پیام های عرفانی قیام عاشورا| عرفان در قیام امام حسین(ع)

پیام های عرفانی قیام عاشورا| عرفان در قیام امام حسین(ع)
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1397/03/20

در مقاله پیام عاشورا چیست؟ درس هایی از قیام عاشورا درخصوص انواع پیام ها و درس هایی که از قیام امام حسین و واقعه عاشورا در کربلا می توان گرفت توضیح داده شد. از دسته پیام ها و درس هایی که از قیام عاشورا می توان گرفت درس های عرفانی و خداشناسی است که در زیر به اختصار مبانی عرفانی قیام عاشورا و امام حسین تبیین می شود.

در مبانی عرفانی مبحث فنا فی الله شدن مطرح می شود. بندگان خداوند باید تنها از یک خدای واحد که کل امور هستی به دست اوست پیروی کنند و عاشقانه و خالصانه پیرو و مرید او باشند. در این راه بنده عارف خدا تسلیم رضای خدا می شود، از تعلقات دنیوی دل می کند و در راه رسیدن و جذب در عشق واقعی معبود خود صبر و استقامت کرده و تسلیم رضای خدا می شود.

همه این مراتب و شرایط سیر و سلوک عرفانی را شما در رفتار و منش امام حسین(ع)، خاندان و یاران امام حسین و بطور کل در قیام عاشورا مشاهده می کنید.

امام حسین علیه السلام تنها در راه رضای خداوند و برای رسیدن به سرچشمه حقیقی عشق که همان درک محضر خداوند است از خودگذشتگی کرده و گام در مسیر قیام عاشورا گذاشته و در کربلا و در روز عاشورا حضور می یابند. یک عارف واقعی همانند امام حسین علیه السلام تنها برای درک محضر خداوند و فنا فی الله شدن است که از همه چیز دنیای خود و از جان خود می گذرد و این درس بزرگ قیام امام حسین است. در این راه خاندان و یاران امام حسین نیز به نوبه خود در این مسیر عرفانی و سلوک به حق گام برداشته اند و در مسیر رسیدن به حق تعالی گام برداشته اند.

رسیدن به حق تعالی بدون رنج و مصیبت و سختی نیست. با اندک مطالعه و بررسی وقایع مربوط به قیام عاشورا در می یابید که این قیام و واقعه عاشورا سراسر دشواری و مصیبت بوده است که تنها یک عارف حقیقی می تواند در برابر این مصائب و دشواری ها صبر و تحمل کند؛ زیرا که این بلایا و دشواری ها را آزمون حق تعالی دانسته و آن را بخشی از مسیر رسیدن به محضر حق تعالی و سیر و سلوک عرفانی می داند.

همانطور که حضرت حافظ درخصوص عرفا اینگونه بیان می کنند که:

هرکه در این بزم مقرب تر است     جام بلا بیشترش می دهند

صبر و استقامت در مسیر رسیدن به خدا و قرب اله الله نشانه تسلیم شدن در برابر رضایت خداوند است. اساسا در مراتب و سلوک عرفانی این دشواری ها و بلایایی که به انسان وارد می شوند آزمونی برای سنجش توان انسان در پیروی از تعالیم حق تعالی می باشند. این یعنی رضایت و تسلیم در برابر اراده حق تعالی است که تنها از عهده یک عارف واقعی مانند امام حسین علیه السلام بر می آید.

در نهایت در مسیر سیر و سلوک عرفانی یک عارف همیشه ذکر و یاد خدا را با خود دارد و در قیام امام حسین و وقایع عاشورا چندین مورد از این ذکر و یاد خداوند مشاهده می شود. از جمله اینکه در ظهر عاشورا و در بحبوحه جنگ و تیرباران سپاهیان ناجوانمرد یزید امام حسین نماز برپاداشتند و از یاد و حمد خداوند غافل نبودند.

در نتیجه بطور کل می توان گفت که قیام امام حسین و واقعه عاشورا سراسر مبانی عرفانی و سیر و سلوک به سمت حق تعالی است که لازمه آن از تعلقات دنیوی گذشتن، از جان گذشتن، ذکر خدا کردن و استقامت و صبر در مقابل مصائب و دشواری ها می باشد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 3
مجموع آرا: 2

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 387
تعداد کل آرا: 4084
تعداد کل بازدیدها: 1669116

نظرات کاربران

*