نماز آیات چگونه است | چگونه نماز آیات بخوانیم | قنوت نماز آیات چگونه است | خواندن نماز آیات چگونه است

نماز آیات چگونه است | چگونه نماز آیات بخوانیم | قنوت نماز آیات چگونه است | خواندن نماز آیات چگونه است
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1397/05/02

در  این بخش ما قصد را روش خوانندن نماز آیات را به شما آموزش دهیم  چگونه نماز آیات بخوانیم و ذکر قنوت نماز آیا را در مطلب تهیه شده مشاهده فرمایید. قنوت نماز آیات چگونه است و خواندن نماز آیات چگونه است

 


نیت نماز آیات چگونه است

 
روش های مختلف خواندن نماز آیات ؛ نماز آیات را به چند صورت می توان  خواند


روش اول : بعد از نیت و تکبیره الاحرام و حمد و سوره خواننده شود وبه رکوع برود سپس سر از رکوع برداشته و دوبراه حمد و سوره را بخواند وبه رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد وسوره بخواند وبه رکوع رود  و سپس سر از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعی که قبل از هر رکوعی حمد و سوره خوانده است انجام دهد سپس به سجده رفته ودو سجده کند و بعد برای رکعت دوم قیام کند ومانند رکعت اول انجام دهد و دو سجده را بجا آورد و بعد از ان تشهد بخواند و سلام دهد

نماز آیات قنوت دارد

روش دوم  : بعد از نیت و تکبیره الاحرام حمد و یک البته احتساب بسم‌الله به عنوان یک آیه خلاف احتیاط است  از سوره های را قرایت  کرده و رکوع کند و سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگری از سوره را بخواند وبه رکوع رود و بعد سر از رکوع برداشته وآیه دیگری از همان  سوره را قرائت کند وهمین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سورهای که پیش از هر رکوع یک آیه از آن را قرایت کرده قبل از رکوع آخر تمام شود  سپس رکوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود و پس از اتمام دو سجده برای رکعت دوم قیام نماید وحمد و آیه از یک سوره را بخواند وبه رکوع برود همین طور مانند رکعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند وسلام دهد و چنانچه بخواهخد برای هر رکوع به یک ایه از سورهای اکتفا کند نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه د راول  آن رکعت بخواند

قنوت نماز آیات چگونه است

 روش سوم :  یکى از رکعت‌ها را به یکى از دو صورت و رکعت دیگر را به نحو دیگر بجا آورد.

روش چهارم: سوره‏اى را که آیه‌‏اى از آن را در قیام پیش از رکوع اول خوانده در قیام پیش از رکوع دوم یا سوم یا چهارم تکمیل کند که در این صورت واجب است، بعد از سر برداشتن از رکوع سوره حمد را در قیام بعدى اعاده کرده و یک سوره یا آیه‌‏اى از آن را اگر پیش از رکوع سوم یا چهارم است، قرائت کند و در این صورت واجب است که آن سوره را تا قبل از رکوع پنجم به آخر برساند.

در نماز آیات نباید سوره سجده‌دار را ‌قرائت کرد.

نماز آیات واجب است یا مستحب : 

 

نماز آیات واجب است به طور کلی نماز آیات مثل نماز یومیه واجب است و هیچ فرقی با آن ندارد مگر اینکه مانع برای انجام این فریضه وجود داشته باشد مثل بانوانی که در زمان عذرشان هستند و به طور طبیعی برای این بانوان خواندن نماز آیات ممکن نیست بنابراین اگر در این حال باقی باشند و تا موقعی که ماه باز شود عذرشان ادامه داشته باشد، نماز آیات برای آن‌ها واجب نیست و قضا هم ندارد. ممکن است زمانی که ماه گرفته و در حال باز شدن است این خانم از عذر خارج شد و بنابر این اگر غسل کرد و باید نماز آیات را قضا کند.

 

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 0
مجموع آرا: 0

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 212
تعداد کل نظرات : 16
تعداد کل آرا: 138
تعداد کل بازدیدها: 85017

نظرات کاربران

*