چه زمانی و در چه مواردی استخاره صحیح و جایز است؟

چه زمانی و در چه مواردی استخاره صحیح و جایز است؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/06/15

در مقاله انواع و روش های استخاره کردن درخصوص استخاره، انواع و روش های انجام استخاره توضیح داده شد. در این نوشته سعی می شود به این موضوع پرداخته شود که اساسا چه زمانی و در چه مواردی می توان و بهتر است استخاره انجام شود.

در اکثریت روایات به مشورت کردن با دیگران و تامل و بررسی درخصوص انجام کار پیش از استخاره توصیه شده است و استخاره تنها در حالتیکه شما در موقعیت دو راهی و واماندگی بوده اید، کاربرد دارد و بهتر است استخاره انجام شود. باید یادآور شوم که استخاره برای رفع حیرت و تردید در انجام کارهای مباح است و در کارهای حرام  و مکروه استخاره هیچ جایگاه و کاربردی ندارد. در مورد کارهای مباح و خیز نیز همانطور که ذکر شد، تنها در حالتیکه فرد در تردید و حیرت است باید استخاره نماید. در نتیجه می توان گفت در کارهای خیری که تردید در آن وجود ندارد(چه خود عمل و چه کیفیت و چگونگی انجام آن) نیاز به استخاره نیست. این قبیل امور شامل ازدواج، معامله، انتخاب شغل و امثالهم می شود.

استخاره کردن در موارد زیر جایز و صحیح نیست:

استخاره در امور واجب و مواردیکه از واجبات دین هستند. برای مثال استخاره درخصوص اینکه وضو را چگونه یا کجا بگیرد؟!

استخاره در امور جزئی و بی اهمیت که ارزش استخاره ندارد مانند اینکه آیا از این مسیر برود یا مسیر دیگر!

استخاره در مورد اموری که از طریق شرع، عقل و تجربه بشری پذیرفته شده است. برای مثال استخاره در مورد درمان بیماری که تمامی پزشکان(با مشورت با چندین پزشک) می گویند تنها این طریق درمان می شود.

  در پاسخ به این سوال یعنی موردیکه برای مثال فردی در مورد انجام یک معامله استخاره کرده و ممکن است استخاره بد بوده باشد، آیا می توان به استخاره آن فرد برای انجام معامله توجه و اتکا کرد، باید گفت که استخاره تنها در یک شرایط و برای یک مورد و شخص خاص ارزش و اعتبار داشته و نمی توان به استخاره کسی دیگر در یک مورد مشابه/یکسان تکیه کرد یا کسی نمی تواند جواب استخاره خود را به شخص دیگری تحمیل نماید. یعنی یک فرد نمی تواند با استناد به اینکه استخاره در معامله برای شخص دیگری بد بوده است، معامله خود را حتی اگر طرف مقابل در معامله همان فرد باشد، انجام ندهد.

آیا می توان به استخاره عمل نکرد؟

عمل به استخاره می تواند انجام نشود، اما توصیه شده است که استخاره چه خوب و چه بد باشد به آن عمل شود، زیراکه اساسا اگر شما استخاره می کنید به جهت مشورت گرفتن و در حالت واماندگی است و اگر بخواهید آنچه خود می خواهید انجام دهید، نیاز به استخاره نیست.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 0
مجموع آرا: 0

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 358
تعداد کل آرا: 3777
تعداد کل بازدیدها: 1386163

نظرات کاربران

*