نقش و تاثیر فلسفه در زندگی چیست؟

نقش و تاثیر فلسفه در زندگی چیست؟
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1397/06/16

در مقاله فلسفه چیست؟ فیلسوف کیست؟ انواع و مکاتب فلسفی کدامند؟ به مفهوم و مکاتب مختلف فلسفه پرداخته شد. اما بسیاری از مردم فکر می کنند علم فلسفه، استدلال، برهان و گزاره های فلسفی، تنها مفاهیم و اصول دانشگاهی و مختص نخبگان است و در زندگی مردم عادی به کار نمی آید. اما با کمی دقت و تامل و کمی آشنایی با اصول و استدلال های فلسفی و منطقی در می یابیم که این علم بسیار در زندگی ما تاثیر گذار است و چه بسا اینکه ما ناخودآگاه از این استدلال ها و گزارهای فلسفی در فعالیت ها  و امور زندگی مان استفاده می کنیم. در ادامه با ذکر مثال کاربرد فلسفه در زندگی تشریح می شود.

برای مثال صدای شکستن ظرف در آشپزخانه را در نظر بگیرید. این رویداد یا پدیده را از نگاه و براساس استدلال ها و گزاره های فلسفی می توان اینگونه توصیف کرد:

  1. در فسلفه می گویند چیزی که آثاری دارد، حتما هست: صدای شکستن آمده، پس حتما ظرفی هست که شکسته است.
  2. در فلسفه می گویند هر معلولی، علتی می خواهد: اگر صدای شکستن می آید (معلول)، پس حتما علتی دارد(کسی ظرف را انداخته و شکسته است.
  3. در فلسفه هرجسمی یا شیء مکانی دارد: اگر صدای شکستن ظرف آمده، پس حتما در جایی رویداده است. بنابراین باید به آن جا رویم. در حقیقت رفتن شما به آشپرخانه براساس این گزاره منطقی است.
  4. در فلسفه می گویند: آنچه را درک و  حس می کنیم، موهوم و خیالی نیستند: بدون فرض این گزاره، شما به سراغ ظرف شکسته نمی روید، زیرا آن را موهوم و در خواب و رویا می دانید .
  5. اجتماع و ارتفاع نقیصینمحال است: که معنای آن در این رابطه این است که ظرف نمی تواند هم باشد و هم نباشد. اگر صدای شکستن آن می آید، حتما هست و نمی شود که نباشد.

    این استدلال ها و گزاره های فلسفی بسیارند که آشنایی و استفاده از آنها می تواند بسیار در زندگی و فلسفه زندگی ما موثر باشد. به عبارت ساده تر با شناخت این گزاره ها و استدلال های منطقی و فلسفی شما بهتر می توانید فلسفه و هدف از این زندگی را دریافته و در فعالیت ها و کارهای روزمره و بلندمدت زندگی خود با دید وسیع و عمیق تری گام بردارید.

نمونه هایی از این گزاره های فلسفی موارد زیر هستند: قانون ضرورت علی معلولی، قانون علیت، امتناع تضاد، امتناع تناقص، امتناع دور، امتناع تسلسل و غیره.


نکته قابل تامل و تفکر دیگر این است که در بسیاری از موارد این گزاره های فلسفی در ذهن همه ما انسان ها موجودند؛ به آنها باور داریم و دائما آن ها را به کار می گیریم، بی آنکه توجهی به آن ها داشته باشیم.
اهمیت گزاره های فلسفی در امور در زندگی هنگامی بهتر آشکار می شود که فرض کنیم همه آن ها از ذهن همه انسان ها پاک شود. در این صورت همه می دانیم که زندگی به کلی مختل خواهد شد. البته باید توجه کرد که تفاوت افراد عادی با فلاسفه در زمینه گزاره ها و استدلال های فلسفی این است که فلاسفه این گزاره ها را به طور دقیق استخراج کرده؛ مفاهیم درونی و حدودشان را روشن ساخته و به اشکالات وارده بر آن ها پاسخ می گویند.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 4.2
مجموع آرا: 11

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 261
تعداد کل نظرات : 113
تعداد کل آرا: 1334
تعداد کل بازدیدها: 305689

نظرات کاربران

*