقوق

چگونه گواهی کسر از حقوق بنویسیم؟ قالب و نمونه گواهی کسر از حقوق

گواهی کسر از حقوق که به زبان انگلیسی و در زبان بین المللی مالی و رویه های وام دهی به آن Wage Assignment(به معنای تحت الفظی تخصیص حقوق/دستمزد) می گویند، گواهی است که در واقع شرکت/اداره/سازمان صادر کننده آن به بانک یا موسسه وام دهنده اجازه می دهد که در صورت عدم بازپرداخت وام توسط وام گیرنده(که کارمند/کارگر آن شرکت/سازمان است) از حقوق این فرد در آن شرکت/اداره/سازمان برداشت کند. این گواهی در واقع تضمین برای بازپرداخت وام توسط وام گیرنده و وصول مطالبات بانک یا موسسه وام دهنده است و جزئی از مدارک و اسناد لازم برای اعطای وام است.

قالب و فرمت کلی گواهی کسر از حقوق تقریبا یکسان است و بسته به شرکت/سازمان صادر کننده آن ممکن است کمی اطلاعات وارد شده در آن متفاوت باشند. اما اطلاعاتی همچون نام و نام خانوادگی کارمند، شماره پرسنلی(اگر در این سازمان/شرکت تعریف شده باشد)، میزان حقوق و دستمزد ماهانه و مهر و امضا مدیر یا مسئول مربوطه(برای مثال معاونت یا مدیر کارگزینی شرکت ها/سازمان های بزرگ) از جمله موارد ضروری در یک گواهی کسر از حقوق هستند.

نمونه گواهی کسر از حقوق در یک حالت فرضی در زیر آورده شده است:

ریاست محترم بانک/موسسه .....

موضوع: گواهی کسر از حقوق

با سلام

احتراماً بدینوسیله گواهی میشود که آقای (نام کارمند)  به شماره شناسنامه… فرزند… از کارکنان شرکت/سازمان/اداره (نام شرکت/سازمان/اداره) می باشند و ماهیانه مبلغ ....... ریال حقوق و مزایا دریافت می دارند.

این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ارائه به بانک/موسسه ....... صادر می شود. این سازمان/اداره/شرکت تعهد می نماید مادامی که نامبرده با این شرکت/سازمان/اداره همکاری می نماید هر زمان که اقساط وام گیرنده به تعویق بیفتد طبق اعلام کتبی بانک/موسسه .....  از حقوق و مزایای نامبرده کسر و به حساب مربوطه آن بانک/موسسه واریز نماید. ضمنا این شرکت/اداره/سازمان تعهد می نماید قبل از تسویه حساب احتمالی نامبرده با این شرکت مراتب را کتباً به آن بانک/موسسه اعلام نماید.

با تشکر

مدیریت شرکت/اداره/سازمان ....(معاونت اداری/کارگزینی شرکت/اداره/سازمان ....)

مهر و امضا

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 308
تعداد کل آرا: 3270
تعداد کل بازدیدها: 1028002
چگونه گواهی کسر از حقوق بنویسیم؟ قالب و نمونه گواهی کسر از حقوق
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)