چگونه قرآن را حفظ کنیم؟ | چگونه حافظ قرآن شویم؟ | مدرن ترین شیوه های حفظ قرآن

چگونه قرآن را حفظ کنیم؟ | چگونه حافظ قرآن شویم؟ | مدرن ترین شیوه های حفظ قرآن

حفظ قرآن توفیقی است که شامل همه نمیشود اما اگر این تئفیق به ما داده شد روش حفظ کردن یک چیز مهمی است که ما برای حفظ قرآن به آن احتیاج داریم. در این مقاله به روش حفظ قرآن کریم اشاره میکینم و هر یک به طور جامع توضیح میدهیم.

 

در این مقاله قصد داریم در مورد روش های حفظ قرآن کریم و اینکه چطور میتوانیم حافظ کل قرآن شویم صحبت کنیم.

روش حفظ قرآن کریم | چگونه قران را سریع حفظ کنیم | چگونه حافظ قران شوم


حفظ قرآن دارای 3 رکن اصلی است که اگر در رعایت این رکن ها کوشا نباشیم حفظ خوبی و پایداری نخواهیم داشت.


3 رکن حفظ قرآن عبارت اند از:
رکن اول: حفظ جدید که از دو رکن دیگر مهم تر است و میتوان گفت ستون اصلی حفظ قرآن است.
رکن دوم: پانزده جلسه اخیر یا پانزده درس اخیر که به دو بخش سه جلسه اخیر و دوازده جلسه اخیر تقسیم میشود.
رکن سوم: دوره یا مرور محفوظات قدیمی.
رکن اول: حفظ جدید
این رکن از دو رکن دیگر مهم تر است و میتوان گفت ستون اصلی حفظ قرآن است و دو رکن دیگر از این رکن سرچشمه میگیرند.
حفظ جدید شامل دو مرحله است: "حفظ ابتدایی" و "حفظ نهایی"

 

حفظ قرآن کریم


مرحله اول: حفظ ابتدایی


حافظ در این مرحله باید به صورت زیر قطعه مشخص شده را شروع به حفظ کند.

1- روانخوانی

محدوده مشخص شده را که میخواهد حفظ کند باید از چهار روز قبل خواندن روان و بدون غلط آن را بلد باشد.
در این مرحله حافظ میتواند برای بیشتر بهره بردن از صدای قاریان قرآن هم استفاده کند تا محدوده روان شود.

2- استفاده از ترجمه برای حفظ بهتر و موثر تر

در این مرحله میتوانید برای بهتر حفظ شدن آیات قرآن، ترجمه آن محدوده را مطالعه و با فهمی بهتر حفظ را شروع کنید؛ زیرا در ماندگاری بهتر محدوده حفظ شده نقش بسزایی دارد.

3- تقسیم بندی هر آیه و حفظ کردن آنها

حفظ آیات کوتاه آسان تر از حفظ آیات بلند است.
برای رفع این مشکل ما میتوانیم آیات را به چند بخش تقسیم کنیم و آنها را حفظ کنیم به این صورت که محدوده اول تقسیم بندی شده آیه را حفظ میکنیم وبعد شروع به حفظ محدوده دوم میکنیم و بعد از اینکه محدوده دوم را حفظ کردیم محدوده اول و دوم را با یکدیگر میخونیم با همین روند پیش میرویم تا حفظ آیه تمام شود.
برای مثال میخواهیم آیه اول سوره مبارکه انفال را با یکدیگر حفظ کنیم.
آیه: « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»
آیه را به این صورت تقسیم بندی میکنیم:
الف) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ
ب)قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
ج)فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ
د)وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

روش حفظ قرآن در خانه | بهترین روش حفظ قرآنبه این صورت حفظ میکنیم:

اول: محدوده "الف" را حفظ میکنیم.
دوم: سپس محدوده "ب" را حفظ میکنیم.
سوم: محدوده "الف" و "ب" را با همدیگر از حفظ میخوانیم.
چهارم: محدوده "ج" را حفظ میکنیم.
پنجم: محدوده های "الف" ، "ب" و "ج" را با یکدیگر میخوانیم.
ششم: محدوده "د" را حفظ میکنیم.
هفتم: کل آیه را از حفظ میخوانیم.

