چگونه خدا را بشناسیم ( ماوراء علم - 3 )

چگونه خدا را بشناسیم ( ماوراء علم - 3 )
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/09/12

مسئله تفکر برانگیز آنست که ، یک کروموزوم از کجا میفهمد که منشاء اش از کجا بوده که همان خصوصیت را انتقال دهد ؟

بنام خداوند بخشنده مهربان

 

محققان پس از بررسی های زیاد به این نتیجه رسیدند که ، تعداد سلولهای هر انسان بطور متوسط حدود 37 تریلیون

می باشد ، یعنی هر تریلیون معادل میلیون میلیون می باشد ، در حقیقت یک تریلیون عدد 1/000/000/000/000 است

و این کاملا طبیعی است چرا که ، همه وجود انسان از سلول ساخته شده است ، به این معنی که  ، برای مثال ناخن شما

از تجمع میلیونها سلول که به جنس استخوانی میباشند ، بوجود آمده است و یا موهای شما و همچنین  کلیه اجزاء بدن .

حتی تنفس کشیدن  و یا فکر کردن و . . . همه اعمال و اعضاء انسان توسط سلول می باشد .

همان طور که در شماره های قبل عنوان شد ، کلیه موجودات زنده از سلول بوجود آمده اند و سلولها واحدهای بسیار

ریزی هستند که میلیونها عدد از آنها را می توان با میکروسکوپهای بسیار قوی روی یک دانه شن دید .

همانطور که عنوان شد ، در وسط هر سلول ، یک هسته وجود دارد که درون هسته رشته هایی قرار دارد که به آنها

کروموزوم می گویند و آنها بصورت جفت هستند و در درون هر کروموزوم تعداد بیشماری ژن قرار دارد و در واقع

کروموزومها و ژنها از ( دی ان ای ) بوجود آمده اند که همگی در درون هسته سلول قرار دارند .

چگونه خدا را بشناسیم ( ماوراء علم - 3 )چگونه خدا را بشناسیم ( ماوراء علم - 3 )چگونه خدا را بشناسیم ( ماوراء علم - 3 )

                        کروموزوم                            شکل واقعی کروموزوم                          دی ان ای

در هر هسته سلول 46 کروموزوم وجود دارد ، ژن ها که بخشی از کروموزوم می باشند ، با استفاده از چهار چوب

طرح کلی که خداوند برایشان مقرر فرموده ، هر یک از اعضای بدن را بوجود می آورند .

ژنها همان عامل وراثت در انسان هستند که ، ویژگیهای پدر و مادر را حمل و به فرزندان انتقال می دهند  .

برای مثال ،  پوست انسان توسط 2559 ژن ، مغز توسط 29930 ژن ، چشم توسط 1794 ژن ، غدد بزاق توسط 186

ژن ، قلب توسط 6216 ژن ، سینه توسط 4001 ژن ، ریه توسط 11581 ژن ، کبد توسط 2309 ژن ، روده ها توسط

3838 ژن ، ماهیچه های استخوانی توسط 1911 ژن  و گلبولهای خون توسط 22092 ژن کنترل می شوند .

دکتر ولف ریک : ژنهای انسانی درست مانند کتاب مقدس هستند که همه چیز بر روی آنها نوشته شده است ، آرزو

 داشتیم و امیدوار بودیم که ، با داشتن این کتاب قادر به خواندن آن و درک کلماتش باشیم .

دکتر مایکل اسکینر : در حقیقت در پایان فهمیدیم که ژنهای انسانی نه از لحاظ پیچیدگی و نه از لحاظ تعداد فرقی با

 ژنهای گیاهان ندارند . بنا براین ، این سوال پیش آمد که اگر این ژنها با سایر ژنها فرقی ندارند ، چه چیز در این

میان اتفاق می افتد که ، گونه های مختلف موجودات بوجود می آیند .

