چگونه گواهی پایان کار یا عدم نیاز بنویسیم؟ نمونه گواهی پایان کار، ترک کار یا عدم نیاز

چگونه گواهی پایان کار یا عدم نیاز بنویسیم؟ نمونه گواهی پایان کار، ترک کار یا عدم نیاز
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1397/02/05

کارمندان و کارگران شرکت ها و موسسات مختلف به دلایل مختلف و متعددی از جمله استعفا، اخراج توسط کارفرما یا عدم نیاز کارفرما به آن کارگر یا عنوان شغلی قرارداد کارشان تمام شده و خاتمه می یابد. حال این کارکنان به منظور دریافت بیمه بیکاری یا استخدام در شرکت دیگر یک گواهی مبنی بر فعالیت و مشغول به کار در شرکت سابق خود در طول دوره خدمت نیاز دارند که به آن گواهی پایان کار/ترک کار یا سابقه کار می گویند. در حالتیکه این گواهی برای دریافت بیمه بیکاری باشد معمولا عنوان ترک کار/پایان کار دارد و اگر برای ارائه به شرکت دیگری به منظور استخدام باشد به آن گواهی سابقه کار می گویند. که البته قالب و نحوه نوشتن هر دو گواهی پایان کار و گواهی سابقه کار به یکدیگر شباهت دارد. در زیر قالب و نمونه صحیح و درست گواهی و نامه ترک کار آورده می شود. لازم به ذکر است که گواهی یا نامه ترک کار به گواهی سابقه کار شباهت دارد که نمونه فارسی و انگلیسی گواهی سابقه کار در مقاله گواهی سابقه کار به انگلیسی برای سفارتخانه ها و مهاجرت | نمونه گواهی سابقه کار انگلیسی و فارسی آورده شده است.

معمولا گواهی سابقه کار در سربرگ شرکت/سازمان ارائه دهنده آن تهیه می شود که این سربرگ اطلاعاتی از جمله نام و آدرس و اطلاعات تماس شرکت، تاریخ صدور گواهی و شماره نامه دارد. اما متن یک نامه یا گواهی ترک کار به صورت زیر است:

موضوع : گواهی پایان کار(معمولا دلیل پایان کار یعنی عدم نیاز، استعفا یا اخراج هم ذکر می شود)

بدینوسیله گواهی می شود  آقای …………….. فرزند ………………  به شماره ملی ……………..صادره از ......... و به شماره بیمه تامین اجتماعی ……………از تاریخ …………….. لغایت …………….. در این شرکت در واحد …………….و با سمت ………………واقع در محل این شرکت در ...... بعنوان کارمند تابع قانون کار مشغول به خدمت بوده اند و در تاریخ …………….بعلت استعفا/اخراج/عدم نیاز به خدمات نامبرده خاتمه داده شده است.

آخرین حقوق ماهیانه ایشان معادل ……………. بوده و نحوه همکاری ایشان با این شرکت بصورت تمام وقت ( …………ساعت در هفته ) و طبق قوانین وزارت کار بوده است.

وظایف و مسئولیتهای عمده ی ایشان در زمان اشتغال به شرح زیر بوده اند:

.............

امضا و مهر مدیر شرکت با ذکر سمت و نام ایشان

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 2
مجموع آرا: 1

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 358
تعداد کل آرا: 3776
تعداد کل بازدیدها: 1385491

نظرات کاربران

*