*روش حفظ کردن محدوده اینطور است که محدوده را سه بار از روی قرآن میخوانیم و بعد قرآن را میبندیم و همان جا را سه بار از حفظ میخوانیم.*

4- حفظ آیات دیگر

آیات دیگر را هم همانند آیه اول سوره انفال حفظ میکنیم.

5- اتصال میان آیات

پس از حفظ هر آیه ، اول آنرا با آیه قبل میخوانیم، سپس از ابتدای جایی که شروع به حفظ کردیم تا آخرین آیه ای که حفظ کردیم میخوانیم. این نوع خواندن باید از حفظ و بدون استفاده از قرآن باشد.

با انجام این مراحل حفظ ابتدایی صفحه یا محدوده حفظ به اتمام میرسد.

نکته 1: در سوره هایی که آیات کوچک دارند همین گونه حفظ میکنیم یعنی با آیه ها به همین صورت رفتار میکنیم.

نکته 2: حتما در تعداد دفعات خواندن هر آیه ( 3 بار ) لازم نیست 3 بار بخوانیم. در بعضی از آیات بهتر است که این تعداد کاهش یابد و در بعضی از آیات لازم است که این تعداد افزایش یابد.

نکته 3: در حفظ ابتدایی میتوان از سه نوع حافظه دیداری، شنیداری و گفتاری بهره برد. پس برای بهره بردن از این نوع سه حافظه به ترتیب باید خوب قرآن را ببینیم، خوب به تلاوت گوش کنیم و خوب محدوده را تلاوت کنیم.

نکته 4: حافظ نباید جزء موارد زیر از روی قرآن تلاوت کند.
- برای رفع اشکالات احتمالی
- برای تقویت حافظه دیداری
- هنگام مباحثه کردن ( تحویل دادن و تحویل گرفتن را مباحثه میگویند)

 

سریعترین روش حفظ قرآن | برنامه حفظ قرآن در 300 روز | چگونه قرآن را حفظ کنیم


مرحله دوم: حفظ نهایی

در این مرحله باید سعی کنیم که حفظ خویش بی غلط، بی تپق و بی شک بکنیم. برای انجام این کارها 3 قسمت وجود دارد که به شرح زیر میباشد:

قسمت اول

در این مرحله باید سعی میکنیم که هر آیه را بی غلط و بی تپق کنیم. برای این کار اینقدر آیه را میخوانیم تا بی تپق و بدون شک بتوانیم آن را بخوانیم.

قسمت دوم

در این مرحله باید سعی میکنیم که اول و آخر آیات را به صورت ترتیبی بگوییم. البته اگر حفظ کردن انتهای آیات برای شما سخت است میتوانید به گفتن ابتدای آیات بسنده کنید.

قسمت سوم

در این مرحله سعی میکنیم که کل محدوده حفظ را به صورت بدون غلط و بی تپق بخوانیم. برای اینکار هم محدوده حفظ اینقدر میخوانیم تا بی شک و بی تپق شود.

* توجه داشته باشید که تفاوت مرحله یک و سه در این است که ما در مرحله یک سعی داریم هر آیه را بی غلط کنیم اما در مرحله سه سعی میکنیم که کل حفظ بی غلط شود.*


 
رکن دوم: پانزده جلسه اخیر

پانزده جلسه اخیر شامل دو بخش "سه جلسه اخیر" و "دوازده جلسه" اخیر میشود.

بخش اول: سه جلسه اخیر

سه جلسه اخیر یعنی حفظ دیروز ، حفظ پریروز و حفظ پس پریروز میشود که در طول 24 ساعت شبانه روز باید سه بار خوانده شوند.

