نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث

نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1396/05/25

در مقاله تغییرات و مفاد جدید قانون مالیات بر ارث مصوب 1394 درخصوص قوانین مالیات بر ارث جدید مصوب سال 1394 شمسی که از سال 1395 اجرایی است، توضیح داده شد. یکی از تغییرات در قانون مالیات بر ارث،  نحوه محاسبه و نرخ مالیات بر ارث است. براساس قانون مالیات بر ارث جدید مصوب سال 1394، نرخ های مالیات بر ارث برای وراث طبقات مختلف کاهش پیدا کرده است که این تغییرات به شرح زیر هستند. لازم به ذکر است که طبقات مختلف وراث براساس نسبت وارث با متوفی مشخص می شوند و هرچه نسبت وارث با متوفی دورتر باشد، میزان مالیات بر ارث بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه نوع دارایی نیز در قانون جدید نیز در نحوه و نرخ مالیات بر ارث تاثیرگذار است در حالیکه در قانون قبلی مالیات بر ارث تنها ارزش کل دارایی ها در نظر گرفته می شد. توجه شود که در محاسبه مالیات بر ارث برای وراث طبقه دوم و سوم که به عنوان تبعه خارجی ذکر می شود، منظور تبعه خارجی است که دارایی هایی در ایران دارد.

نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارث در قانون جدید مالیات بر ارث به شرح زیر است:

سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای آنها و سود سهام و سهم الشرکه اگر برای وراث طبقه اول باشد نرخ مالیات بر ارث آن 3%، وراث طبقه دوم ایرانی 6%، متوفی یا وراث طبقه دوم تبعه خارجی که دارایی او در ایران است  3%، وراث طبقه سوم ایرانی 12% و متوفی وراث طبقه سوم تبعه خارجی که دارایی او در ایران است 3% می باشد.

سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها اگر خارج از بورس باشد برای وراث طبقه اول 6%، وراث طبقه دوم ایرانی 12% و وراث طبقه دوم خارجی 6%، وراث طبقه سوم ایرانی 24% و وراث طبقه سوم تبعه خارج 6% می باشد.

سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها اگر در بورس یا فرابورس باشد برای وراث طبقه اول 0.5%، برای وراث طبقه دوم ایرانی 1%، برای وراث طبقه دوم تبعه خارجی 0.5%، برای وراث طبقه سوم ایرانی 2% برای وراث طبقه سوم تبعه خارجی 0.5% می باشد.

حق امتیاز و سایر اموال و حقوق مالی برای وراث طبقه اول 10%، وراث طبقه دوم ایرانی 20% و وراث طبقه دوم تبعه خارجی 10%، وراث طبقه سوم ایرانی 40% و وراث طبقه سوم تبعه خارجی 10% می باشد.

انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی برای وراث طبقه اول ایرانی 2%، طبقه دوم ایرانی 4% و طبقه دوم تبعه خارجی 2%، طبقه سوم ایرانی 8% و طبقه سوم تبعه خارجی 2% می باشد.

نرخ مالیات بر ارث املاک برای وراث طبقه اول 5%، وراث طبقه دوم ایرانی 10% و طبقه دوم خارجی 5%، طبقه سوم ایرانی 20% و طبقه سوم تبعه خارجی 5% می باشد.

میزان نرخ مالیات بر ارث حق واگذاری محل برای وراث طبقه اول 2%، طبقه دوم ایرانی 4% و طبقه دوم خارجی 2%، طبقه سوم ایرانی 8% و طبقه سوم تبعه خارجی 2% می باشد.

نرخ مالیات بر ارث برای اموال و دارایی های واقع در خارج از کشور(پس از کسر مالیات بر ارثی که در خارج از کشور پرداخت شده است) برای وراث طبقه اول 10%، طبقه دوم ایرانی 20% و طبقه دوم تبعه خارجی 10%، طبقه سوم ایرانی 40% و طبقه سوم تبعه خارجی 10% می باشد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 5
مجموع آرا: 2

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 510
تعداد کل آرا: 4763
تعداد کل بازدیدها: 2244211

نظرات کاربران

*