چگونه از خودرو خود مراقبت کنیم؟(2)

چگونه از خودرو خود مراقبت کنیم؟(2)

این مقاله، ادامه مقاله چگونه از خودرو خود مراقبت کنیم(1) است و چند نکته دیگر که در حفظ و نگهداری خودرو و افزایش طول عمر آن موثر است را بیان می کند.

4. وقفه هاي مداوم و مصرف سوخت بالاي خودرو

وقفه هاي مداوم خودرو به سه دليل مي تواند باشد: اول، عدم احتراق درست در سيلندر به دليل مشکل جرقه زني. دوم، عدم احتراق به دليل مشکل سوخت رسانی. سوم، سيلندري که تراکم را از دست داده است.

حل مشکل جرقه زنی                                    

اگر شما يک کابل شمع را جدا کنيد و انتهاي آن را به ترمينال کابل ها يا هر سطح فلزي ديگر وصل کنيد بايد جرقه اي مشاهد کنيد يا صداي جرقه زدن را بشنويد. جرقه نزدن در اين حالت حاکي از آن است که کابل خراب است و ولتاژ درون کلاهک ترمينال و نه درون کابلها ايجاد مي شود. شما مي توانيد با جدا کردن کلاهک و تميز کردن و رفع ترکهاي آن اين مشکل را برطرف کنيد. در سيستم هاي فاقد ترمينال اين مشکل حاکي ازآن است که سيم درون کابل سوخته است. توجه داشته باشيد که در اين سيستمها هر کابل دو سيلندر را محترق مي کند. در نتيجه اگر هر دو سيلندر عمل نمي کنند مشکل ميتواند از کابل باشد ولي اگر تنها يکي از سيلندرها عمل نمي کند قاعدتا مشکل از کابل نمي باشد.

اگر تمام کابلها به خوبي عمل جرقه زني را انجام مي دهند اقدام بعدي شما اين بايد باشد که کابل جرقه زني سيلندر معيوب را جدا کنيد. رسوب مشکل معمول اين گونه عيبهاست پس انتهاي کابل را خوب براي رسوب بررسي کنيد و اگر رسوبي مشاهده کرديد به خوبي آن را تميز کنيد. به نوع رسوبي که ايجاد شده نيز بايد توجه داشته باشيد. رسوبات سياه، ضخيم و مرطوب حاکي از آن است که سيلندر خودروي شما روغن مي سوزاند(شايد به دليل شکستگي سوپاپ ها يا رينگ ها). ولي اگر رسوبات قهوه اي يا خاکستري رنگ هستند مشکل خاصي وجود ندارد و رسوبات معمولي ايجاد شده هستند. البته کابل ها ممکن است به دليل اينکه براي مدت زيادي استفاده شدند و عوض نشده اند اين گونه رسوب گرفته اند يا مي تواند به اين دليل باشد که دامنه دماي قابل تحمل اين کابل ها مناسب اين موتور نيست و شما بايد کابل هايي با دامنه دمايي بالاتر تهيه کنيد. همچنين اين مشکل مي تواند ناشي از توقف و حرکتهاي مدوام باشد.

عيب يابي سوخت رساني

اگر سيلندر معيوب شما از لحاظ جرقه زني مشکلي ندارد و موتور خودروي شما سيستم تزريق سوخت چندگانه دارد شايد مشکل از انژکتورهای(تزریق کننده) معيوب می باشد.

براي تشخيص اين عيب موتور را روشن کنيد و انگشت خود را روي تزريق کننده هاي سوخت قراردهيد. دراين حالت شما بايد احساس لرزشي درآنها ايجاد کنيد. اگر شما احساس لرزشي درآنها نمي کنيد به اين معني است که يا تزريق کننده خراب است و يا تزريق کننده ولتاژي را از طريق سيمهاي خود دريافت نمي کند. شما مي توانيد وجود ولتاژ را با وصل کردن آنها به ولتمتر يا يک چراغ دوازده ولتي امتحان کنيد. براي اين کار سيمهاي وصل کننده تزريق کننده ها را از آنها جدا کنيد و ولمتر و چراغ تست را بين اين سيمها و تزريق کننده ها وصل کنيد. اگر شما فلاش زدن چراغ يا ولتاژي در ولتمتردر هنگام کار کردن موتور مشاهد نمي کنيد مشکل از سيم کشي يا سيستم کامپيوتري شما مي تواند باشد که اين خود به عيب يابي جداگانه اي نياز دارد. اگر ولتاژي وجود دارد ولي تزريق کننده ها عمل نمي کنند نشان از آن است که تزريق کننده خراب است و بايد تعويض شود.