بخش دوم: دوازده جلسه اخیر

دوازده جلسه اخیر شامل حفظ پانزده روز اخیر شما تا حفظ چهار روز اخیر شما میشود که در طول 24 ساعت شبانه روز باید یکبار خوانده شود.

* خواندن پانزده جلسه اخیر باعث میشود محفوظاتی که در حافظه کوتاه مدت ما هستند به حافظه بلند مدت انتقال یابند و زحمتی که برای حفظ کشیده ایم به هدر نرود.*

 

سریعترین روش حفظ قرآن | برنامه حفظ قرآن در 300 روز | چگونه قرآن را حفظ کنیم

 


رکن سوم: دوره یا محفوظات مرور قدیمی

این محفوظات شامل محفوظاتی میشوند از پانزده جلسه خارج شده اند و وارد محفوظات قدیمی ما میشوند.

در خواندن این محفوظات باید طوری تقسیم بندی شود که کل محفوظات مرور قدیمی حداکثر در 10 روز یکبار خوانده شوند.

نکته مهم: برای خواندن پانزده جلسه و مرور محفوظات قدیمی باید قرآن بسته باشد و به صورت حفظ بخوانیم و هر جا به مشکلی خوردیم قرآن را باز کنیم و آیه را مشاهده کنیم و دوباره قرآن را ببندیم و از اول آیه ای که اشکال داشتیم شروع به خواندن وادامه دادن خواندنمون بکنیم.

توجه کنید که انگیزه برای حفظ کردن قرآن یک چیز ضروری است و اگر شما انگیزه حفظ قرآن را نداشته باشید هیچ وقت نمیتوانید حفظ قرآن را به اتمام برسانید.
شما میتوانید برای بالا بردن انگیزه تان به خواندن احادیث معصومین مراجعه کنید که من در اینجا توجه شما را به یک حدیث درباره حفظ قرآن جلب میکنم.

امام صادق علیه السلام می فرمایند: هر کس سوره ای از قرآن را فراموش کند، آن سوره به صورتی زیبا و در درجه ای بلند در بهشت در برابرش آشکار می گردد. وقتی آن را میبیند، میگوید: تو کیستی که چنین زیبایی؟ کاش برای من بودی. سوره میگوید: مرا نمیشناسی؟ من فلان سوره ام. اگر مرا فراموش نمیکردی، تو را به این درجه و مقام می رساندم.

این را هم باید در نظر بگیرید که داشتن یک معلم خوب میتواند در این راه شما را خیلی خیلی جلو بیاندازد. متاسفانه بعضی از معلمان فقط اسم معلم یدک میکشند. شما باید به دنبال معلمی دلسوز، کار بلد و دانا بروید تا بتوانید بهتر این راه را طی کنید.

چگونه قرآن را حفظ کنیم؟

به امید اینکه با خواندن این آموزش انگیزه ای درون شما برای حفظ قرآن ایجاد شده باشد.  ما معتقدیم که نظرات شما خوانندگان محترم می تواند ما را در تولید بهترین مقالات و با کیفیت ترین مطالب آموزشی راهنمایی نماید پس اگر روش و شیوه ای جدیدی برای حفظ قرآن کریم دارین و یا خود به عنوان حافظ قرآن کریم تجربه ای نوین را در اختیار دارید می توانید در قسمت نظرات ما و دیگر دوستان را مورد عنایت قرار دهید.
 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 4

Ali Adinehpour مولف مقالات علمی سایت چگانه است. به زودی اطلاعات فردی بیشتری از ایشان در معرض دید شما خواننده ی گرامی قرار خواهد گرفت.

تعداد کل مقالات: 54
تعداد کل نظرات : 0
تعداد کل آرا: 56
تعداد کل بازدیدها: 4527
چگونه قرآن را حفظ کنیم؟ | چگونه حافظ قرآن شویم؟ | مدرن ترین شیوه های حفظ قرآن
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 4


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)