تنها تعداد اندکی از ژنها هستند که پیچیدگی انسانی دارند ، مسئله حیرت آور آن بود که ژنهای موجود در میوه ، کرم و

موش ، همان ژنهایی بودند که انسان را تشکیل می دادند .

مسئله تفکر بر انگیز آن است که یک کروموزوم از کجا می فهمد که منشاء اش از کجا بوده که همان خصوصیت را

انتقال دهد ؟

دکتر پمبرلی : احتمالا نشانه ای بر روی کروموزوم ها وجود دارد که وقتی به هم می رسند ، با هم گپی می زنند ،

سلام من از طرف پدر هستم ! من از طرف مادر هستم ! .

بنابراین نکته کلیدی اینجاست که خصوصیتی در ژن وجود دارد که بسته به مذکر بودن و یا موئنث بودنش نتایج

 متفاوتی ایجاد می کند . این اولین کشف انسانی بود که ، چیزی فراتر از ژنها وجود دارد که می تواند مستقیما ژنها

را کنترل کند ، آنها را به کار بیاندازد و یا از کار بیاندازد .

چگونگی نظارت اجزاء کوچک بیشماری که در سلول پنهان و برای چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست ، بر سیستمهای

بدن ، معجزه بزرگی است .

شگفت انگیز است که این سیستم هرگز دچار وقفه نمی شوند ، و در تمام انسانهایی که متولد می شوند ، ژنهای مشابهی

این دستگاه مشابه را کنترل می کند .

ژنها علاوه بر مسئولیتهای حیاتی که به عهده دارند ، چیزی جزء همان اتمهای بی هدف و ناآگاه نیستند .

آیا این نظم برتر ، آگاهانه و بی نقص متعلق به آنهاست ؟

بنا براین هر ژن که معجزه بی نظیر خلقت است ، از اراده خداوند بزرگ تبعیت می کند ، در غیر اینصورت اگر خداوند

 نمی خواست ، چگونه یک ژن ( اتم ) که اندازه آن برابر است با یک میلیونیم میلیمتر ، و همان هم 99/99999 حجم

 درون آن خالی است ، می تواند این اعمال شگفت انگیز را انجام دهد ؟

این اعمال که در تمام جزئیات عالم کاملا آشکار است ، همه نشان از تجلی خلقت بی نظیر خداوند است .

ژنها می توانند در تمام لحظات ، کلیه عملیات مربوط به سیستمهای بدن را کنترل کنند .

این نظارت بی نظیر متعلق به خداوند متعال ، پروردگار تمامی این سیستمهاست .

 

خداوند است که جزء او خدایی نیست ، زنده و پاینده است ، نه غنودن او را فرا گیرد و نه خواب ، هر آنچه در آسمانها

و زمین است از اوست ، کیست که در نزد او ، جزء به اذن او به شفاعت برخیزد .

گذشته و آینده ایشان را می داند و به چیزی از علم او احاطه و آگاهی نیابند مگر آنچه خود بخواهد  ،

کرسی ( علم و قدرت ) او ، آسمانها و زمین را فرا گرفته است و نگاهداشت آنها بر او دشوار نیست .

و او بزرگوار و بزرگ است .        ( سوره بقره آیه 255 )

پروردگاری که خالق همه هستی اوست ، هیچگاه اراده ظلم و ستم در حق بندگانش ندارد .

و کسانیکه با نام خدا و در زیر پرچم دین خدا ، برای خود اسلام جدیدی ساختند که با آن به بندگان خداوند ظلم و ستم

 روا میدارند ، و در میان خلق خدا با جسارت

تمام زندگی کرده  و حقوق مردم را پایمال می کنند  از نظر پروردگار ، فاسدترین مردم ، هم آنان هستند که به بدترین

 عذابها دچار خواهند شد .

هم اکنون پروردگار مراقب اعمال ماست .

 

 

 

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 1

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 26
تعداد کل نظرات : 7
تعداد کل آرا: 167
تعداد کل بازدیدها: 26214

نظرات کاربران

*