چگونه به موقع بیدار شده و به سرکار برسیم؟(نحوه تهیه یک برنامه روزانه)

چگونه به موقع بیدار شده و به سرکار برسیم؟(نحوه تهیه یک برنامه روزانه)

بسیاری از ما از دیر به سرکار رسیدن و تاخیر در محل کار ناراحت هستیم؛ زیرا چنین حالتی هم برای ما استرس زا و اضطراب آور است و هم در بهره وری و توسعه شغلی و سبک زندگی ما تاثیرگذار است. داشتن یک برنامه منظم و یک رویه عمل به شرح زیر می تواند به شما در فائق آمدن بر این مشکل و به موقع به سر کار رسیدن کمک کند.

ابتدا سعی کنید که زمان مشخصی برای خوابیدن در شب هنگام و بیدار شدن در صبح داشته باشید. این کار باعث می شود که شما در چارچوب یک هدف و برنامه منظم کاری عمل کنید. برای مثال سعی کنید هرشب ساعت 11 شب بخوابید، صبح ساعت 7 بیدار شوید تا برای ساعت 9 صبح در محل کار خود باشید.

سعی کنید در هر صبح زمانی را برای اولویت بندی کارهای آن روز اختصاص دهید. همچنین کارها و فعالیت هایی که در 2 یا 3 روز آینده نیز باید انجام دهید، مشخص و حسب اهمیت و ضرورت اولویت بندی کنید. در اولویت بندی کارهای خود سعی کنید موارد زیر را در نظر بگیرید:

  • کارها و فعالیت های ضروری و مهم باید ابتدا صورت گیرند
  • کارهای با ضرورت کمتر اما مهم باید در اولویت دوم باشند.
  • کارهای با ضرورت اما اهمیت کمتر باید در اولویت سوم باشند یا درصورت امکان به شخص دیگری واگذار شوند.
  • کارهایی که اهمیت و ضرورت ندارند نیز باید از فهرست اولویت بندی شما خارج شوند.

سعی کنید برای هر روز خود هدفی معین کنید و براساس اولویت بندی حداقل 3 کار را انجام دهید. البته سعی کنید که در این مسئله فشار روی خود نیاورید، توانمندترین افراد حداکثر 3 تا 5 کار را در روز انجام می دهند.

توجه کنید که باید برای هر برنامه ای موارد اضطراری نیز در نظر بگیرید؛ در واقع برنامه ریزی روزانه شما باید منعطف باشد. زیرا ممکن است حوادثی مانند یک تصادف، زخمی شدن و امثالهم برنامه روزانه شما را بهم بریزد.

کارها را بطور مستمر و بدون وقفه انجام دهید. توجه کنید که آغاز هرکاری دشوار است. پس از آغاز کار و انجام دادن آن سعی کنید آن را قطع نکرده یا استراحت و وقفه های طولانی بین آن داشته باشید. البته اگر انجام کاری در یک روز مانند کتاب خواندن می تواند خسته کننده باشد سعی کنید در یک برنامه منظم برای مثال روزانه 2 ساعت کتاب را مطالعه کنید. وجود چنین برنامه های منظمی می تواند به عادات و رفتارهای شما در خوابیدن و از طرف دیگر صبح از خواب بیدار شدن کمک کند.

توجه داشته باشید که شکل دهی این عادات رفتاری و عملکردی روزانه که خوابیدن و بیدار شدن نیز بخشی از آن است برای کسانیکه چنین برنامه ریزی های منظم روزانه برای زندگی شخصی خود نداشته اند، در ابتدا دشوار است و بعد از چندین روز تمرین کردن به آن عادت کرده و به الگوی رفتاری شما تبدیل می شود.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مولف مقالات علمی سایت چگانه بوده و به حوزه فاوا و کارآفرینی علاقه دارند.

تعداد کل مقالات: 260
تعداد کل نظرات : 65
تعداد کل آرا: 1004
تعداد کل بازدیدها: 105890


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)