چگونه تقاضا و دادخواست تعدیل مهریه بدهیم؟

چگونه تقاضا و دادخواست تعدیل مهریه بدهیم؟

همانطور که در مقاله شرایط صدور حکم اعسار چیست؟ ذکر شد، زوج/شوهر در صورت عدم استطاعت مالی و اثبات آن می تواند دادخواست اعسار و تقاضای حکم اعسار کند که در نتیجه مهریه ای که باید بپردازد تقسیط می شود. اما ممکن است بعد از تقسیط مهریه شرایطی پیش آید که بر شرایط اعسار/معسر بودن او و حکم اعسار او تاثیرگذار باشد که در این حالت زوج یا زوجه می توانند تقاضا یا دادخواست تعدیل  بدهند.

تغییر در شرایط اعسار یا معسر بودن زوج/شوهر که مهریه همسر خود را بصورت اقساط می پردازد به دو حالت زیر صورت می پذیرد:

در حالت اول بواسطه بهبود شرایط مالی مرد/زوج از حالت اعسار خارج شده است – برای مثال صاحب ارثی می گردد یا حقوق اش افزایش می یابد – که در این حالت دیگر نمی توان او را معسر دانست. در این شرایط زوجه/زن می تواند از دادگاه تقاضای تغییر شرایط پرداخت مهریه یا تعدیل مهریه به جهت افزایش مبلغ اقساط را بدهد. البته در شرایط مانند به ارث بردن مال توسط زوج دیگر تقاضا/دادخواست تعدیل موضوعیت ندارد، زیرا که زوج ممکن است بتواند مهریه را کامل با بخش اعظمی از آن را پرداخت کند و امکان اجرای کامل حکم یا همان پرداخت کامل مهریه را وجود داشته باشد.

در حالت دوم برای دادخواست تعدیل مهریه شرایط زوج/مرد به حالت منفی تغییر می کند و در واقع شرایط مالی او بدتر می شود؛ برای مثال حقوق او کاهش می یابد و یا حتی بیکار یا بیمار می شود بطوریکه دیگر قادر به کار کردن نیست. در این شرایط زوج/مرد می تواند دادخواست تعدیل مهریه از جنبه منفی آن را از دادگاه بخواهد؛ بدین معنی که تقاضا به جهت کاهش میزان اقساط مهریه را داشته باشد.

تقاضا یا دادخواست تعدیل مهریه می تواند در همان ابتدای تقسیط مهریه و در دادگاه تجدید نظر صورت پذیرد، به گونه ای که اگر زوج بتواند ثابت کند که توانایی پرداخت پیش پرداخت یا حتی اقساط تعیین شده برای مهریه را ندارد می تواند دادخواست تعدیل مهریه را تنظیم کرده و از دادگاه تقاضای کاهش اقساط مهریه را داشته باشد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 4
sigmaمجموع آرا: 5

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 173
تعداد کل آرا: 2575
تعداد کل بازدیدها: 626804


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)