نحوه تنظیم قرارداد کار و نمونه قرارداد کار

نحوه تنظیم قرارداد کار و نمونه قرارداد کار
تاریخ انتشار : به روز رسانی : 1398/12/26

قرارداد کار قراردادی است که طبق قانون کار ایران بین کارگر و کارفرما منعقد می شود. طبق قانون کار ایران کارگر کسی است که در ازای دریافت حق السعی که اعم از حقوق، سهم سود و سایر مزایا می باشد، برای کارفرما کاری انجام می دهد. نحوه تنظیم و نوشتن قرارداد کار بسیار حائز اهمیت است زیرا که در بسیاری از موارد هر یک از طرفین یعنی کارگر یا کارفرما از حقوق خود آگاه نیستند یا ممکن است کارفرما برخلاف قوانین کار عمل کند. در زیر توضیحاتی درخصوص مفاد و مواردی که در هنگام تنظیم کردن و نوشتن قرارداد کار باید رعایت شود، آورده می شوند.

اول اینکه در تنظیم قرارداد کار باید مشخصات طرفین یعنی کارگر و کارفرما(چه شخص حقوقی باشد و چه شخص حقیقی) ذکر شود. این مشخصات شامل نام و نام خانوادگی، آدرس، شماره تلفن، کد ملی، برای اشخاص حقوقی شماره ثبت شرکت و کد اقتصادی و همچنین نماینده شخص حقوقی می شود.

در تنظیم قرارداد کار باید نوع کار، حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید انجام دهد، مشخص شود. توجه کنید که نوع کار باید مشروعیت قانونی و شرعی داشته باشد و همچنین موضوع قرارداد کار مشخص باشد به بیان دیگر انعقاد و تنظیم یک قرارداد کار برای انجام کاری خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین خلاف قوانین شرعی مشروعیت و صحت قرارداد کار را زیر سوال می برد. برای مثال قرارداد کاری که به منظور انجام قاچاق یا تولید مشروبات الکلی منعقد شود چون منع قانونی و شرعی دارد، قرارداد مشروعیت نداشته و پذیرفته شده نیست.

همچنین حقوق یا مزد مبنا و دیگر مزایا یا کسورات باید مشخص شود.

ساعات کار، تعطیلات و مرخصی های کارگر نیز باید در هنگام تنظیم و نوشتن قرارداد کار مشخص و ذکر شود.

محل انجام کار و تاریخ انعقاد و مدت قرارداد کار نیز باید معین گردد. البته اگر مدت قرارداد کار معین نگردد، قرارداد دائم تلقی می شود.

عدم پيش بيني محل كار، ساعت كار، تعطيلات و مرخصي هاي كارگر و نيز عدم ذكر مدت در قراردادهاي كار سبب ابطال قرارداد نبوده و صرفاً حكايت از اين امر  مي تواند داشته باشد كه طرفين قرارداد در رابطه با موارد ذكر شده به حداقل هاي مقرر در قانون و يا احياناً به عرف معمول كارگاه و يا محل كار و يا عرف معمول در حرفه و يا شغل نظر داشته اند كه تشخيص آن در صورت بروز اختلاف با هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار است.

همچنین در یک قرارداد کار حسب توافق کارگر و کارفرما می تواند موانعی که بر خلاف قوانین ایران، عرف و شرع نباشد، گنجانده شود.

قرارداد کار باید در چهار نسخه یکسان تهیه و تنظیم شود که یک نسخه متعلق به کارگر، یک نسخه متعلق به کارفرما، یک نسخه به اداره کار تسلیم شده و یک نسخه هم به شورای کار/اتحادیه کارگری که اگر این مورد نباشد، این نسخه از قرارداد کار طبق قانون کار در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

نمونه ای از یک قرارداد کار را در عکس/تصویر زیر مشاهده می نمایید:

نحوه تنظیم قرارداد کار و نمونه قرارداد کار

مطالب مرتبط با قرارداد کار و شرایط و مفاد قانونی کار را می توانید در مقالات زیر مطالعه نمایید:

ساعت کاری و اضافه کاری در قانون کار

ساعت کار شبانه، کار متناوب و نوبتی(شیفتی) در قانون کار

انواع مرخصی در قانون کار و شرایط مرخصی گرفتن کارگران

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
تعداد امتیاز کاربران به هر رتبه
1
2
3
4
5
امتیاز: 3.2
مجموع آرا: 9

درباره نویسنده


تعداد کل مقالات: 873
تعداد کل نظرات : 447
تعداد کل آرا: 4355
تعداد کل بازدیدها: 1902925

نظرات کاربران

*