در برخي از مواقع حالت فريبنده اي به وجود مي آيد به اين صورت که شما ولتاژي مشاهده مي کنيد و تزريق کننده ها نيز به ظاهر مي لرزند اما عمل سوخت رساني به دليل وجود رسوبات سوختي درون آنها صورت نمي گيرد. در اين حالت اگر جرقه زني و تراکم به خوبي در سيلندر معيوب انجام مي گيرند شما مي توانيد نتيجه بگيريد که تزريق کننده ها مسدود شده اند. طرق تميز کردن تزريق کننده معيوب نيز در بالا ذکر شد.

عيب يابي عمل تراکم سيلندر

اگر سيلندر مرده از لحاظ جرقه زني و سوخت رساني مشکلي ندارد تنها مسئله اي که باقي مي ماند مشکل تراکم است. محتمل ترين مشکل در اين حالت مي تواند سوپاپ معيوبي باشد که نشتي دارد. معمولا مشکل از سوپاپ خروجي است زيرا اين سوپاپ از سوپاپ ورودي گرمتر مي شود و زودتر خراب مي شود. موارد ديگر ايجاد اين عيب مي تواند يک واشر سرسيلندر سوخته يا لوب ميل بادامکهاي معيوب باشد.

تست تراکم سيلندر مي تواند نشان دهد که آیا سيلندر تراکم نرمال خود را دارد. علاوه بر اين تست، تست نشتي نيز مي تواند کمک بزرگي به عيب يابي کند. نشت هوا از سوپاپ خروجي حاکي از معيوب بودن سوپاپ خروجي است. نشت هوا به درون منيفولد ورودي سوخت نيز حاکي از معيوب بودن سوپاپ ورودي است. نشت هوا به سيلندر مجاور نيز حاکي از معيوب بودن واشر سر سيلندر است و در نهايت نشت اندک حاکي از خميدگي لوب ميل بادامک باشد.

رفع نشتي سوپاپ ها احتياج به درآوردن سيلندر و تعمير اساسي سوپاپ ها دارد. نشتي سر سيلندر نياز به درآوردن سرسيلندر و تعويض سر سيلندر دارد. و در نهايت مشکل لوب ميل بادامک به تعويض آن يا ليفترها منجر خواهد شد.

5. توجه به انژکتورها

انژکتورها(تزریق کننده ها) در واقع به ندرت کثيف مي شوند بلکه غالبا با رسوبات سوخت مسدود مي شوند و اين حالت به نوبه خود مقدار سوخت تزريق شده به وسيله اين تزريق کننده ها را کاهش مي دهد و نهايتا موجب مي شود مشکلاتي از قبيل احتراق نامناسب، وقفه و يا پت پت در موتور ايجاد شود.

تزريق کننده های سوخت چيزي جز دهانه هاي اسپري کننده نيستند. زمانيکه فشار مجاري سوخت بيش از ميزاني می شود که فنرهاي دريچه ها توانايي تحمل آن را داشته باشند، انژکتورهاي مکانيکي به دريچه ها اجازه مي دهند که سوخت را از اين دهانه ها خارج کنند. در انژکتورهاي الکترونيکي يک ميله سيم پيچ فنري دريچه ميله اي يا توپي را زمانيکه انژکتورها توسط کامپيوتر نيرو گرفتند به بيرون فشار مي دهد.

انژکتورها در انواع متنوعي ارائه مي شوند. انواع اوليه آن از مدل بوش بوده اند که بيشترين احتمال رسوب گرفتن را دارند. در سال 1989 ميلادي شرکت جنرال موتورز نوعي از انژکتور به نام مولتک را که دريچه هاي توپي دارند را معرفي کرد و ادعا کرده است که در مقابل رسوب مقاومترند. نوعهاي ديگر انژکتورها دريچه هاي ديسکي دارند که اين نوع نيز در مقابل رسوب مقاوم بیشتری دارند. حقيقت اين است که هيچ انژکتوري درمقابل رسوب مقاوم نيست اما برخي از انواع آن مشخصا دراين مورد بهتر از نوع هاي ديگر هستند.

کمترین رسوب گیری مي تواند مشکل ساز باشد. زيرا روزنه هاي انژکتور چنان کوچک هستند که نمي توانند دربرابر جرياني از سوخت مقاومت کنند. براي اينکه احتراق به خوبي صورت بگيرد انژکتورها بايد بخار مخروطي شکل از سوخت ايجاد کنند. درنتيجه رسوب يا گرفتگي انژکتورها مي تواند منجر به ورود جريان زيادي از سوخت شود که تبخير مي شوند و به صورت نامناسب مي سوزند. اين حالت متعاقبا به عملکرد نامناسب موتور، گسيل گازهاي مخرب ويا وقفه هاي کار موتور شود.

تميزکردن انژکتورها

رفع رسوب گرفتگي انژکتورها با تميز کردن يا تعویض کردن آن -در صورتي که آنها بيش از حد رسوب گرفته اند و به تميز کردن جواب نمي دهند- صورت می گیرد. البته تعويض انژکتورها هزينه بالايي دارد.

