میان انسان های فقیر و غنی چه تفاوتی وجود دارد؟ ده تفاوت اساسی انسان های فقیر و ثروتمند

میان انسان های فقیر و غنی چه تفاوتی وجود دارد؟ ده تفاوت اساسی انسان های فقیر و ثروتمند

اکثر مردم فکر می کنند، که تنها تفاوت میان ثروتمندان و فقرا، به میزان پول آنها بستگی دارد، در حالی که یکی از تفاوت ها به کم و زیاد بودن پول ارتباط دارد، درحالی که مهمترین تفاوت میان ثروتمندان فارغ از پول، نوع تفکر و نوع نگاه آنها به دنیا می باشد.

ایا می دانید که چه تفاوت هایی میان انسان های فقیر و ثروتمند وجود دارد؟ بی شک این تفاوت تنها به زیاد یا کم بودن پول مربوط نمی شود. در میان این دو طبقه، تفاوت اصلی، نگاه متفاوت فقرا و اغنیاء به دنیا و تفکر متفاوت آنها درباره آن می باشد.

اکنون ده فرق اصلی میان فقیر و ثروتمند را تقدیم شما می کنیم:

1- انسان های فقیر، این گونه فکر می کنند که، برای ثروتمند شدن تحصیل رسمی لازم است. اما انسان های ثروتمند برای ثروتمندتر شدن به اطلاعات خصوصی بها می دهند.

2- انسان های فقیر به پول نگاه احساساتی دارند، اما انسان های ثروتمند به پول نگاه منطقی دارند.

3- انسان فقیر به دنبال صرفه جویی هستند، اما انسان های ثروتمند به ثروت بیشتر فکر می کنند.

4- انسان های فقیر خرج کردن پول را ریسک می دانند، اما انسان های ثروتمند می دانند که چه وقت پول خرج کردن ریسک می باشد.

5- انسان های فقیر این گونه فکر می کنند علت همه کمبودها و جرم ها پول است، درحالی که برای ثروتمندان برعکس است، آنها این گونه فکر می کند که همه نادانی های دنیا از نبود پول است.

6- بر اساس تفکر فقرا میان پول و سلامتی ارتباطی وجود ندارد، اما ثروتمندان این گونه فکر می کنند که پول می تواند زندگی انسان را نجات دهد.

7- انسان های فقیر برای ثروتمند شدن دونبال شانس می گردند در حالی که انسان های ثروتمند دنبال ایده هستند.

8- انسان های فقیر گذشته خود را خوب می دانند و تند تند آن را یادآوری می کنند، اما ثروتمندان در مورد آینده نقشه دارند.

9- فقرا زندگی با فرزندان را یاد می گیرند و ثروتمندان اسرار ثروتمند اندوزی را یاد می گیرند.

10- فقرا به دنبال این هستند که برای ثروتمند شدن چه کنند، اما ثروتمندان می گویند لازم است بدانید چه کار می خواهید بکنید.

تفاوت میان انسان های ثروتمند و فقیر بسیار زیاد می باشد، اما مهترین این تفاوت ها بستگی به نوع نگاه و تفکر آنها در مورد دنیا، پول، سلامتی، آینده و گذشته می باشد.

چه امتیازی به این مقاله می دهید؟
1
2
3
4
5
averageامتیاز: 5
sigmaمجموع آرا: 1

ایشان مولف مقالات سایت چگانه هستند.

تعداد کل مقالات: 786
تعداد کل نظرات : 33
تعداد کل آرا: 1539
تعداد کل بازدیدها: 61854


نظرات کاربران


(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)
(فیلد اجباری)