پیام های اخلاقی قیام عاشورا

پیام های اخلاقی قیام عاشورا
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/07/12

در مقاله پیام عاشورا چیست؟ درس هایی از قیام عاشورا درخصوص جنبه های مختلف پیام ها و درس هایی که از واقعه عاشورا و قیام امام حسین(ع) می توان گرفت توضیح داده شد. در این مقاله به یکی از ابعاد پیام ها و درس های واقعه عاشورا یعنی پیام ها و درس های اخلاقی واقعه عاشورا می پردازیم.

اخلاق یکی از سه بعد اساسی و مهم دین اسلام –اعتقاد، احکام و اخلاق- است که در بسیاری از احادیث و روایات جنبه های مختلف اخلاقی مورد توجه قرار گرفتند. در واقعه عاشورا و قیام امام حسین(ع) نیز مبانی اخلاقی به خوبی مورد توجه قرار گرفته و تبیین شده اند. مبانی مختلف اخلاقی که در زیر برخی از آنها توضیح داده می شوند.

درس آزادگی در قیام عاشورا: آزادگی را در تعالیم اسلامی و بطور خاص بیانات امام حسین(ع) می توان عدم تعلق دنیوی و در واقع آزاد شدن از تعلقات دنیوی تعریف کرد. آزادگی بدان معناست که انسان کمال و شرافت و حرمت خود را بشناسد و تن به هر کار پست و حقیری در دنیا نداده و ارزش های انسانی را زیرپا نگذارد. در واقع قیام عاشورا و نبرد کربلا نشان دهنده آزاد بودن امام حسین از تعلقات و لذایذ دنیاست که به گفته خود ایشان: مرگ با عزت بهتر از حیات ذلیلانه است. یعنی برخی مواقع در زندگی انسان شرایط به گونه ای است که باید به هر خفت و خاری و سر فرود آوردن در مقابل ظلم و باطل تن در دهد که این در واقع زندگی پست و ذلیلانه است و امام حسین(ع) مرگ و شهادت را به پذیرفتن باطل(که به همراه تعلقات و لذت های دنیوی است) ترجیح دادند.

ایثار و فداکاری: ایثار یعنی از خودگذشتگی و این به معنای این است که دیگران را به خود مقدم داشتن. ایثار و فداکاری می تواند در زندگی مادی و امور روزمره واقع شود و حد غایت آن از جان گذشتن است. یعنی می توانید شما مال خود را به دیگران ببخشید که این سطح و نوعی از ایثار و فداکاری است یا کمی به شخص دیگری بکنید اما در غایت از خودگذشتگی و ایثار کاریست که امام حسین(ع) انجام دادند و آن گذشتن از جان خود و یارانشان است. امام حسین(ع) جان خود، خانواده و یارانشان را در راه دین و مبارزه با ظلم و باطل فدا کردند.

تکریم و احترام به انسان: برخلاف اهل باطل که انسان ها را ابزار تامین خواسته و منافع شخصی و مادی خویش می دانند، در دیدگاه اسلامی امام حسین(ع) انسان دارای ارزش و کرامت است و این در رفتار و عمل ایشان در وقایع عاشورا نمود می یابد. نمونه ای از این کرامت و تکریم انسان توسط امام حسین علیه السلام را می توان در داستان حر دید که وقتی حر توبه کرد و به اردوی امام حسین پیوست، خود شک داشت که امام حسین علیه السلام او را بپذیرد اما امام حسین حر را پذیرفت و از خود طلب بخشش برایش کرد.

صبر و استقامت: درس صبر در برابر مشکلات از دیگر درس ها و پیام های اخلاقی واقعه عاشورا و منش امام حسین(ع) است. صبر و تحمل امام حسین علیه السلام بر حوادث و مشکلاتی که به ایشان واقع می شود و همچنین در سخنان و توصیه هایی که ایشان به اهل بیت و یارانشان می کنند، کاملا نمود می یابد. بطور کل آنچه در پیش از روز عاشورا برای امام حسین اتفاق افتاد(مانند عهد شکنی کوفیان)، آنچه در جریان واقعه کربلا و روز عاشورا اتفاق افتاد(مانند از دست دادن بهترین یاران و فرزندان امام حسین-حضرت علی اصغر(ع)-) و آنچه بعد از عاشورا به وقوع می پیوندد مانند ظلم هایی که به خاندان امام حسین می شود، همگی سخت ترین مشکلات و مصائب هستند که مقاومت و صبر در برابر آنها درس و پیامی برای ما می تواند باشد.

فتوت و جوانمردی از دیگر درس های قیام امام حسین و واقعه عاشورا است. فتوت و جوانمردی را می توان به مردانگی تعبیر کرد که خود مجموعه ای از صفات مانند دستگیری و کمک به دیگران، دروغ نگفتن، خیانت نکردن، شجاعت، وفای به عهد و بخشش را شامل می شود. در جریان قیام عاشورا هانی کسی بود که مسلم بن عقیل را در خانه خود پنهان کرده بود و وقتی دستگیر شد ابن زیاد او را وادار کرد که جای مسلم بن عقیل را بگوید که هانی حتی تا پای جان خود ایستاد و مسلم بن عقیل را تحویل نداد و این یک درس بزرگ جوانمردی و آزادگی است. در مقابل تیر زدن نامردانه سپاهیان یزید به حنجر حضرت علی اصغر(ع) و جمله ای که امام حسین می فرمایند(اگر دین ندارید حداقل آزادمرد باشید) خود درس جوانمردی و فتوت به انسان می دهد.

درخصوص درس های اخلاقی قیام عاشورا و واقعه کربلا بسیار می توان سخن گفت که از میان آن می توان از توکل، جهاد با نفس، شجاعت، عزت و متعهد بودن را می توان نام برد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 3
مجموع آرا: 1

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 387
تعداد کل آرا: 4081
تعداد کل بازدیدها: 1667822

نظرات کاربران

*