چگونه فن بیان خوب و قوی داشته باشیم؟ آموزش ساده و مختصر فن بیان

چگونه فن بیان خوب و قوی داشته باشیم؟ آموزش ساده و مختصر فن بیان

در مقاله فن بیان چیست؟ تعریف و معنی فن بیان و اهمیت، ضرورت و کاربرد فن بیان؟ فن بیان به چه کار می آید؟ درخصوص تعریف فن بیان، ضرورت، اهمیت و کاربرد فن بیان توضیح داده شد. در این نوشته سعی می شود که برخی از نکات و تکنیک های فن بیان با توجه به نظرات و تکنیک های متخصصان فن بیان و روانشناسی توضیح داده شوند.

ابتدا باید بگویم که فن بیان هم اصول تئوری دارد و هم برخی از تمرین ها و تکنیک های عملی. این اصول هم به طرز بیان یا ادا کردن جملات و هم به جنبه روانشناسی و شخصی صحبت کردن یا سخنرانی کردن می پردازد. در اینجا سعی می شود که تعدادی از تکنیک ها و اصول کلی فن بیان که در واقع خلاصه شده مجموعه گسترده ای از اصول و تکنیک های فن بیانی است که توسط اساتید فن بیان و سخنوری آموزش داده می شوند، ذکر شوند.

اعتماد به نفس

پیش از شروع هر گفتگو یا سخنرانی سعی کنید که اعتماد به نفس داشته باشید و برخی افکار منفی مانند اینکه صدای من خوب نیست، کسی از سخنرانی من خوشش نمی آید و امثالهم را از خود دور کنید. توجه کنید که اعتماد به نفس در هر کاری از جمله گفتگو و سخنرانی می تواند تاثیر بسزایی در انتقال نظرات و دیدگاه شما به مخاطب داشته باشد و بعضا نقاط ضعفی مانند جملات یا کلمات نادرست شما را پوشش می دهد. یعنی اگر شما با اعتماد به نفس و با قاطعیت یک سخنرانی یا گفتگو را پیش ببرید، ناخواسته در ذهن مخاطب خود تاثیر می گذارید.

غرور نداشته باشید

سعی کنید که اعتماد به نفسی که در بالا ذکر شد، به غرور و خودپرستی تبدیل نشود؛ یعنی تصور نکنید که شما در عرصه کاری یا در سخنوری یکه تاز و بی همتا هستید. معاشرت و تعامل با همسانان و همکاران خود می تواند سبب کاهش غرور شما شده و تجربیات آنها به شما منتقل شود. توجه کنید که غرور بیش از حد می تواند در انتخاب کلمات یا جملات شما و همچنین زبان بدن شما تاثیر گذار باشد و تاثیر نامطلوبی بر مخاطب داشته باشد.

زبان بدن خود را کنترل کنید

زبان بدن در هنگام سخنرانی بسیار اهمیت دارد. صاف و ایستاده قرار گرفتن، برقراری هر ازگاهی تماس چشمی با مخاطبان مختلف، بعضا استفاده از حرکات دست یا سر متناسب با نوع سخنرانی از جمله مواردی از زبان بدن هستند که باید هنگام سخنرانی و به جهت داشتن یک فن بیان خوب توجه کنید. دِوُر  یکی از متخصصان فن بیان می گوید: اگر شانه های تان به هم نزدیک باشد و به سمت سرتان قوز داشته باشد، بخش بزرگی از قدرت بالقوه ی صدای خود را از دست می دهید.

به لحن صدای خود توجه کنید

لحن صدا و در واقع زیر و بم صدا در هنگام گفتگو یا سخنرانی بسیار مهم است. مشخصا هنگامیکه شما می خواهید بر روی کلمه یا جمله ای تاکید کنید باید آن را بلند تر و رساتر از دیگر جملات بیان کنید. اما دقت کنید که لحن یا تن صدای شما هنگام سخنرانی یا گفتگو یکنواخت نباشد و از تکیه بر روی برخی از کلمات یا جملات در هنگام سخنرانی و گفتگو بهره ببرید. دقت کنید که مسئله اعتماد به نفس که در بالا ذکر شد، بر این مسئله تاثیر می گذارد، عدم داشتن اعتماد به نفس می تواند منجر به تغییرات نامناسب در لحن یا زیر و بم صدا شود. یعنی فردی که استرس دارد ممکن است به من من بیافتد یا برعکس اگر هیجانی باشد کل گفتگو یا سخنرانی خود را با صدای بلندی پیش ببرد.

شمرده صحبت کردن

بعد از انجام تمرینات و اجرای تکنیک های مربوط به اعتماد به نفس شما باید بر روی طرز بیان و ادا کردن جملات و کلمات تمرین و کار کنید. سعی کنید که کلمات را شمرده بیان کنید تا کلمات و جملات برای مخاطب شما قابل فهم باشند. البته توجه کنید که بر روی تکیه و استرس هایی که روی کلمات باید اجرا کنید نیزدقت کنید. آموزش هایی در خصوص تکیه در جملات و ادا کردن و طرز بیان وجود دارد. اما به عنوان یک قاعده کلی این نکته را در نظر داشته باشید که در زبان فارسی و سخن گفتن در زبان فارسی تکیه در مواردی خاص و به منظور تاکید بر روی یک کلمه بیشتر کاربرد دارد. ضمن اینکه یک سخنران که می خواهد بیان خوبی داشته باشد باید در زبان فارسی به نسبت دیگر زبان ها در خصوص انتخاب کلمات و واژگان دقت بیشتری داشته باشد، زیرا ممکن است انتخاب یک کلمه بیش از کلمات مشابه بر مخاطب تاثیرگذار باشد. اما بطور کل سعی کنید که هر کلمه را شمرده و با وضوح بیان کرده و جملات را نیز با تکیه مورد نیاز بر روی برخی کلمات یا آوا ها بیان کنید تا مخاطب بهتر منظور و هدف شما از بیان این سخنان/سخنرانی را متوجه شود.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 0
sigmaمجموع آرا: 0

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 197
تعداد کل آرا: 2660
تعداد کل بازدیدها: 679778


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)