چرا برخی از زنان با مردان متاهل رابطه دارند | علل رابطه داشتن زنان با مردان متاهل چیست

چرا برخی از زنان با مردان متاهل رابطه دارند | علل رابطه داشتن زنان با مردان متاهل چیست
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/11/12

گاهی در بین مردم می شنویم که فلان مرد با اینکه زن و بچه دارد، برای خود معشوقه هم دارد و یا فلان زن با فلان مردن متاهل رابطه دوستی دارد. این گونه رفتارها می تواند موجب تعجب انسان شود، ولی اگر کمی فکر کنیم، می بینیم که رفتارهای این چنینی دلایل خاص خود را دارند.

در دوران معاصر نوآوری های تکنولوژیکی و شبکه های اجتماعی به یکی از بخش های جدای ناپذیر زندگی تبدیل شده اند. به همین دلیل به افراد این امکان را داده اند که به راحتی ار روابط خود مراقبت نمایند. در نتیجه این امر، مشاهده می شود، تعداد افرادی که دارای خانواده و همسر می باشند، ولی با افراد دیگر رابطه عاشقانه دارند، هم به میزان زیادی افزایش یافته است. اما داشتن رابطه ممنوع با مردانی متاهل چه سختی ها و فشارهایی دارد؟ زنانی که با مردان متاهل رابطه دارند، چه احساسی را بدست می آورند؟ چه دلیلی برای رفتار این تیپ از زنان وجود دارد؟، که آنها دوست دارند، به روابط شان را با مردان متاهل ادامه دهند؟ آیا علل آن می توان پول، عشق، اجبار، روابط جنسی و ... باشد.

در زندگی زنانی که با مردان متاهل ارتباط دارند، همیشه غم، اندوه، دورغ، حسادت و دعوا وجود دارد. دلایل این امر تلاش مردان برای ادامه رابطه بدون طلاق دادن همسرانشان می باشد. زنانی که با مردان متاهل رابطه دارند، باید از خودش سوال کند که، اگر مرد متاهلی که باهاش دارای ارتباط می باشند به همسرش دائم دورغ می گوید تا با وی ارتباط داشته باشد، تا کی برای وی هم دورغ می گوید، تا با زن دیگر در ارتباط باشد؟ و یا اگر می گوید که همسرش را دوست ندارد، در این صورت چرا همسرش را طلاق نمی دهد تا با وی باشد؟

در برخی جوامع اساسا زنانی که با مردان متاهل رابطه دارند، گناهکار شناخته شده و مجازات می شوند، در حالی که این مردان هستند، به همسران خود دروغ می گویند و خیانت می کنند. چرا که زنی که با مرد متاهل رابطه دارد، نسبت به همسر آن مرد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

- چگونه برخی زنان با مردان متاهل رابطه برقرار می کنند؟

بر اساس نظریات روانشناسان، زنانی که از سوی پدرشان ترد شده اند و خودسر و بدون پدر بزرگ شده اند، برای اثبات خود و برای آنکه برتری خود را به زنان دیگر اثبات کنند، به این روش دست می زنند. یعنی با به دست آوردن مرد زن دیگری، می خواهد خواسته های خود را بدست آورد.

همانطور که می دانیم، ما برای بدست آوردن چیزی که سخت می باشد و در دسترس نیست، بسیار تلاش می کنیم. از این جهت برخی از زنان به مردان متاهل هم این گونه نگاه می کنند، دوست دارند با آنها رابطه داشته باشند و عشق این مردان شوند. از این رو، ما از برخی مردان می شنویم که در دوران مجری هیچ ارتباطی با زنان دیگر نداشتند، ولی بعد از متاهلی زنان دیگر دوست دارند، با وی در ارتباط باشند.

البته تنهایی در زندگی زنان، مشکلات اقتصادی و غیره هم می تواند دلیل ارتباط با مردان متاهل باشد. با این حال مردانی که در این مورد خیانت می کنند، وضعیتشان در مقایسه با زنان بدتر است. چرا که این گونه از مردان در خیلی از مواقع با تلفن خود به راحتی نمی توانند، صحبت کنند، با ترس اینکه کسی آنها را ببیند همیشه استرس و ترس دارند. همیشه تلاش می کنند مخفی شوند، به همین دلیل مجبور به گفتن دورغ به هر دو طرف می شوند.

زنانی که با مردان متاهل ارتباط دارند، بعد از مدتی از وی می خواهند که همسرش را طلاق دهد و با وی به صورت آشکار و رسمی ارتباط داشته باشد و اگر مردان دوست نداشته باشند، زن خود را طلاق دهند، مجبور به گفتن دروغ می شوند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 5

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 1158
تعداد کل نظرات : 49
تعداد کل آرا: 2928
تعداد کل بازدیدها: 240022

نظرات کاربران

*