چک برگشتی | زمان مناسب برای برگشت زدن چک | شرایط برگشت زدن چک بخش اول

چک برگشتی | زمان مناسب برای برگشت زدن چک | شرایط برگشت زدن چک بخش اول

حتماً برای شما هم پیش آمده است که چکی در دست دارید و برای دریافت وجه آن به بانک مراجعه می کنید و با اعلام می کند که مبلغ چک در حساب صادر کننده چک وجود ندارد و کم بود موجودی دارد، در چنین شرایطی انسان بسیار ناراحت می شود و حتی گاهی عصبانی و دلخور نیز می گردد و تصمیم به برگشت زدن چک می گیرد، اما آیا در مورد قوانین و نحوه برگشت زدن چک اطلاعات کافی دارید؟ آیا می دانید بهتر زمان برگشت زدن چک چه موقعی است؟ برای پاسخ به این سوال این مقاله را به صورت کامل مطالعه کنید.

 1- بهترین تاریخ برای برگشت زدن چک، از تاریخ سررسید، ظرف 15 روز می باشد. این موضوع چند اثر دارد اولاً وصف تجاری چک حفظ و در صورتی که شما بخواهید در مطالبه وجه چک بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته بنمائید، بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تامین صادر خواهد شد. ثانیاً امکان مراجعه به ظهرنویسی که محل اقامت او با بانک محال علیه در یک شهر می باشد نیز، محفوظ خواهد شد.

2- برای چک هایی که به تاریخ روز صادر شده اند و علاوه بر آن وعده دار، سفید امضاء، مشروط، تضمینی و یا بدون تاریخ نیستند می توان در جهت حفظ وصف کیفری و امکان طرح شکایت کیفری ظرف 6 ماه از تاریخ سررسید، چک را برگشت زد و ظرف 6 ماه از تاریخ برگشت نیز اقدام به طرح شکایت کیفری نمود.

3- چنانچه چکی قبل از سررسید به حساب خوابانده شود تا از طریق کلی وصول شود، این موضوع از دلایل اثباتی وعددار بودن چک خواهد بود و وصف کیفری چک منتفی می باشد و صرفاً چنین چک هایی را می توان از طریق دادگاه حقوقی و یا اجرای ثبت وصول نمود.

چک برگشتی | زمان مناسب برای برگشت زدن چک | شرایط برگشت زدن چک بخش اول

4- چک اگر به صورت سفید امضاء، مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعددار صادر شود، در صورت برگشت خوردن فاقد وصف کیفری بوده و صرفاً می توان از طریق دادگاه حقوقی و یا اداره اجرا ثبت در مقام مطالبه وجه آن بر آمد و بایستی توجه نمود که در مراجعه به اجرای ثبت صرفاً اجرائیه علیه صادر کننده چک صادر می شود. و اصل مبلغ مندرج در چک قابل مطالبه می باشد و برای دریافت خسارت تاخیر تادیه بایستی به مراجع قضایی مراجعه نمود. در حالیکه در مراجعه به مرجع قضایی علاوه بر آن می توان علیه صادر کننده طرح دعوی نمود، می توان علیه ظهر نویس و ضامن نیز مبادرت به طرح دعوی کرد. همگی این افراد متعاقباً مسئول پرداخت وجه چک بوده و علاوه بر آن که در کنار اصل مبلغ چک می توان تقاضای محکومیت مسئولین پرداخت چک به خسارت تاخیر تادیه و همچنین هزینه دادرسی را نمود. که از طریق اجرای ثبت می توان بعد از ابلاغیه اجرائیه چنانچه اموالی از صادر کننده شناسایی شد جهت توقیف به اجرای ثبت معرفی نمود و همچنین امکان ممنوع الخروج نمودن بدهکار را از طریق اجرای ثبت وجود دارد و در مراجعه به دادگاه حقوقی نیز بعد از صدور حکم قطعی و اجرائی و متعاقب ابلاغیه اجرایی و گذشت فرجه قانونی 10 روزه جهت پرداخت محکوم از سوی بدهکار امکان توقیف اموال و ممنوع الخروج نمودن و همچنین جلب بدهکار وجود خواهد داشت.

- نکته دیگر اینکه در شکایت کیفری نیز صرفاً می توان علیه صادر کننده شکایت کیفری نمود و علیه ظهرنویس و ضامن نمی توان شکایت کیفری نمود.

5- در زمان صدور گواهینامه عدم پرداخت باید دقت نمود که مشخصات صادر کننده و همچنین دارنده چک به انضمام علت برگشت خوردن چک به صورت کامل درج شده باشد. در صورت ناقص بودن هر یک از موارد مراتب به بانک مربوطه اعلام تا نسبت به تصحیح موارد ناقص اقدام شود.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 4

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 1101
تعداد کل نظرات : 36
تعداد کل آرا: 2645
تعداد کل بازدیدها: 148588
چک برگشتی | زمان مناسب برای برگشت زدن چک | شرایط برگشت زدن چک بخش اول
چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 4


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)