چگونه هواپیمای کاغذی بسازیم؟ به همراه آموزش تصویری

چگونه هواپیمای کاغذی بسازیم؟ به همراه آموزش تصویری

مهارت های زیادی است که پدرها باید به فرزندان خودشان یاد بدهند. دوچرخه سواری، طناب بازی و البته ساخت یک هواپیمای کاغذی کوچک، از جمله این مهارت ها می باشد. هواپیمای کاغذی می تواند کاردستی و سرگرمی بسیار جذابی برای کودکان حتی بزرگسالان باشد.

به سادگی  و تنها با زدن چند تا بر روی یک کاغذ می توانید یک هواپیمای کاغذی بسازید. در این مقاله می خواهیم به آموزش ساخت یک هواپیمای کاغذی بپردازیم.

چگونه هواپیمای کاغذی بسازیم؟

نحوه ی ساخت هواپیمای کاغذی باید به شکل زیر می باشد:

  • یک کاغذ را از وسط تا کنید و سپس دوباره آن تا ها را باز کنید. خطی که در وسط کاغذ ایجاد می شود تنها یک راهنما برای حرکات بعدی است.

 چگونه هواپیمای کاغذی بسازیم؟ به همراه آموزش تصویری

  • دوگوشه ی بالای کاغذ را تا کنید به طوری که روی خط وسط قرار بگیرند.

 چگونه هواپیمای کاغذی بسازیم؟ به همراه آموزش تصویری

  • اکنون کاغذ را از نوک تیز آن تا پایین تا کنید که شکل یک پاکت نامه ایجاد می شود. (توجه کنید که کمی فاصله باید با پایین کاغذ وجود داشته باشد و کاغذ را تا پایین ترین نقطه تا نکنید)

 چگونه هواپیمای کاغذی بسازیم؟ به همراه آموزش تصویری

  • گوشه های بالا را به داخل تا بزنید تا به خط وسط کاغذ برسند. یک مثلث کوچک باید در زیر این تا ها وجود داشته باشد.

 چگونه هواپیمای کاغذی بسازیم؟ به همراه آموزش تصویری

  • آن مثلث کوچک را به سمت بالا تا کنید طوری که تاهایی که زده اید را کنار هم نگه دارد.

 چگونه هواپیمای کاغذی بسازیم؟ به همراه آموزش تصویری

  • از وسط کاغذ را تا کنید. تایی که به سمت خارج می باشد و نه داخل، به طوری که آن مثلث کوچک در دو طرف کاغذ پیدا باشد.

 چگونه هواپیمای کاغذی بسازیم؟ به همراه آموزش تصویری

  • بال هواپیما را به سمت پایین تا کنید به طوری که به لبه پایین هواپیما برسد. برای طرف دیگر هم همین کار را تکرار کنید

 چگونه هواپیمای کاغذی بسازیم؟ به همراه آموزش تصویری

  • تبریک! هواپیمای کاغذی کوچک شما آماده است و می توانید آن را به فرزندتان بدهید تا از آن لذت ببرد.

چگونه هواپیمای کاغذی بسازیم؟ به همراه آموزش تصویری

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 3

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 609
تعداد کل نظرات : 594
تعداد کل آرا: 3995
تعداد کل بازدیدها: 650137


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)