اگر انژکتورهاي خودروي شما رسوب گرفته اند مي توانيد با فشار محلول هايي يا با خارج کردن آنها از خودرو آنها را تميز کنيد. البته افزودني هاي سوختي نيز موجود است که ادعا مي شود انژکتورها را تميز مي کنند ولي غالبا تميز کردن به وسيله چنين محلول هايي حداقل کارايي را دارد. پس بهتر است که پول خود را صرف تميز کردن اساسي آن کنيد!

کيت هاي تميز کردن انژکتور نيز وجود دارد که شبيه به کيت هايي است که متخصصان به کار مي برند. اما اين کيت ها غالبا فریبنده هستند و شايد نتايج نامطلوبی نيز به همراه داشته باشند، به همين دليل به شما توصيه مي کنيم که خودرو را نزد متخصص ببريد.

رويه تميز کردن انژکتورها درون خودرو به اين صورت است که محلول را از درون مجاري تزريق سوخت عبور ميدهند و ماده حل کننده، رسوبات را شسته و حل می کند. معمولا اين نوع تميز کردن نتيجه خوبي دارد اما اگر خودروي شما به اين نوع رسوب زدايي جواب گو نبود تميز کردن با بازکردن انژکتور مي تواند گزينه مناسبی باشد. اين کار با تجهيزات خاصي صورت مي گيرد. اين دستگاه ها طوري طراحي شده است که جريان معکوسي را با فشار به انژکتورها وارد کنند تا هر ماده اي که درون آنها محبوس شده است را از بين ببرد. درضمن اين نوع تميز کردن به مکانيک اين امکان را مي دهد که طريقه پاشش انژکتورها را و اينکه احيانا نوعي جريان سوختي درآنها ايجاد نشود را بررسي کند. هزينه اين نوع رسوب زدايي به دليل زحمتي که دارد بالاتر است ولي قطعا نتيجه بهتري مي گيريد.

تميز نگاهداشتن انژکتورها

بهترين کار براي به حداقل رساندن یا حذف رسوب زا بودن و متعاقبا تميز کردن آن اين است که نوع مرغوبي از بنزين که حاوي مواد کافي براي جلوگيري از ايجاد رسوب است را بکار بگيريد. البته غالب مارکهاي بنزين امروز حاوي چنين مواد افزودنی هستند. قاعده اين است که بنزين هاي درجه بالا از ميزان مواد تميز کننده بيشتري برخوردار باشند.

اگر شما مي خواهيد بنزين درجه پاييني بخريد به شما توصيه مي کنيم که براي تميز نگاهداشتن انژکتورها از مواد افزودني که درهنگام سوختگيري به باک افزوده مي شود استفاده کنيم.

6. توجه به فيلتر سوخت(بنزین)

براي خودروهايي با کارکرد بالا تعويض فيلتر سالانه به صورت اقدامي پيشگيرانه به دو دليل توصيه مي شود. زمانيکه خودرو 6 يا 7 سال عمر کرده است مقدار قابل توجهي از خرده ذرات و زنگار در مخزن سوخت وجود دارد. زنگار بوسيله رطوبت و چگالش و خرده ذرات در هر زمان که شما سوخت مي گيريد در فیلتر جمع می شوند. در نتيجه تعويض اين فيلتر به صورت منظم و دوره اي ريسک مسدود شدن فیلتر را حداقل مي کند.

خودروهاي جديدتر فواصل خاصي براي تعويض فيلتر ندارند و در واقع عمر اين فيلترها مادام العمر است که مي توان گفت تقريبا هيچ گاه نياز به تعويض کردن آنها نيست. ولي هر فيلتري اگر بیش از حد خرده ذرات و زنگار بگيرد مسدود خواهد شد.

در واقع بنزين بايد در پمپ فيلتر شود. اما در برخي مواقع اين عمل صورت نمي گيرد. بعبارتي سوختي که شما وارد باک مي کنيد ممکن است با آب از مخازن زيرزميني يا مخلوطي از الکل يا بوسيله مسئول بی دقت پمپ بنزين آلوده شده باشد. درنتيجه مي توان گفت تضميني براي پاک بودن سوخت وجود ندارد. تعويض فيلتر به صورت دوره اي تنها ريسک مسدود شدن مجاري را کاهش مي دهد. در مدت زمان خاصي هر فيلتري نهايتا به پايان عمر خود خواهد رسيد. حتي اين احتمال وجود دارد که يک خودرو تازه توليد که شما به تازگي از نمايشگاه خارج کرديد نيز خيلي زود باک آلوده اي پيدا کند.

برای بررسی اینکه آیا نیاز به تعویض فیلتر دارید یا خیر، مي توانيد آن را خارج کنيد و با دميدن باد به آن بررسي کنيد که آيا باد را به راحتي از آن عبور می کند یا خیر. در غير اين صورت شما حتما بايد فيلتر را تعويض کنيد.

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 2

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 303
تعداد کل نظرات : 142
تعداد کل آرا: 1277
تعداد کل بازدیدها: 181219


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)