چرا تعداد نوزادان پسر بیشتر از تعداد نوزادان دختر است + فیلم

چرا تعداد نوزادان پسر بیشتر از تعداد نوزادان دختر است + فیلم

بسیاری از زوج ها بر این باورند که دختر یا پسر شدن نوزادشان اتفاقی است و این امر تنها به کروموزم ها بستگی دارد. اما حقیقت این است که جنسیت نطفه و جنین شکل گرفته به عواملی دیگر بستگی دارد که در این نوشته و فیلم به برخی از ریشه ها و دلایل دختر یا پسر شدن افراد می شود. این عوامل سبب شده است که تعداد نوزادان پسر در جهان بیش از تعداد نوزادان دختر باشد.

همانطور که در فیلم زیر مشاهده و بیان می شود، یکی از عوامل مهم در تعیین جنسیت جنین و نوزادان عوامل طبیعی هستند. البته در برخی از کشورها پزشکان و دانشمندان با دخالت توانسته اند بر جنیسیت نطفه و جنین تاثیر بگذارند، اما این دخالت تنها توانسته است که احتمال تولد یک جنسیت را بیشتر بکند. چنین دخالت پزشکی خود یکی از عوامل افزایش تعداد نوزادان پسر نسبت به دختر بوده است. مطالعات نشان داده اند که آمیزش انسان و روابط جنسی منجر به نسبت تولید 150 نطفه نر نسبت به 100 نطفه ماده می شود.

متاسفانه در طبیعت و در بین همه موجودات بویژه پستانداران احتمال بوجود آمدن جنین پسر نسبت به جنین دختر بیشتر است. اما عواملی فراتر از این، در شکل گیری نطفه پسر و متعاقبا زنده ماندن نوزاد و فرزند پسر موثر است. این عوامل می توانند مانعی بر این ویژگی طبیعی در موجوداتی همچون انسان شود. یکی از این عوامل شرایط زندگی و رفاهی است که مادر در آن زندگی می کند. مطالعات نشان داده اند که برای مثال در زمان های قحطی، شکل گیری نطفه نر و تولد نوزاد پسر کمتر می شود. در بین دیگر موجودات زنده و حیوانات نیز همین شرایط مشاهده شده است؛ یعنی هنگامیکه منابع غذایی برای این موجودات زیاد و فراوان باشد، تولد حیوان نر بیشتر شده و هنگام کاهش غذا تولد حیوان نر کمتر و حیوان ماده بیشتر می شود. پس شرایط غذایی و رفاهی یکی از عوامل موثر بر افزایش تولد پسران است.

برای اطلاعات بیشتر فیلم زیر در خصوص عامل افزایش تعداد پسران نسبت به دختران را مشاهده کنید.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند

تعداد کل مقالات: 280
تعداد کل نظرات : 142
تعداد کل آرا: 1224
تعداد کل بازدیدها: 171556


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)